Paveldas

Širdelės formos antgaliai

Su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos edukacinių programų koordinatore NERILE URBONAITE kalbasi Juozas Šorys

ASTRIDA PETRAITYTĖ

1919-ieji: mažlietuvis Dovas Zaunius jau apsisprendęs Lietuvai

Bet juk ne tiek daug laiko savame kabinete už rašomojo stalo dr. Zauniui teko sėdėti. O Lietuvos kariuomenės sėkmės – Raudonoji armija nuginta užu Dauguvos – suteikė derybų su sovietais galimybę.

Kūcon kleckų kepiau dzidzausių blėkį

  Gimiau Trakiškiuosa. Mūs draugė – tėvulis su motuli ir mes, trys mergaitės. Motulės tėvas, mūs dziedulis Barysas, tankiai in mus ataidzinėj. Dziedulis išgyveno šimtų tris metelius. Jis in mus iš Mardasavo ataidzinėj iki šimto metų. Mes jo laukėm kap Dzievo. Jo galvon žilo plauko nebuvo – galva kap apdažyta. Jis necingėj su anūkais pasbovyc, pamokyc ir labai mokėjo paporyc…

WŁADYSŁAW ZAHORSKI

Josephas Frankas Vilniuje: profesorius ir visuomenės veikėjas

Nuvargintas aukštuomenės pramogų, Frankas noriai ieškojo dingsties praleisti vakarą su studentais kokioje nors kavinėje ar aludėje, kur prie bokalo vietinės gamybos alaus su studentais giedodavo „Gaudeamus“ ir ginčydavosi iki užkimimo.

WŁADYSŁAW ZAHORSKI

Josephas Frankas Vilniuje: profesorius ir visuomenės veikėjas

Nenuostabu, kad jaunas ir aistringas Josephas, matydamas tokius pavyzdžius, visada lengvabūdiškai elgėsi su moterimis, greitai susižavėdavo, ir jo gyvenimas buvo kupinas meilės intrigų ir lengvabūdiškų ryšių…

„Rožės ir lelijos“ – nuoširdumo paieškos forma, arba Kaip tradicijos įkvepia inovacijas

[Inesa Vaitkūnaitė:] Apie kūrybą ir inovacinį projektą „Rožės ir lelijos“ su menininke IRMA GINEIKIENE kalbėjomės vėlyvą vasaros vakarą jos sodybos terasoje…

EGLĖ ALEKNAITĖ

Apie sutartines, moteris ir religiją

Muzika yra svarbi daugelio religinių praktikų dalis ir priemonė, naudojama lyčiai konstruoti ir įkūnyti. Su lytimi muzikos praktikos siejamos įvairiais būdais: lyčių sampratas ir simbolizmą gali atspindėti dainų žodžiai, atlikimo stilius, diskursas apie žanrą ar atlikėjams ir atlikimui taikomos taisyklės.

ELENA STANKAITYTĖ

Radviliškis–Peterburgas (II)

Čia verta paminėti, kaip Spalio perversmas atrodė amžininkų akimis. Elenos brolis Antanas, būdamas tik septyniolikos metų, taip pat tapo „garbingo“ revoliucinio judėjimo dalyviu. Dalyvavo Žiemos rūmų „šturme“ ir grįžo namo pas dėdę, nusikabinęs kažkurioje salėje nuo sienos brauningą. Dėdės Jurgio reakcija buvo tokia: „Tai ką gi – jau įsirašei į plėšikų ir valkatų ratą?“

ELENA STANKAITYTĖ

Radviliškis–Peterburgas

…mano proseneliai, kurie kūrė savo gyvenimą Peterburge XIX a. pab.–XX a. pr., buvo kilę iš Radviliškio ir Šiaulėnų parapijų. Manau, kad panašias istorijas išgyveno ne viena lietuvių giminė, tik jas pasakojančiųjų nebeliko. Mano galvoje išlikę fragmentai iš močiutės pasakojimų yra giliai įrėžti, tačiau jų elementai gal per laiką pakito.

ASTRIDA PETRAITYTĖ

1912-aisiais dar Saunus, būsimasis Zaunius

Kionigsbergo universiteto studentai, susibūrę į „Koenigsberger Freie Studentenschaft“, liberalinę draugiją, kuždėjosi: pirmininku reikia rinkti tąjį būsimą juristą Saunų, gi ir stotu, rimtumu, ir savo gabumais, blaivia galva šis dvidešimtmetis tiks draugiją reprezentuoti Albertinoje ir už jos sienų.