Religija

GINTARAS SUNGAILA

Fundamentalizmas, modernizmas ir šventybė

Beribė modernizacija priverčia šventybę pasitraukti. Šventybė nepasirodo pagal žmogaus pageidavimą, ji negali būti iškviesta, įjungta ar suvaidinta, nėra šventybės technologijos. Todėl šventybės ieškančiam žmogui įprasta gręžtis ten, kur matė šventybę paskutinį kartą, – į tradiciją…

JULIUS SASNAUSKAS

Jėzus, kurio nesuklijuosi

Sudužo gipsinė Jėzaus statulėlė. Prieš tai ji stypsojo sendaikčių paviljone Vakarų Europoje ir buvo išvaduota už keturiolika eurų. Sakau sau – pažaisime. Thomui Mertonui gipsinės šventųjų figūros buvo iškreipto kulto ir prasto katalikiško skonio įsikūnijimas. Kažkada man atrodė įtikinama, bet kodėl dabar nepasiginčijus?

GINTARAS SUNGAILA

Penki mitai apie įvairias krikščionių konfesijas

Iki XX a. visose katalikų, ortodoksų ir protestantų seminarijose egzistavo disciplina, kuri vadinosi apologetika. Šios disciplinos tikslas buvo pateikti seminaristams argumentus, kodėl kitų krikščionių konfesijų atstovai yra neteisūs. Tarnaudami seminarijos alumnai turėjo kartoti šiuos argumentus tikintiesiems. Tokioje ideologinėje kovoje gimė daugybė stereotipų. Apologetai žvelgė į kitas konfesijas supaprastintai, schematiškai. Kai kurie šių stereotipų gyvuoja iki šiol. Šio straipsnio tikslas –…

GINTARAS SUNGAILA

Gerojo plėšiko slėpinys

Katalikai, žinoma, netiki, kad išganymą pelnyti įmanoma vien tik darbais, kuo juos kaltino (ir dabar dažnai kaltina) protestantai. Tačiau įsijautę į viduramžių katalikų pasaulėvaizdį galime suprasti, iš kur kilo toks liaudiškas katalikybės suvokimas. Viduramžių katalikybės pasaulio vizija primena šiuolaikinį kompiuterinį vaidmenų žaidimą, kuriame kaupiami taškai ir kylama lygiais.

LESZEK KOŁAKOWSKI

Pragare viskas kaip buvę (informacija iš savų šaltinių)

Adamas Michnikas kartą prisiminė, o gal greičiau kažkas iš redakcijos bendradarbių jam priminė, kad prieš kokius trisdešimt metų slapta nuklausiau, tiksliai surašiau, o paskui paviešinau demono spaudos konferenciją. Tada pareikalavo, kad nedelsdamas tuometinius demono pareiškimus ir išaiškinimus po tų trijų dešimtmečių iš naujo apsvarstyčiau ir išnagrinėčiau, kuo jo veiksmai ir metodai pasikeitė, o kas išliko nepakitę. Nežinau, ar pajėgsiu šį…

JULIUS SASNAUSKAS

Širdies (ne)pakankamumas

Tarp visų kitų mįslingų, dažniausiai kitakalbių, medicininių ištarmių esu gavęs ir vieną grynai lietuvišką. „O kaip jūsų širdies nepakankamumas?“ – pasiteiravo maloni, žydinti gydytoja, apžiūrėjusi peties sąnarį ir vartydama poliklinikos popierius. Ne bėdų turgus, pamanau, taigi kuo nuolankiausiai mekenu: „Gerai.“ Į galvą lenda visokios istorijos ir palyginimai. Tą diagnozę buvo pamėgusi tarybinių konclagerių administracija. Nusibaigia kalinys nuo bado ar kruvino…

JULIUS SASNAUSKAS

Maldos galybė ar silpnumas?

Gavau prašymą gavėnios metu per „Alfa“ kursus pakalbėti parapijiečiams apie blogio problemą. Beveik iškart ausyse sudundėjo: „Matydamas blogį, aš karštai meldžiuosi.“ Nežinau, netikrinsiu, iš kurios Šventojo Rašto vietos ta eilutė. Net ir nesvarbu šiuo atveju, kadangi viskas jau pasakyta. Ne apie progą atakuoti blogį papildomais maldos ginklais, bet apie tai, kas yra blogio kilmė ir pats faktas, ir, nepaisant to,…

JULIUS SASNAUSKAS

Dienos su KMB

Netyčia, sukdamas pro Katedros aikštę, šįmet mačiau liūdną Kalėdų eglutės galą. Jau buvo likusi vienut viena, prekybininkų namukai, gėrę jos šviesą, nusiplovė pirmi. Dar tabalavo ant šakų negyvų lempučių girliandos, o vyrai, trypčiojantys aplinkui, vis delsė. Skausmingas procesas. Turėtų jį atlikti nakčia, patyliukais, kaip kokią slaptų organų operaciją. Gal į talką vėl atskubėjo draugiškos musulmonų bendruomenės nariai, užsigrūdinę ir ištvermingi?…

ALFREDAS BUIKO

Šokantis dievas: Friedrichas Nietzsche ir hinduizmas

Pasak filosofijos istoriko Davido Smitho, Nietzsche niekada nedirbo su originaliais sanskrito tekstais – visos jo žinios apie Indiją, jos religiją ir kultūrą buvo gautos iš citatų kitų Vakarų autorių veikaluose arba dažnai gana netikslių vertimų.

JULIUS SASNAUSKAS

Kalėdų palaiminimas

  Įdomu, ar jau baigėsi parašų rinkimo akcija „Mama, tėtis ir vaikai“? Už santuoką ir šeimą, kaip buvo aiškinama. Kunigams dėkota, kad palaikė ir kad viskas buvo sėkmingai. Pas mus Bernardinuose žmonės rašėsi pasidėję ant altoriaus, lyg kokią šventą priesaiką. Vienas bičiulis, raginamas pasirašyti, droviai sumurmėjo, kad jį auginusios mylinčios moterys. Trys ar keturios. Mano tarybinėje vaikystėje pionieriai smagiai traukdavo:…