LiteratūraPoezija

PATRICIJA GUDEIKAITĖ

epitafijos

Tu –
visuomet –
liepdavai –
meluoti kunigui –
per išpažintį –
sakydavai:
„pasaulis yra grėsmė“
PRANCIŠKA REGINA LIUBERTAITĖ

Baltiškos vizijos

Žemės klajoklių tauta –
Baltų balta karalyste,
Pasakoj tu užburta,
Rūko šydu apgaubta,
O lyg saulės blyksnis.
CHARLES SIMIC

Šv. Tomas Akvinietis

Kine tūnodavau ištisą dieną.
Moteris ekrane vis žengė ir žengė
Per bombų sugurintą miestą. Kariškais auliniais batais.
Ilgom apnuogintom kojom. Šaltis visur ją lydėjo.
Nors atsukus man nugarą, vis tiek įsimylėdavau.
Už išėjimo durų vildavaus rasti karo meto Europą.
LIUDAS GIRAITIS

Pudelis nakčia

Su baltu pudeliu nakčia
Ant akmenų padėsiu galvą
Žiūrėsiu gersiu negirdėtą kalbą
Srove ištiškusią, aptaškiusią mane
Aš šlapias, aš laimingas
Baltas pudelis nakčia
HARALDS MATULIS

Pasakojimas apie mano žmoną

Mano žmona yra poetė. Rytais aš einu į darbą. Man patinka
      dirbti. Kai išeinu, mano žmona dar miega. Nežadinu jos,
      aš ją labai myliu. Mano žmona ne tas žmogus, kuriam
      patinka dirbti. Darbas jai neteikia malonumo…
SANDRA PETRAŠKAITĖ-PABST

Auksavabalis

Kažin, ar vėjas atpūtė,
ar pats įskrido
pro atlapotą langą –
radau ant rašomojo stalo
birželio rytą vaiskų,
šarvais metalo
žvilgantį,
žavingą
žalsvo aukso
vabalą…
DOVILĖ BAGDONAITĖ

Nakties keliautojai

Kartu migruodavome į šiltai ošiančius paplūdimius
ar kurortinių miestelių bibliotekas, kad galiausiai ištirptume baltame triukšme.
Deja, nepavykdavo pasiekti tikslo.
Ta pati diena tęsdavosi.
RENATA ALAUSKAITĖ-MIKALAINIENĖ

Sunki rašyba

Ačiū verkia su nosine
Kosinusais atsikosime
Sinusuose apgultis
Temsta už lango naktis
ANA ALEKSANDRAVIČIENĖ

Karuže, karele

Mums nuskirta dalia, nelemta būt šalia.
Žirgelis žvengė, dalužę drengė,
Pamojau skarele.

Ant lūpų – bučinys, gedulo vėrinys

Juosta ant kaklo, ilgesys aklas
Laukimą iškarpys.
ANDRIUS AUKŠTUOLIS

Nebeužmigti

Ir nors manęs nešaudo, ir nors manęs nežudo,
Po truputį aš mirštu,
Kol kas tik kojos,
Po to ir rankos,
Svyra prisipildydamos švino.