PublicistikaPolis

SAULIUS PAKĖNAS

Ekononarcisizmas: infliuotas, romantizuotas ir išnaudojamas ekonomisto vardas Lietuvos viešojoje erdvėje

Su kiekvienu dešimtmečiu darantis vis sunkiau meluoti dėl mokesčių lengvatų turtingiesiems naudos, gal verta išbandyti kitas idėjas?

EMILIJA ŠVOBAITĖ

Vakcinacija Lietuvoje – ar tamsumas prašalina?

Visiškai dėsninga, kad žmogus, kuris vos suduria galą su galu, labai abejoja valstybės ir valdžios geranoriškumu ir institucijomis nepasitiki. Mažai tikėtina, kad, leidus tokius žmones stumdyti ir uiti darbe dar labiau, juos atleisti, pasitikėjimas valdžios institucijomis išaugs.

JOKŪBAS SĄLYGA

Nepažintas Karlas Marxas

Tai, kad ilgainiui Marxas ėmė matyti istorijos trajektorijas kaip daugiskaitines arba, kitaip tariant, buvo vis labiau įtikintas teiginio, jog kiekviena visuomenė turi specifišką ir nebūtinai garantuotą kelią į kapitalizmą ir iš jo, galime matyti ir viename laiško juodraštyje, rašytame 1877 m.

JOKŪBAS SĄLYGA

Nepažintas Karlas Marxas

Ankstyvas pramoninis kapitalizmas buvo paremtas ekonominiu išnaudojimu darbo klasę skaldant ir tautiniu (ir būtų galima teigti – rasiniu) pagrindu. Anuomet tai buvo aiškiausiai matoma tarp anglų ir airių darbininkų. Tiek Marxui, tiek Engelsui vadinamasis airių klausimas buvo ypač opus.

JOKŪBAS SĄLYGA

Nepažintas Karlas Marxas

Besikeičianti situacija yra puiki proga pažinti, skaityti ir kritikuoti Marxą kaip kompleksišką, aktualų ir galintį įkvėpti autorių. Jei norėtume tai daryti, būtų pravartu nustoti į Marxą žiūrėti iki šiol gaju suprimityvinimo ir dogmatizavimo požiūriu. Pradėti šį griauti mums gali padėti trys atspirties taškai, apibrėžiantys pažinties su kitokiu Marxu įžangines gaires.

ALGIS MICKŪNAS

Visų reikalas

…kiekvienas turi potencialo tapti etišku, autonomišku ir atsakingu piliečiu, bet be aktyvaus auklėjimo toks potencialas pasilieka neveiklus. Juk etika yra ne tai, ką mes sakome, bet tai, kaip elgiamės. Kaip tik tokio potencialo atvėrimas ir išugdymas sutampa su subrendusio ir atsakingo žmogaus išsivystymu. Toks išugdymas yra mokyklos užduotis ir negali priklausyti nuo „pasirinkimo“.

JOKŪBAS SĄLYGA

Kairioji politika, tankai ir geopolitikos altorius

  Vartydami Vakarų Europos kairiųjų autorių publikacijas aptiktume tarptautinės politikos interpretacijų, kurios progresyvios minties šalininkams rytinėje kontinento pusėje atrodytų sunkiai suprantamos. Žanro klasika galima vadinti pareiškimus, tarkime, kad Sovietų Sąjunga buvo darbininkus ginanti socialistinė valstybė, kad Kinijos ekonomika šiandien yra pagrįsta socializmo principais ar kad Putino režimas yra progresyvesnis nei Vakarų demokratijos. Vienu paprasčiausių atsakymų tokiais atvejais tampa primityvus (ir…

JOKŪBAS ANDRIJAUSKAS

Tarp identiteto politikos ir konspiracijos teorijų

Susvyravus krikščionybės autoritetui ir žlugus Sovietų Sąjungai, pagrindinius kančią įprasminančius pasakojimus Vakaruose ištiko krizė. Kitaip nei manytų konservatyvūs apokalipsės šaukliai, didžiųjų pasakojimų nuopuolis pažadino ne beprotišką hedonizmą ar moralinį aklumą, o jausmų gležnumą ir iš jo kylantį nesuvaldomą resentimentą.

SAULIUS GRYBKAUSKAS

Ką apie Istorijos institutą pasakoja Antano Tylos dienoraščio įrašai iš sovietmečio

  Balandžio 25 d. sukanka 80 metų, kai 1939 m. įsteigtas Lituanistikos institutas sovietų valdžios buvo paverstas Lietuvos istorijos institutu. Nelaisvės sąlygos jam uždėjo ideologinės įstaigos žymę, nors būta ir šviesesnių veiklos aspektų. Tiek dėl instituto mokslo bendruomenės, tiek dėl valdžios požiūrio į mokslininkus ir profesūrą institutas tapo doktrinieriams neįtikusių akademikų prieglobsčiu. Gabūs, bet ideologiškai nusižengę istorikai buvo baudžiami jiems…

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (6)

Kai Chartiją pažeidžia vyriausybės, kurių ES nemėgsta, Sąjunga grasina sankcijomis, kaip dabar Vengrijai ir Lenkijai. Kai nusikalsta vyriausybės, su kuriomis norisi palaikyti šiltus santykius, ES į tai pažiūri pro pirštus arba ieško būdų pažeidimus pateisinti, net kai pastarieji kur kas sunkesni…