Literatūra

ROMAIN GARY

Audra

matisse

Tyla. Pešas tylėjo. Elen aiškiai girdėjo tankų, trūksmingą jo alsavimą. Nelabai drįso klausinėti, koks reikalas atvedė jį į salą, tarsi jausdama, kad jis nebūtų atsakęs. Aptvaras prieš verandą buvo tuščias. Pasinaudojęs tokiu ypatingu įvykiu kaip pašaliečio vizitas, Vambo metė darbą ir, matyt, slankiojo kur nors po plantaciją. Dangus tebebuvo beviltiškai giedras: nė debesėlio.

ALFONSAS JONAS NAVICKAS

Eilės

Virš piliakalnio negyvo
Ir gyvųjų mums kapų
Naujos žinios iš ankstyvo
Amžiaus kyla pamatų
JAMES JOYCE

Poezijos vertimai

Jau slėnyje nūnai vėsu
Ir, meile, eisime tenais,
Nes skamba daug nūnai balsų,
Kur Meilė eidavo kadais.
Ar negirdi, kaip strazdas gieda,
Gieda mums giesmes?
Toks mielas ir vėsus šis slėnis,
Ten, meile, liksim mes.

„Ulisas“: puikus ar nevykęs?

  Prieš šimtą metų amerikiečių literatūriniame žurnale „The Little Review“ pirmą kartą buvo pradėtas spausdinti airių rašytojo Jameso Joyce’o romanas „Ulisas“. Kūrinio ištraukos spausdintos nuo 1918 m. kovo iki 1920 m. gruodžio, kai tolesnis publikavimas buvo uždraustas. Visa knyga išleista 1922 m. Paryžiuje. „Ulisas“ paprastai laikomas vienu reikšmingiausių modernistinės literatūros kūrinių ir bene aukščiausia anglakalbės prozos viršūne. Tačiau nelygstamo klasiko…

DOVILĖ BAGDONAITĖ

Eilės

Tai patyrėm per piešimo paskaitas, ar atsimeni?
Su tuo dėstytoju dabar nesisveikinam, nors
jo šuo buvo gražus, iš abiejų pusių – boikotas.
SHARON OLDS

Šėtonas sako…

„Sakyk „šūdas“, sakyk „mirtis“, sakyk „pisau tėvą“,
šnabžda į ausį Šėtonas.
Užrakintos praeities sopulys spengia
vaiko dėžutėje ant jos rašomojo stalo po
šiurpia apskrita kūdros akim
su aplinkui išraižytom rožėm, kur
graudulingai žvelgė savinieka.
KOSTAS POŠKUS

Mano miestas. Nedidelis, bet gražus

Prieš įvažiuojant į mano gimtąjį miestą, ji vėl atkuto ir pareiškė, kad horizonte matosi pilkas ir niekam neįdomus, niekuo nepasižymintis Alytus. Jau vėliau susimąsčiau – o kuo iš tikrųjų pasižymi arba ne tas Alytus?

DANIIL CHARMS

Užrašai iš dienoraščių

Kliaudamasis protu noriu tapti genijumi, bet atsiduodamas jausmams noriu būti nuogas putlių moterų apsuptyje, moterų, nuo kurių dvelkia stipriu genitalijų kvapu, ir trokštu, kad šios moterys patirtų susijaudinimą žvelgdamos į mane.

BEN OKRI

Aforizmai ir fragmentai

Jan Voerman. Obuoliai ant šakos. 1963

Afrika yra kraštas, knibždėte knibždantis pasakojimų ir nuotaikų. Šis pasakojimų perviršis, šita knypava – tai tam tikras chaosas. Kraštas, pertekęs pasakojimų, – tai toks kraštas, kuris nebūtinai iš jų mokosi. Aiškumo dėlei jis turėtų atsikratyti dalies savo pasakojimų. Juose bylojama tiek apie nesėkmes, tiek apie šventes. Mirštantys kraštai veisia pasakojimus kaip lavonai – kirmėles. 

LANGSTON HUGHES

Gyvent saldu

Gal girdėsi, kaip šauksiu,
Kaip verksiu daug dienų,
Tik, dievaži, mieloji,
Aš mirt neketinu!