Pokalbiai

Gy­ve­ni­mas kraš­to­ty­ros eks­pe­di­ci­jų rit­mu

Vals­ty­bi­nės Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­jos lau­re­a­tas Ve­nan­tas Ma­čie­kus gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­ja be kraš­to­ty­ros eks­pe­di­ci­jų – joms per atos­to­gas ran­da lai­ko jau be­veik pus­šim­tį me­tų.

Mo­sė­džio upe­lių san­ta­ko­se, ąžuo­ly­nuo­se – du­be­nuo­tie­ji ak­me­nys

Su ra­šy­to­ju RO­MU­AL­DU GRA­NAUS­KU apie Mo­sė­džio pra­ei­tį be ver­tė­jų ir ga­liau­siai tik že­mai­tiš­kai kal­ba­si mo­sė­diš­kė žur­na­lis­tė Lai­ma Sen­draus­kie­nė

Poezijos rašymas intymus

ILYA KAMINSKY (g. 1977) – poetas, dėstytojas, poezijos leidinių redaktorius, renginių organizatorius, užburiantis intensyviu pozityvumu, autentišku kūrybingumu, neatidėliotinu poreikiu perduoti esminį poetinį pranešimą. Gimęs Ukrainoje, žydų šeimoje, vėliau su šeima emigravęs į Jungtines Valstijas, rašantis rusiškai ir angliškai, vos dvidešimties sulaukęs stulbinančio pasisekimo neaprėpiamoje Jungtinių Valstijų poetinėje arenoje

Ką mes skaitome?

Su vertėja, rašytoja SILVIJA LOMSARGYTE-PUKIENE (DITA) ir žurnalistu POVILU PUKIU (PAULIUMI) kalbasi Audra Baranauskaitė

Literatūra: ką ji reiškia tau ir man?

Žurnalistė Evangelina Strumskienė kalbasi su literatūrologu REGIMANTU TAMOŠAIČIU apie šiandieninę literatūrą ir meninės saviraiškos ypatybes

Ko nebijo dailėtyrininkas?

VIDAS POŠKUS viešojoje erdvėje labiausiai žinomas kaip dailėtyrininkas. Taip pat jis – Kazio Varnelio muziejaus vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras, rimtas žmogus. Be to, smalsus ir malonus. Kol rengiau spaudai šį tekstą, jis sekmadienį išgelbėjo šąlantį bebrą. O dar prieš kelias dienas mudu sėdėjome mažutėje galerijoje RA prie židinio ir kalbėjomės apie jo tapybos ir iliustracijų parodą.

Freudas mirė, tegyvuoja psichoanalizė!

Su psichiatru, psichoanalitiku RAIMUNDU MILAŠIŪNU kalbasi Miglė Anušauskaitė – Kurias asmenybes ir mokyklas psichoanalizės raidos istorijoje išskirtumėte kaip svarbiausias? – Pradėti reikėtų nuo Sigmundo Freudo. Jis sukūrė varų mokyklą.

„Seniai buvo laikas kažkam to imtis!“

Latvių prozininkė INGA ŽOLUDĖ (g. 1984) šiemet gavo Europos Sąjungos literatūros premiją už apsakymų knygą „Paguoda Adomo medžiui“ (2010). Spalio mėnesį ji viešėjo Šiaulių literatūros forume „Po šiaurės dangum“, kur skaitė ištrauką iš ką tik pabaigto romano. Jos debiutinio romano „Šilta žemė“ (2008) fragmentas buvo publikuotas „Šiaurės Atėnuose“ (2009.IX.11).

Nerimas yra natūrali gyvenimo dalis

Su Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto direktoriumi prof. RIMANTU KOČIŪNU kalbasi Miglė Anušauskaitė – Kuo egzistencinė psichoterapija skiriasi nuo kitų psichoterapijos krypčių?

Perkūno aikštės ąžuolas

Su Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu archeologu dr. VYKINTU VAITKEVIČIUMI kalbasi Juozas Šorys – Sveikinu – šiemet kaip reta vienbalsiai buvai išrinktas Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatu. Tikrai tos garbės esi vertas! Iš kokio kelmo toks smarkuolis buvai išspirtas?