Paveldas

VENANTAS MAČIEKUS

Prie lietuvybės versmių

Tuo metu universitete ėmė kurtis kraštotyros būreliai. 1969 m. lapkričio 21 d. „Tarybinis studentas“ supažindino su „Kraštotyros dienų“ programa: keturias dienas vyks paskaitos, o sekmadienį – turistinė išvyka sunkvežimiais po Vilniaus ir Šalčininkų rajonus. Klausiausi visų paskaitų, o sekmadienį dalyvavau tuomet dar docento Česlovo Kudabos vadovaujamoje ekskursijoje…

VENANTAS MAČIEKUS

Prie lietuvybės versmių

 

Dvidešimt penkeri metai su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva (1972–1997)

Pradžios knyga palig Vandą

Kai perskaitau, galvoju, galvoju, kol pergalvoju, sapnuoju paskiau… Kaip atsirado Dievas. Tikrai, iš tokio mažo gurvoliuko vyniojosi, vyniojosi, vartaliojosi visaip kaip… Ir jis pats atsirado. Ir susidomėjo. Dievas atsirado iš kokios tai dulkės – jis susivoliojo, ir jisai toksai kaip ir voboliukas paliko, ir jam viskas labai paliko aišku, kad jisai ką mato, viskas jam buvo labai aišku.

ARŪNAS VAICEKAUSKAS

Žemaičių ir kuršių (latvių) Užgavėnių persirengėliai

…akivaizdus faktas, kad žemaičiai iki šių dienų geriausiai išsaugojo archajišką šventinio ritualo struktūrą – persirengėlių vaikštynes. Tokiu pat faktu lieka ir tai, kad liuteroniško šventinio kalendoriaus kontekste Užgavėnių persirengėliai dažniau prisimenami tose etnografinės Latvijos srityse, kurias suformavę istoriniai etnosai priklausė vakarų, o ne rytų baltų kultūrinei terpei.

DALIA ZABITIENĖ

Likę nuošalėje žemaičiai nepalūžo

…nors ne tik Julija Žymantienė, paraginta Povilo Višinskio rašyti ir vėliau pasivadinusi Žemaite, savo apsakymus rašė gimtąja žemaičių tarme, ja spausdintų kūrinių skaitytojai nebeišvydo. Pasitaikydavo, kad knygų ar periodikos leidėjai rengdami spaudai žemaičių autorių kūrinius ne tik gerokai paredaguodavo, bet ir perrašydavo bendrine lietuvių kalba…

Kašikaicin Kūcos bandukės

Nu, dėl tos Kūcos? Tėvulis labai akvacino žuvauc – būdavo, dar iš pacies ryto Kūcon iškūrina pečių, instumia blėkelį su lydekaiti, kokiu mekšruku… Druskeli pabarsto, alyvu pakrapina, ir jos ty šunta, až net visa pirkelė kvepia. Bulbaitių kašikaicį an pečiaus pado papila, tai būna abiedai, o kas atlienka, tai tokion pečiaus kišenėn sukasa, dar pelanaicais apžera ir laukia jos sau ty šiltai vakaro.

NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ

Šv. Andriejaus diena ir mergavimas

  Žvejys Andriejus gimė Betsaidoje, Tiberiados ežero šiauriniame krante, buvo Jėzaus „pirmasis pašauktasis“ mokinys, vėliau apaštalas, šventasis. Anot istoriko Eusebijo Cezarėjiečio, naująjį tikėjimą skelbė Mažojoje Azijoje ir pietų Rusijoje, vėliau Patruose, kur, pasak legendinio pobūdžio padavimo, apie 60 m. lapkričio 30 d. buvo nukryžiuotas žemyn galva ant X formos kryžiaus – toks kryžius vėliau imtas vadinti Andriejaus kryžiumi. Lietuvių liaudiško…

ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ

Mažosios Lietuvos tautodailės formos

  Spalio 26–28 d. Šilutės Hugo Šojaus muziejus surengė nuotolinį seminarą „Mažosios Lietuvos tautodailės bruožai: senos formos – nauji pavidalai“. Tiesa, iš pradžių buvo numatyta visus besidominčius sukviesti į muziejų, deja, dėl pandemijos teko bendrauti nuotoliniu būdu, nors dauguma paskaitininkų, lektorių, tautodailininkų paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedė atvykę į renginio iniciatorių būstinę. Seminaras, kuriuo buvo siekiama įdėmiau pažvelgti į savito…

JUOZAS ŠORYS

Dar neatrasti Dubingiai

  Spalio 2 dieną viešoji įmonė „Genčių genealogija“ Dubingiuose (Molėtų r.), Asvejos regioninio parko lankytojų centre, surengė mokslinę konferenciją „Atrasti-neatrasti Dubingiai“. Šis neeilinis renginys įsidėmėtinas ne tik Lietuvos miestelių ir nedidžiųjų miestų (rajonų centrų) mastu. Juk paprastai su panašiais teisėtais lūkesčiais (ne)byliai žvelgiama į sisteminius institucinius valdžios darinius, bet net saldžiakalbių lapučių protinamiems „vykdomiesiems“ varnams (merams, kultūros centrų, muziejų, bibliotekų…

KĘSTUTIS RAČKAITIS

Pirminė žodžio Lietuva reikšmė?

Papasakosiu apie pamoką, kurią gavau Perkūno namuose Kaune. Jaunystėje labai norėjau išmokti lipdyti iš molio. Man tai atrodė vienas prasmingiausių užsiėmimų gyvenime. Kartą man studijuojant VDU pirmame ar antrame kurse Perkūno namuose buvo surengti lipdymo iš molio mokymai. Pamenu jauną, gražią merginą, mokiusią mane darbo paslapčių. Tuomet nulipdžiau savo svajonių ąsotį. Sunkiausia buvo padaryti snapelį, kuris leistų vandeniui lietis viena…