PublicistikaPolis

SAULIUS KANIŠAUSKAS

Demokratija: tas jau nuvalkiotas ir magiškas žodis…

Nejau solidų universitetinį išsilavinimą turintis Seimo narys yra įsitikinęs, kad demokratinėmis procedūromis priimtas Seimo sprendimas yra demokratijos žlugdymas?

KAROLINA MOTIEJŪNAITĖ

Girl dinner – kaip merginos kuria savo gyvenimo taisykles

Koks yra „new wave“ (naujos bangos) feminizmas ir apie ką kalba merginos? Dažnai, diskutuodami apie socialinius tinklus, ypač apie „TikToką“ ar „Instagramą“, neįvertiname jų svarbos socialiniams pokyčiams.

MATI SHEMOELOF

Izraelietis Berlyne: „Šis karas, kaip ir visi karai prieš tai, nėra sprendimas“

Metų metus buvau laikomas palikusiu Izraelį ir išdavusiu tautinę vienybę, dabar tapau tiesiog „teisingai apsisprendusiu“ išvykti į Berlyną. Jausmas toks, kad beveik visi žinojo ar bent jau turėjo žinoti, kur link viskas krypsta. Bet esu tiesiog sugniuždytas ir nenoriu žinoti.

SUNERIMĘS ŠIAURIETIS

Kruvina audra dykumoje

[...] kalbama apie invaziją į šią nedidukę, pailgą, beveik dviejų milijonų, beje, itin jaunų žmonių (medianinis amžius 18 metų; Lietuvoje 44) apgyvendintą ir tankiai urbanizuotą teritoriją, teisinį pamestinuką, kurio Egiptas susigrąžinti iš Izraelio kadaise nepanoro net gavęs pasiūlymą, o Izraelis ir pats vienašališkai pasitraukė 2005-aisiais.

GINTARĖ BIELIAUSKAITĖ

Namų samprata migracijoje: ukrainiečių ir baltarusių moterų gyvenimo Lietuvoje patirtys

Moterys imigrantės neretai susiduria su sunkumais ieškodamos darbo, nes didžioji dalis darbų, kuriuose įdarbinami užsieniečiai iš besivystančių šalių, yra apdirbamosios pramonės, statybų ir transporto srityse – fiziniai darbai, juose dominuoja vyrai.

JOKŪBAS ANDRIJAUSKAS

Demokratinio jausmo kritika

Progresyvūs intelektualai Mariaus Ivaškevičiaus svarstymus apie vidutinybes ir didžiąsias asmenybes pasitiko kritikos banga. [...] tokia reakcija nuspėjama, nes Ivaškevičius pateikė griežtai hierarchinį žmonių skirstymą. Prieš tokį skirstymą sukilo kiekvienai nelygybės apraiškai jautrūs progresyvūs intelektualai.

DOMAS LAVRUKAITIS

Kritika ir krizė: „Santaros-Šviesos“ trisdešimtmečio Lietuvoje apžvalga

Ilgainiui pakriko ne tik santariečių gebėjimas iš naujo atrasti savo aktualumą besikeičiančiame Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime – galiausiai kilo krizė ir grėsmė pačiai „Santarai“ išlikti.

AUDRIUS SABŪNAS

Leonidui Donskiui negalėjo neskaudėti

Tokį įspūdį susidariau perskaitęs jau po Leonido Donskio mirties išleistą paskutinę knygą, taip ir pavadintą – „Man skauda“. [...] Knyga, kurioje išspausdinti 76 nuo 2010 m. iki paskutinio filosofo gyvenimo mėnesio publikuoti tekstai, bent iš dalies liudija šį turėjus itin plačią pasaulėžiūrą ir aprėpus daugybę domėjimosi bei kompetencijos sričių…

RUSLANAS BARANOVAS

Fragmentai apie atgrasymą

Siekiant atgrasyti Rusiją nereikia mąstymo – reikia valios. Kita vertus, atgrasyti Kiniją galbūt reikia net daugiau mąstymo nei valios.

KAROLIS DAMBRAUSKAS

Premjerė, kuri taip ir netapo politike

Valstybininkais save vadinusi partija valstybės interesus aukoja savo užgautam ego apraminti.