PublicistikaAktualijos

André Markowiczius atsako į polemiką dėl Amandos Gorman eilėraščio vertimo: „Niekas neturi teisės man sakyti, ką versti aš turiu teisę, o ko ne“

Šiandien baimė sakyti akivaizdžius dalykus, baimė būti priskirtam skurdo išnaudotojų stovyklai paralyžiuoja bet kokį pasipriešinimą tam, kas, deja, tėra veidrodinė neapykantos ir paniekos forma.

VYGANTAS VAREIKIS

Nulinė diena

…įdomu, kada gi pasirodys informacija apie nutekintus įtakingų asmenų, kurie atsisiuntė medžiagą iš įvairiausių pornografinių ir pedofilų puslapių, duomenis? Nes, kaip rašoma Šventajame Rašte, „nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“. Ypač visuotinio sekimo laikais.

ULADZISLAŬ HARBACKI

Už mūsų ir jūsų laisvę!

Bet, reikšdamas dėkingumą kaip Lietuvos gudas, kreipiuosi į jus ir kaip lyčių tyrėjas. Garsusis šūkis „Už mūsų ir jūsų laisvę!“ 2021 m. įgyja naują lyčių lygybės atspalvį. Ne tik sąjungininkų tautos padeda viena kitai, bet ir šiuolaikinėse demokratinėse šalyse vyrai ateina į pagalbą moterims ir atvirkščiai, taip pat heteroseksuali visuomenės dalis padeda homoseksualiai daliai.

MARIJA SAJEKAITĖ

Puoselėti baimės instinktą

Praėjusią savaitę mirė amerikiečiams gerai žinomas radijo laidų vedėjas Rushas Limbaugh. Perrašęs konservatyviosios žiniasklaidos žaidimo taisykles, pernai jis spėjo atsiimti Prezidento laisvės medalį iš paties Donaldo Trumpo rankų.

MARIJA SAJEKAITĖ

2020-ieji pasaulyje: senos tendencijos ir naujos pamokos

  2020-uosius daug kas norėtų ištrinti iš atminties, bet aš negalėčiau šių metų pavadinti vienareikšmiškai blogais. Jie ugdė supratimą, kad žmonija yra vienas organizmas ir kad individualus atsiribojimas nuo pasaulinių įvykių dažnai tėra patogi iliuzija. Žiniasklaidoje įprasta publikuoti metines svarbiausių įvykių apžvalgas, tad šiame tekste aptarsiu ne pavienius įvykius, o kelias besitęsiančias tendencijas. Mano galva, jos davė vertingų pamokų, aktualių…

MARIJA SAJEKAITĖ

Išgyventi rinkimus: lietuvės JAV dienoraščio fragmentai

Lietuvoje neseniai keli entuziastai ant Gedimino bokšto iškėlė ryškiai šviečiančias raides „Trump“. Pamenu, kad apie tai sužinojus pirmas į galvą atėjęs klausimas buvo ne „kodėl?“, o „iš kokių pinigų?“

TATJANA ŠČITCOVA

Baltoji dėmė Europos žemėlapyje: paradigmos kaita

Tarp visų „spalvotųjų revoliucijų“ šiuolaikinė baltarusių revoliucija taip pat turi savo spalvinį simbolį. Vadovaujantis tuščio signifikanto, arba politinės skaistybės, struktūra, tai turi būti spalva, apimanti bet kurios kitos spalvos galimybę, netapdama nė viena iš jų.

MARIJA SAJEKAITĖ

Pandemijos nublokštos

  „Mes gal per daug dramatizuojame ir per daug norime įšokti aukščiau į viršų. [...] Kam jum reikalinga, po velnių, šitos kvotos? [...] Naudokitės savo protu, naudokitės savo žavesiu ir savo žiniomis“, – šitaip į klausimą apie ketinimą spręsti lyčių lygybės problemas sureagavo vienas politikas, dalyvavęs Seimo rinkimų debatuose. Ne laiku ir ne vietoje, nes lietuviškasis kontekstas lyčių lygybės klausimais…

ULADZISLAŬ HARBACKI

Apie kraštovardį Gudija

Kasdienėje kalboje lietuviai nekreipia dėmesio į sovietinį žodį Baltarusija. Tik kalbininkai, pavyzdžiui, Zigmas Zinkevičius ar iki jo Pranas Skardžius pabrėžė, kad šis sovietinių laikų žodis žeidžia pietrytinius kaimynus. Galbūt žodis Gudija sukelia neįprastas asociacijas, tačiau žodis Baltarusija turi daug daugiau neigiamų atspalvių.

VYTAUTAS JURŠĖNAS

Laisvė arti?

  Internete keiksnojamų 2020-ųjų rugpjūtis prasidėjo didžiuliu sandėlio sprogimu Beirute, besigirdėjusiu net už 200 kilometrų Kipre. Kone pavymui nuaidėjo didžiulis politinis sprogimas Baltarusijoje, ne mažiau aiškiai pajustas už 200 kilometrų nuo epicentro, Vilniuje. Aliaksandras Lukašenka, išbuvęs savo paties sustiprintoje prezidento pozicijoje jau 26 metus ir taip pralenkęs daugelį šių dienų netgi autoritariškų lyderių, pasiskelbė didžiule balsų dauguma perrinktas jau šeštai…