Religija

JULIUS SASNAUSKAS

Zylės sezonas

Kai laukiu dabar savo zylės, sielovados ir dvasingumo neišsižadu. Jei ir negiedosime kartu Aukščiausiojo garbei, vis tiek tai jis viską maloningai dėlioja ir tvarko pagal savo planą. Suveda ir suriša. Dar yra prisakęs mokytis mums laisvumo ir lengvumo iš dangaus sparnuočių.

JULIUS SASNAUSKAS

Beatifikacija

Moteris: Tiek metų prasėdėjot kalėjime.
Arkivyskupas: Ką padarysi.
Moteris: Kaip į Ameriką buvot išvažiavęs, reikėjo pasilikti.
Arkivyskupas: Aha, jie labai kvietė, bet aš nenorėjau.
JULIUS SASNAUSKAS

Dangun iškeliavusiojo palikimas

Anądien „Forum Cinemas Vingis“ salėje žiūrėjome, kartu su visa katalikiška grietinėle, filmo „Audrys“ premjerą. Taip trumpai drūtai vadinamas filmo herojus kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Ryškūs kardinoliško purpuro atšvaitai išsyk užlieja ekraną, bet paskui pamažėliais atsiskleidžia, rodyte parodoma, kas yra Audrys ir kodėl šį kartą galima, net reikia – tik Audrys. Filme kardinolas ne vien meldžiasi ar laiko mišias priešais stebuklingą…

GINTARAS SUNGAILA

Penki mitai apie ekumeninį sąjūdį

XX a., po šimtmečių religinių karų tarp krikščionių, prasidėjo priešingas procesas – sudėjusios ginklus krikščionių Bažnyčios ėmė siekti vienos kitas pažinti, bendradarbiauti. Reakcijų į šį naują sąjūdį buvo įvairių – vienos grupės (baptistai, sentikiai) jį smerkė, kitos jame dalyvavo (ortodoksai, liuteronai, anglikonai…), trečios, iš pradžių sąjūdį smerkusios, vėliau prie jo prisidėjo (Romos katalikai). Iki šiol krikščionių nuomonės apie šį sąjūdį…

JULIUS SASNAUSKAS

Laiškai iš pašto, kurio nėra

Jei ateityje Bažnyčios laukia atgimimas, tai bus kažin kas panašaus: meilumo ir švelnumo srautai, ašarų dovana, grožio kelias, kurio vis šaukiasi popiežius Pranciškus. Procesijos, litanijos, graudūs verksmai. Kasmet iš naujo sakau sau, kad nepraleisiu gegužinių pamaldų, kad nieko nėra saldžiau, naudingiau sielai. Tik ir vėl, deja, netesiu, viskas būna iš tolo, vangiai, ne taip, kaip reikėtų. Kodėl neklausau sielos?

GINTARAS SUNGAILA

Fundamentalizmas, modernizmas ir šventybė

Beribė modernizacija priverčia šventybę pasitraukti. Šventybė nepasirodo pagal žmogaus pageidavimą, ji negali būti iškviesta, įjungta ar suvaidinta, nėra šventybės technologijos. Todėl šventybės ieškančiam žmogui įprasta gręžtis ten, kur matė šventybę paskutinį kartą, – į tradiciją…

JULIUS SASNAUSKAS

Jėzus, kurio nesuklijuosi

Sudužo gipsinė Jėzaus statulėlė. Prieš tai ji stypsojo sendaikčių paviljone Vakarų Europoje ir buvo išvaduota už keturiolika eurų. Sakau sau – pažaisime. Thomui Mertonui gipsinės šventųjų figūros buvo iškreipto kulto ir prasto katalikiško skonio įsikūnijimas. Kažkada man atrodė įtikinama, bet kodėl dabar nepasiginčijus?

GINTARAS SUNGAILA

Penki mitai apie įvairias krikščionių konfesijas

Iki XX a. visose katalikų, ortodoksų ir protestantų seminarijose egzistavo disciplina, kuri vadinosi apologetika. Šios disciplinos tikslas buvo pateikti seminaristams argumentus, kodėl kitų krikščionių konfesijų atstovai yra neteisūs. Tarnaudami seminarijos alumnai turėjo kartoti šiuos argumentus tikintiesiems. Tokioje ideologinėje kovoje gimė daugybė stereotipų. Apologetai žvelgė į kitas konfesijas supaprastintai, schematiškai. Kai kurie šių stereotipų gyvuoja iki šiol. Šio straipsnio tikslas –…

GINTARAS SUNGAILA

Gerojo plėšiko slėpinys

Katalikai, žinoma, netiki, kad išganymą pelnyti įmanoma vien tik darbais, kuo juos kaltino (ir dabar dažnai kaltina) protestantai. Tačiau įsijautę į viduramžių katalikų pasaulėvaizdį galime suprasti, iš kur kilo toks liaudiškas katalikybės suvokimas. Viduramžių katalikybės pasaulio vizija primena šiuolaikinį kompiuterinį vaidmenų žaidimą, kuriame kaupiami taškai ir kylama lygiais.

LESZEK KOŁAKOWSKI

Pragare viskas kaip buvę (informacija iš savų šaltinių)

Adamas Michnikas kartą prisiminė, o gal greičiau kažkas iš redakcijos bendradarbių jam priminė, kad prieš kokius trisdešimt metų slapta nuklausiau, tiksliai surašiau, o paskui paviešinau demono spaudos konferenciją. Tada pareikalavo, kad nedelsdamas tuometinius demono pareiškimus ir išaiškinimus po tų trijų dešimtmečių iš naujo apsvarstyčiau ir išnagrinėčiau, kuo jo veiksmai ir metodai pasikeitė, o kas išliko nepakitę. Nežinau, ar pajėgsiu šį…