Publicistika

Kodėl globalizuotis? 1989-ieji Rytų Europoje ir istorijos politika

Šiame Zoltáno Ginelli parengtame, iššifruotame ir suredaguotame trijų dalių interviu istorijos profesorius JAMESAS MARKAS kalba apie savo naujausią knygą.

TATJANA ŠČITCOVA

Baltoji dėmė Europos žemėlapyje: paradigmos kaita

Tarp visų „spalvotųjų revoliucijų“ šiuolaikinė baltarusių revoliucija taip pat turi savo spalvinį simbolį. Vadovaujantis tuščio signifikanto, arba politinės skaistybės, struktūra, tai turi būti spalva, apimanti bet kurios kitos spalvos galimybę, netapdama nė viena iš jų.

Kodėl globalizuotis? 1989-ieji Rytų Europoje ir istorijos politika

[Šiame] interviu istorijos profesorius JAMESAS MARKAS kalba apie savo naujausią knygą. [...] Jo tyrimų sritis – valstybinio socializmo istorija ir atminties politika Vidurio ir Rytų Europoje iš pasaulinės istorijos, transnacionalinių procesų ir lyginamosios analizės perspektyvos.

MARIJA SAJEKAITĖ

Pandemijos nublokštos

  „Mes gal per daug dramatizuojame ir per daug norime įšokti aukščiau į viršų. [...] Kam jum reikalinga, po velnių, šitos kvotos? [...] Naudokitės savo protu, naudokitės savo žavesiu ir savo žiniomis“, – šitaip į klausimą apie ketinimą spręsti lyčių lygybės problemas sureagavo vienas politikas, dalyvavęs Seimo rinkimų debatuose. Ne laiku ir ne vietoje, nes lietuviškasis kontekstas lyčių lygybės klausimais…

SAULIUS PAKĖNAS

Geriausio metų filmo „Parazitas“ socialiniai aspektai Lietuvos viešosios erdvės kontekste

  Šie metai įeis į JAV kino meno ir mokslo akademijos istoriją – pirmą kartą geriausio filmo kategorijoje triumfavo užsienio filmas. Kaip ir vieni iš tų metų, kai nugalėjo tikrai geriausias kūrinys. Pietų Korėjos režisierius Bong Joon-ho yra pagarsėjęs filmais socialine tematika – ar tai būtų klasių kovą vaizduojantis „Sniego traukinys“, ar gyvūnų teisių klausimus nagrinėjantis „Okja“. Kitaip nei šie…

ULADZISLAŬ HARBACKI

Apie kraštovardį Gudija

Kasdienėje kalboje lietuviai nekreipia dėmesio į sovietinį žodį Baltarusija. Tik kalbininkai, pavyzdžiui, Zigmas Zinkevičius ar iki jo Pranas Skardžius pabrėžė, kad šis sovietinių laikų žodis žeidžia pietrytinius kaimynus. Galbūt žodis Gudija sukelia neįprastas asociacijas, tačiau žodis Baltarusija turi daug daugiau neigiamų atspalvių.

KAROLIS DAMBRAUSKAS

Kiek laiko užtruks, kol Laisvės partijos rinkėjai pradės balsuoti už kraštutinius dešiniuosius?

  Populiariuosiuose internetuose sklando tokia vokiečių filosofo Walterio Benjamino citata: „Kiekvienas fašizmo pakilimas byloja apie nepavykusią revoliuciją.“ Citata dažniausiai galvą vis kyšteli kairiųjų pažiūrų slovėnų popfilosofo Slavojaus Žižeko tekstuose. Cituodamas Benjaminą, Žižekas nori pasakyti vieną paprastą, tik lig šiolei menkai įsisąmonintą dalyką – progresyvios politikos neišsipildymas dažnai baigiasi represyvios politikos išvešėjimu. Tikriausiai nedidelė dalis jaunų žmonių, gimusių apie 1990-uosius, žino…

MOLLY CRABAPPLE

Mano prosenelis bundistas (III)

  Kadaise tūkstančiai žydų bendruomenių it nėriniai dengė Rytų Europos žemėlapį. Jos ir sudarė tą „čia“ bundistų „buvimo čia“ sampratoje. 1945 m. visas šis pasaulis ir jo gyventojai jau buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus. Nebeliko Bernardo Goldsteino Varšuvos. Nebeliko Samo Valkavisko. 1945 m. sausio 16 d. Goldsteinas iššliaužė iš vieno iš bunkerių, kuriuose, galima sakyti, pasilaidojęs praleido didžiąją praeitų dvejų…

VYTAUTAS JURŠĖNAS

Laisvė arti?

  Internete keiksnojamų 2020-ųjų rugpjūtis prasidėjo didžiuliu sandėlio sprogimu Beirute, besigirdėjusiu net už 200 kilometrų Kipre. Kone pavymui nuaidėjo didžiulis politinis sprogimas Baltarusijoje, ne mažiau aiškiai pajustas už 200 kilometrų nuo epicentro, Vilniuje. Aliaksandras Lukašenka, išbuvęs savo paties sustiprintoje prezidento pozicijoje jau 26 metus ir taip pralenkęs daugelį šių dienų netgi autoritariškų lyderių, pasiskelbė didžiule balsų dauguma perrinktas jau šeštai…

MOLLY CRABAPPLE

Mano prosenelis bundistas (II)

Egzistuoja mitas, kad iki Izraelio atsiradimo žydai nekovojo už save. Jį palaikė netgi Hannah Arendt, kontroversiškai teigusi, kad žydų lyderiai visais lygmenimis kolaboravo su naciais. Bundas – demokratiškai išrinkta didžiausios Europos žydų bendruomenės vadovybė – priešinosi nuo pirmos iki paskutinės okupacijos dienos.