PublicistikaAtviras klausimas

Rubrika “Atviras klausimas” skirta polemikai, kultūros, politinių, socialinių reiškinių analizei ir kritikai.

MONIKA ZAVISTAUSKAITĖ

Algirdo Juliaus Greimo sąmoningumas postmoderniame būvyje

Prisimenant Greimo žodžius „Taigi nelengva būti drauge ir lietuviu, ir žmogumi“ , kyla poreikis apmąstyti, kodėl buvimas sąmoningu žmogumi yra kitoks nei buvimas sąmoningu lietuviu, kodėl šie sąmoningumai skiriasi.

ANDRIUS MARTINKUS

Lietuva lemtingame Homo sapiens rūšies istorijos taške

Turint omenyje, kad pirmieji Homo giminės atstovai (Homo habilis – sumanusis žmogus) Žemėje atsirado prieš maždaug 2,5 milijono metų, o mūsų rūšies – Homo sapiens – amžius siekia apie 200 000 metų, Šventojo Rašto žodžiai, kad gyvename „laikų pabaigoje“ (1 Pt 1, 20), turi skambėti labai suprantamai. Išganytojo atėjimą ir mus, dabar gyvenančius, skiria laiko atkarpa, tesudaranti 1 % mūsų…

BRIAN DEAN

Antidarbas

Antidarbas – tai moralinė alternatyva „darbo“ manijai, kuri mūsų visuomenę vargina pernelyg ilgai. Šis projektas skirtas iš esmės persvarstyti darbą ir poilsį. Be to, tai tarsi kognityvinis priešnuodis prieš kenksmingą „sunkaus darbo“ kultūrą, užvaldžiusią mūsų protus ir brangų laiką. Šiais metais įvyko didelių permainų. Politikams pamokslaujant apie „sunkiai dirbančias šeimas“, žaibiškai pasklido Besąlyginių bazinių pajamų idėja, kurią kaip ilgalaikę strategiją…

ANDRIUS MARTINKUS

„Pinigų civilizacija“ ir Lietuva

Vienas iš geopolitikos mokslo tėvų vokiečių filosofas Carlas Schmittas (1888–1985) 1943 m. straipsnyje „Paskutinė globali linija“ rašė: „Kol kitos vyriausybės yra diskriminuojamos Jungtinių Valstijų vyriausybės, pastaroji turi teisę kviesti tautas sukilti prieš jų vyriausybes…

GINTAUTAS MAŽEIKIS

„Je suis Charlie!“ – aš esu laisvė, juokas ir karnavalas!

Kai pigūs serialai ir komercinės televizijos pasigrobė juoką, daugelis iš mūsų užmiršome, kad jis yra esminė mūsų pilietinės laisvės dalis. Pasaulietiškas pilietiškumas, viešuma ginasi nuo fundamentalizmo juoku ir kritika. Anekdotas – pirmas ginklas prieš autoritarinį, totalitarinį režimą, prieš valdžios aparato – Leviatano – plėtrą. Šaipymasis ir ironija atveria autoritarams nepakenčiamą įvairovę, visados jų nemėgstamą. Todėl „Je suis Charlie!“ yra labai…

ANDRIUS MARTINKUS

Žaliojo tilto skulptūras – į Grūto parką, o neoliberalizmą – į istorijos teismą

Aš esu už Žaliojo tilto skulptūrų demontavimą ir už genocido sampratos išplėtimą taip, kad SSRS komunistų vykdyti nusikaltimai žmoniškumui būtų prilyginti Vokietijos nacionalsocialistų vykdytiems nusikaltimams…

RASA BALOČKAITĖ

Quo vadis, lietuvių kalba?

Šiandien kalbotyrininkai ir lingvistai dažnai reiškia susirūpinimą dėl prastėjančio lingvistinio raštingumo ir kalbos kokybės. Tokios tendencijos pastebimos apytikriai nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų. Paradoksalu, bet tenka klausti – kas atsitiko, kad nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir valstybinės kalbos statuso sugrąžinimas tapo iššūkiu lietuvių kalbai? Pirmiausia nereikia užmiršti, kad šiandieninė kalbos situacija yra vertinama lyginant su sovietmečiu. Tai reiškia, kad kalbama apie…

MARIJA SAJEKAITĖ

Metas skaityti Koraną?

„Nebūkite bailiai ir nesiųskite mums bepiločių lėktuvų. Vietoj to siųskite mums savo karius, tuos, kuriuos pažeminome Irake. Mes pažeminsime juos dar kartą ir Dievo valia iškelsime Alacho vėliavą Baltuosiuose rūmuose“, – ambicijų prieš „Vice News“ kameras neslepia ginklą apsikabinęs „Islamo valstybės“ (IS, buvusios ISIS) džihadistas. „Vice News“ kažkaip sugebėjo į organizaciją infiltruoti reporterį Medyaną Dairiehą – jis tris savaites gyveno…

VACLOVAS BAGDONAVIČIUS

Apie Thomo Manno namelio pareigą Lietuvai

Šiemetiniame Thomo Manno festivalyje Nidoje dominavo su Pirmojo pasaulinio karo šimtmečio sukaktimi susijusi tema. Nejučiomis tai priminė kitą reikšmingą mūsų kultūrai sukaktį, kurią Nidos festivalyje paminėti buvo pasiūlyta prieš porą metų, pasibaigus XVI festivaliui. Gaila, kad tas pasiūlymas liko neišgirstas, nors jį palaikė ne vienas įžymus mūsų kultūros veikėjas (rašytojas Jonas Mikelinskas, istorikas profesorius Edvardas Gudavičius ir kt.). Gaila, juo…

ANDRIUS MARTINKUS

Anapus propagandos ir geopolitikos

Paminklų Leninui nuvertimas 1991 m. rugpjūtį Vilniuje ir 2013 m. gruodį Kijeve gali sudaryti iliuziją, kad įvykiai Ukrainoje yra tarsi tolimas mūsų Dainuojančios revoliucijos aidas – anuomet prasidėjusio išsivadavimo Vidurio ir Rytų Europoje tęsinys. Regis, būtent tokią iliuziją siekia kurti gausus būrys Lietuvos viešosios nuomonės formuotojų, pasak kurių, Ukrainos „revoliucija“ ženklina ukrainiečių tautos lemtingą geopolitinį apsisprendimą, po kurio prasidės –…