Apie

© “Šiaurės Atėnai” – savaitraštis

Spaudinio indeksas 0109. ISSN 1392-7760. Tiražas ~1500 egz.

Išeina penktadieniais. Leidžiamas nuo 1990 m. vasario 7 d.

VšĮ “Šiaurės Atėnų fondo” sąskaita AB banke “Swedbank” (kodas 73000)

LT36 7300  0100 0000 7071

Įmonės kodas: 124624678

Dėl teisės publikuoti savo informavimo priemonėse „Šiaurės Atėnų“ skelbiamus tekstus ir kitą medžiagą įpareigojami susisiekti su „Šiaurės Atėnų“ redakcija.

Šiuo metu tekstai skelbiami www.satenai.lt. Ankstesnių metų archyvas pasiekiamas senuoju adresu www.culture.lt/satenai.

Leidžia VšĮ “Šiaurės Atėnų fondas”,

Mėsinių g. 4,  01133 Vilnius.

Tel. +370 5 261 37 70

El. paštas: satenai(eta)gmail.com

Šiaurės Atėnų autoriai:

Agnė Alijauskaitė
 
Alfonsas Andriuškevičius
 
Paulius Andriuškevičius
Miglė Anušauskaitė
 
Audra Baranauskaitė
 
Riodin Bardo
 
Haroldas Baubinas
 
Gintaras Bleizgys
 
Rūta Birštonaitė
 
Ramunė Brundzaitė
 
Marius Burokas
 
Vigmantas Butkus
 
Augustinas Dainys
 
Tomas Dirgėla
 
Paulina Drėgvaitė
 
Vidas Dusevičius
 
Margarita Gaubytė
 
 
Audronė Girdzijauskaitė
 
Vaiva Grainytė
 
Ieva Gudmonaitė
 
Maksim Ivanov
 
Rūta Jakutytė
 
Monika Jašinskaitė
 
Laimantas Jonušys
 
Laurynas Katkus
 
Aušra Kaziliūnaitė
 
Giedrė Kazlauskaitė
Rolandas Kaušas
 
Julius Keleras
 
Jonas Kiriliauskas
 
Aistė Kisarauskaitė
 
Linas Kranauskas
 
Gintautas Lesevičius
 
Jurgita Ludavičienė
 
Aušra Lukšaitė-Lapinskienė
 
Levutis Malinauskas
 
Tomas Marcinkevičius
 
Andrius Martinkus
 
Vitalijus Michalovskis
Emilis Milkevičius
 
Miglė Morkūnaitė
 
Kęstutis Navakas
 
Simonas Norbutas
 
Ernestas Noreika
 
Paulius Norvila
 
Andrius Patiomkinas
 
Donatas Paulauskas
 
Aušra Pažėraitė
 
Marius Plečkaitis
 
 
 
Rima Pociūtė
Kostas Poškus
 
Vidas Poškus
Rokas Povilius
 
Giedra Radvilavičiūtė
 
Petras Rakštikas
 
Julius Sasnauskas
 
Augustas Sireikis
 
Jonas Staliulionis
 
Lidija Šimkutė
 
Monika Šipelytė
 
Juozas Šorys
 
Laura Švedaitė
 
Regimantas Tamošaitis
 
Kristina Tamulevičiūtė
 
Tomas Taškauskas
 
Kazys Uscila
 
Tomas Vaiseta
 
Vygantas Vareikis
Tomas Venclova
 
Mikalojus Vilutis
 
Jurgis Viningas
 
Aistė Paulina Virbickaitė
 
Jūratė Visockaitė
 
Dalia Zabielaitė
 
Dovilė Zelčiūtė
 
Akvilė Žilionytė