Publicistika

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (6)

Kai Chartiją pažeidžia vyriausybės, kurių ES nemėgsta, Sąjunga grasina sankcijomis, kaip dabar Vengrijai ir Lenkijai. Kai nusikalsta vyriausybės, su kuriomis norisi palaikyti šiltus santykius, ES į tai pažiūri pro pirštus arba ieško būdų pažeidimus pateisinti, net kai pastarieji kur kas sunkesni…

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (5)

Fritzo Scharpfo formulė išlieka teisinga: būtent tos ES institucijos, kurių poveikis kasdieniam daugumos žmonių gyvenimui yra didžiausias, yra ir mažiausiai demokratiškai atskaitingos – Europos Teisingumo Teismas, Europos Centrinis Bankas ir Europos Komisija.

André Markowiczius atsako į polemiką dėl Amandos Gorman eilėraščio vertimo: „Niekas neturi teisės man sakyti, ką versti aš turiu teisę, o ko ne“

Šiandien baimė sakyti akivaizdžius dalykus, baimė būti priskirtam skurdo išnaudotojų stovyklai paralyžiuoja bet kokį pasipriešinimą tam, kas, deja, tėra veidrodinė neapykantos ir paniekos forma.

VYGANTAS VAREIKIS

Nulinė diena

…įdomu, kada gi pasirodys informacija apie nutekintus įtakingų asmenų, kurie atsisiuntė medžiagą iš įvairiausių pornografinių ir pedofilų puslapių, duomenis? Nes, kaip rašoma Šventajame Rašte, „nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“. Ypač visuotinio sekimo laikais.

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (4)

Europos Parlamento, kuris nuo rinkėjų visiškai atsiriboja vos užsidarius rinkimų apylinkėms ir nei surenka jų pageidavimus į vieną vietą, nei jiems atstovauja, funkcija, kaip apibūdino italų mokslininkas Stefano Bartolini, yra „elitų konsolidacija“. Šio proceso metu partijos susivienija į neva demokratinę asamblėją, kurios užkulisiuose patogiai steigiasi ir įsitvirtina oligarchinės klikos.

ULADZISLAŬ HARBACKI

Už mūsų ir jūsų laisvę!

Bet, reikšdamas dėkingumą kaip Lietuvos gudas, kreipiuosi į jus ir kaip lyčių tyrėjas. Garsusis šūkis „Už mūsų ir jūsų laisvę!“ 2021 m. įgyja naują lyčių lygybės atspalvį. Ne tik sąjungininkų tautos padeda viena kitai, bet ir šiuolaikinėse demokratinėse šalyse vyrai ateina į pagalbą moterims ir atvirkščiai, taip pat heteroseksuali visuomenės dalis padeda homoseksualiai daliai.

MARIJA SAJEKAITĖ

Puoselėti baimės instinktą

Praėjusią savaitę mirė amerikiečiams gerai žinomas radijo laidų vedėjas Rushas Limbaugh. Perrašęs konservatyviosios žiniasklaidos žaidimo taisykles, pernai jis spėjo atsiimti Prezidento laisvės medalį iš paties Donaldo Trumpo rankų.

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (3)

Bet argi tai – kažkas labai neįprasto? Argi kūrybiškai įstatymus interpretuojančių teisėjų nesutinkame beveik taip pat dažnai, kaip ir skaičiukais pažaidžiančių buhalterių? Arba, pažvelgus ne taip ciniškai, argi ne rezultatas čia svarbiausias?

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (2)

Kas toks buvo Ipsenas? Juristas iš Hamburgo, kuris 1933 m. įstojo į SA ir 1937 m. – į NSVDP, o 32-ejų dėl savo disertacijos stiprumo jau buvo visateisis universiteto profesorius – disertacija vėliau buvo išleista atskira knyga Politik und Justiz, kurioje buvo nagrinėjami valstybės „suverenūs veiksmai“, kuriems negalioja teisingumo problematika.

PERRY ANDERSON

Vis glaudesnė sąjunga? (1)

Šiandien Teismas išlieka pats neviešiausias iš visų Sąjungos institucijų. Jis apdairiai įsikūręs Liuksemburge – kurio nepavadintum „Europos kryžkele“ – ir sudarytas iš teisėjų, kuriuos po vieną paskiria kiekviena šalis narė; jo procesai – paslėpti nuo visuomenės žvilgsnio; jo sprendimai – neskundžiami; jo archyvai – beveik neprieinami tyrėjams.