Pokalbiai

Apie cepelinus, vykėlius ir nevykėlius ir įsivaizduojamus draugus

Su LAURYNU KATKUMI apie jo pirmąjį romaną „Judantys šešėliai“ kalbasi Laura Laurušaitė ir Ramūnas Čičelis

Sveikoj sieloj sveikas kūnas

„Agoroje“ šiek tiek pritemo šviesos. Suskambo bambukinė fleita. Kiek akylesnis praeivis pastebėtų, kad čia pat iš nežinia kur vidury aikštės atsirado skaidrus ežeras, o aplink ėmė mirguliuoti, traškėti ir kitaip būti. Tas Nežinia Kur – tai naujausias garsaus lietuvių poeto DONALDO KAJOKO romanas „Ežeras ir jį lydintys asmenys“

Jolita Vaitkutė: kultūra kaip vitaminai, santykis su žmonėmis – kaip gyvenimo tikslas

„TEDxYouth@Laisvės alėja“ dizaino koordinatorė, Lietuvos mokinių parlamento VI kadencijos narė, meno žurnalo „Republic x“ žurnalistė, įvairių kitų renginių (bendra)organizatorė

Pasaulis – charmsiškas nutikimas, o ne herojiška odisėja

Rašau norėdama Jums pristatyti naują „Šiaurės Atėnų“ skiltį „Agora“. Nuo šiol akimis klaidžiodami po „Agorą“ galėsite sutikti įvairių žmonių: menininkų, mokslininkų, politikų, studentų, amatininkų, prekeivių – piliečių, kurie turi ką papasakoti ir apie ką padiskutuoti.

Viktorija Rekašiūtė: jei ne menas, būčiau kosmonautė

Šį ketvirtadienį, vasario 21 dieną, B. Grincevičiūtės memorialiniame bute-muziejuje „Beatričės namai“ (A. Vienuolio g. 12–1, Vilnius) atidaryta jaunos fotografės Viktorijos Rekašiūtės-Ragganos paroda, skirta moteriai. Nebūtinai Beatričei.

Atviras kodas – darnios raidos pagrindas

Justas Ingelevičius – aplinkosaugiškai sąmoningas architektas, asociacijos „Atviras kodas Lietuvai“ ir Susivienijimo „Žali.lt“ aktyvistas, vienas iš piratų partijos iniciatorių ir įvairių „Lietuvos vizijos“ konkursų laimėtojų, sausio gale vykusiame žaliųjų suvažiavime pristatęs pranešimą „Atviras kodas – darnios raidos pagrindas“.

Ypatingas laikotarpis

2012 m. lapkričio 5 d. minėjome anksti išėjusios režisierės, scenografės, dailininkės, aplinkos teatro „Miraklis“ įkūrėjos Vegos Vaičiūnaitės penkiasdešimtmetį. Ta proga Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje veikė paroda VEGOS MIRAKLIS, rengiamas ir leidinys tokiu pačiu pavadinimu.

Ro­mas Za­ba­raus­kas: „Strei­kas“ – ne­iš­spren­džia­ma šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio tra­ge­di­ja

Jau­no re­ži­sie­riaus iš Lie­tu­vos mon­ta­ži­nė­je ga­ruo­ja ką tik su­suk­tas pil­no met­ro fil­mas „Strei­kas“ („We Will Riot“). Tai ne pir­mas Ro­mo Za­ba­raus­ko kū­ri­nys, bet net ne­re­gė­jęs ga­liu pri­siek­ti, kad pats so­li­džiau­sias iki šiol.

You are ly­ing. I don’t be­lie­ve you

Su „Nar­ci­zo“ re­ži­sie­re DO­VI­LE GA­SIŪ­NAI­TE* kal­ba­si Edu­ar­das Šmi­tas Per­klau­siu­si Edu­ar­do po­kal­bį su Do­vi­le Ga­siū­nai­te su­pra­tau, kad vei­kiau­siai pa­da­ry­siu ne tai, ko iš ma­nęs ti­ki­ma­si. Man sa­kė, kad tai po­kal­bis apie fil­mą „Nar­ci­zas“ ir ap­skri­tai apie ki­ną. „Nar­ci­zą“ bu­vau ma­čiu­si, tad bu­vo smal­su.

Die­vų bu­vei­nės ir ąžuo­ly­nai

Su sta­ty­bos in­ži­nie­riu­mi eks­per­tu, al­pi­nis­tu, Tau­ti­nio at­gi­mi­mo ąžuo­ly­no drau­gi­jos pir­mi­nin­ku, šie­me­ti­nės Vals­ty­bi­nės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­re­a­tu VI­TA­LIU­MI STE­PU­LIU kal­ba­si Juo­zas Šo­rys