Pokalbiai

Noriu tikėti ateitimi

[Karla Gruodis:] Galvojant apie savo patirtį gyvenant Lietuvoje, labiausiai ir iki šiol kamuoja tai, kas anglų kalba vadinama „survivor guilt“, – jausmas, jog turiu kažkaip kompensuoti ar atidirbti už tai, kad mano šeima išvengė didesnės traumos dėl sovietų okupacijos, kad vieni atsidūrė Sibire, o kiti Kanadoje.

Apgaulingas nėrinių trapumas

Su poete MARIJA MAŽULE apie pirmąją jos poezijos knygą „Fosilijos yra nėriniai“ kalbasi Eglė Frank

Aktorius turi būti laisvas

Aktorė Vesta Grabštaitė kalbasi su teatro lankytoju, mediku, profesoriumi, habilituotu daktaru ALFONSU VAINORU

Niekas neturi būti užkonservuota amžiams

Aktorė Vesta Grabštaitė kalbasi su aktore NELE SAVIČENKO

Neapriboti visko patologijomis, traumomis, kompleksais

GIEDRĖS KAZLAUSKAITĖS ir VIRGINIJOS KULVINSKAITĖS pokalbis apie apsakymų knygą „Keturi“, vykęs Vilniaus literatų namų knygų klube

Atstatyti žmones tarsi sugriautus miestus

[Eduardas Saprykinas:] Savanoriaudamas Kauno Raudonojo Kryžiaus pabėgėlių centre sutikau ukrainietę režisierę ir psichoterapeutę INNĄ FALKOVĄ, dirbančią su karo aukomis Charkivo srityje ir kuriančią spektaklius Charkivo mieste. Kartu Kauno miesto kameriniame teatre statėme spektaklį „Ar tau lengva?“

Labiausiai gyvenime bijau pačios savęs

GIEDRĖS KAZLAUSKAITĖS ir EGLĖS FRANK pokalbis apie novelių knygą „Mirę irgi šoka“, vykęs Vilniaus literatų namų knygų klube

Alexandra Bondarev: „Vertimo keblumus aš mėgstu“

Alexandra Bondarev (g. 1994) – lietuvių filologijos ir ispanų kalbos bakalaurė, redaktorė bei vertėja iš ispanų ir anglų kalbų, pastaraisiais metais nuo pavienių literatūros vaikams vertimų perėjusi prie šiuolaikinės grožinės literatūros kūrinių.

Taikos metu kariuomenė yra pedagoginė įstaiga

 

GIEDRĖS KAZLAUSKAITĖS ir LAURYNO KATKAUS pokalbis apie „Nakvynę Berlyne“, šių metų sausį vykęs Vilniaus literatų namų knygų klube

Eilėraščio kibirkštis kaip zyzianti musė

[Agnė Cesiulė:] Tądien pasitikau poetą PAULIŲ NORVILĄ, nešiną pilna dėže knygų ir apsuptą vaikų [...] Supratau, kad tokiu tempu ir gyvena, gal todėl viską ir spėja – ekonomistas, mokytojas, trijų mažamečių vijurkų tėvas, knygų vaikams autorius ir vertėjas, o dar ir poetas – visi vaidmenys susisluoksniavę ir vyksta vienu metu.