Paveldas

KĘSTUTIS RAČKAITIS

Pirminė žodžio Lietuva reikšmė?

Papasakosiu apie pamoką, kurią gavau Perkūno namuose Kaune. Jaunystėje labai norėjau išmokti lipdyti iš molio. Man tai atrodė vienas prasmingiausių užsiėmimų gyvenime. Kartą man studijuojant VDU pirmame ar antrame kurse Perkūno namuose buvo surengti lipdymo iš molio mokymai. Pamenu jauną, gražią merginą, mokiusią mane darbo paslapčių. Tuomet nulipdžiau savo svajonių ąsotį. Sunkiausia buvo padaryti snapelį, kuris leistų vandeniui lietis viena…

EGLUTĖ TRINKAUSKAITĖ

Charleso H. Longo prigimtinė artikuliacija

„Duke’as yra viščiuko šūdas! Buliaus šūdas – amerikietiškas būdas užsidirbti pinigų – universitetas apsimeta, kad yra intelektualiai sąžiningas. Juk kurti prasmę prilygsta uždirbti pinigus. Harvardas – jankių verslininkų konglomeratas, bet jie nekalba tarpusavyje. Juodaodžiai yra žmonės, o ne politiniai robotai.“

AUDRIUS SABŪNAS

Išblaškytieji Skučiškės Baltūsiai

Birželio 15-ąją sueis lygiai aštuoniasdešimt metų, kai į Lietuvos teritoriją įvažiavo Tarybų Sąjungos tankai. Su metais vis mažėja tai savomis akimis regėjusių liudininkų, tačiau turbūt retas kuris nėra girdėjęs tėvų, senelių ar kitų vyresnių giminaičių pasakojimų apie tragiškus lietuvių tautai įvykius.

– DANGUOLĖ DABRIŠIENĖ

Vinco Kudirkos klėtelės saugotojas mokytojas Stasys Ankevičius

  Neseniai sukako 115 metų, kai 1905 m. balandžio 25 d. Vilkaviškio apskrities Kybartų valsčiaus Stanaičių kaime Juozo ir Elžbietos Ankevičių šeimoje gimė būsimasis mokytojas, kraštotyrininkas, muziejininkas, muzikantas, daktaro Vinco Kudirkos klėtelės saugotojas Stasys Ankevičius (1905–2002). 1910 m. gausi, šešiavaikė, šeima apsigyveno Šakių apskrities Būblelių valsčiaus Jančių kaime. Kitais metais mirus tėvui (vyriausiajam vaikui tuomet buvo 16 metų, jauniausiam nebuvo…

ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ

Nepažinta kultūros istorikė Elinor Gadon

Prieš dvejus metus gegužės 8 d. mirusi mūsų, lietuvių, deja, beveik nepažinta litvakų kilmės kultūros istorikė Elinor Weiner Gadon (1925–2018) – viena žymiausių pasaulyje Motinos Deivės tradicijos tyrinėtojų, savaip tęsusi archeomitologijos pradininkės Marijos Gimbutienės (1921–1994) tyrimus.

ELINOR GADON

Ledynmetis: Žemė kaip motina

Vėlyvasis paleolitas (apie 35 000–9 000 m. pr. Kr.) buvo „revoliucinis“ laikotarpis žmogaus evoliucijoje. Įvyko virtualus simbolinio elgesio sprogimas. Ledynmečio žmogus buvo visiškai išsivystęs, panašus į mus, gebančius kalbėti ir suprasti simboliais pagrįstą kalbą bei įkurti bendruomenes, turinčias bendras normas ir vertybes.

IGNAS EGIDIJUS TALMANTAS

Antikinės keramikos glazūra terra sigillata ir jos atgaminimas

  Daugelis muziejų lankytojų yra matę senovės graikų, etruskų ir romėnų keramikos dirbinių. Jie padengti ne stikline, bet iš molio padaryta glazūra. Kadangi primena lako blizgesį, ji buvo vadinama graikiškuoju laku. Šios glazūros storis yra apie du mikronus, tai yra dvi tūkstantosios milimetro dalys. Žlugus Romos imperijai senovinis glazūros būdas buvo visiškai pamirštas ir žmonėms ilgai nesisekė atspėti ar ištirti…

Atgijusi Šilainės šventvietė

Su jotvingių ir prūsų gyvenvietės Ožkinių (Šilainės) kaime netoli Punsko (Lenkija) atkūrėju PETRU LUKOŠEVIČIUMI kalbasi Juozas Šorys

Gyvenimas Paprūsėje siaučiant istorijos vėjams

Sodą iššienavau. Žolės buvo nemažai, nes nemindžiojama gerai galėjo augti. Ir nupioviau už trobos galo sklypelį dobilų. Paskui sutvarkiau virtuvėje pompą, nes keliantis buvom išgriovę, kad rusai nesudaužytų. Tai vis bereikalingas darbas rusų dėlei, nes keliantis reikėjo viską ardyt ir vežtis, o dabar parvežus vėl tvarkyk, taisyk.

Močiutė

A mãnen gerai ir čia. Kambarį sau turiu ir gana. Pensijų gaunu ir atiduodu. Da ir jums duodu, va… Buva ir sodas, turėjom, sako, nieko nebėr ten, bet kaip gali būt, kad nieko nebėr? Meluoja! Kas nors pãėmė ir viskas. Ir Stasys turėjo trobą. Buvau gi dar nuvažiavus… Pažiūrėk sriubą, ar nieko netrūksta? Ar mėsa gera? Paimk šaukštų ir ragauk!