Publicistika

NERIS J. BOTAURA

Derybos su velniu: žvilgsnis į nūdienos realijas skaitant Dantę

Poetiškai kalbant, galime klausti: ar Angela Merkel ir kiti išmintingi ir patyrę Vakarų politikai geba atskirti velnią nuo kitų demonų?

VYGANTAS VAREIKIS

Sienos ir „nenaudingos burnos“

Atrodo, pagaliau Lietuva turi vienijančią nacionalinę idėją – „didžiosios gynybinės sienos“ prie Baltarusijos statybą, kuri ne žodžiais, bet darbais suvienijo lenkų ir lietuvių politikus, užmiršusius ginčus dėl pavardžių ir iškabų rašymo nelietuviškomis raidėmis.
„Siena“ šiandien tapo madingu žodžiu.
LINARTAS TUOMAS

Politinė entropija

  Gyvename laikmečiu, kai viskas vyksta ne pagal planą, o atsarginio plano nėra. Numatyti ir puoselėti naratyvai, kaip „tvarkos“ garantai, trūkinėja ir skyla. „Progresas“, „globalizacija“, „demokratija“, „inovacijos“ – šie žodžiai šiandien labiau pasitelkiami, idant būtų lopomos vis plačiau žiojinčios politinės skylės, atvertos plintančių abejonių, kurios išreiškiamos ne tik mintimis, bet ir veiksmais. Ne veltui šio amžiaus politikai nusakyti paplito tokios…

PAULIUS KUKIS

Niekam nereikalinga Jonathano Sackso moralė

Prastėjanti psichinė sveikata, kompulsyvi orientacija į individualizmą, besaikis vartojimas, uždaros tapatybės politikos atmainos, žalojantis socialinių medijų pobūdis ir kitos mūsų amžiaus blogybės yra atsekamos iki individualizmu atmieštos liberaliosios „išsilaisvinimo“ kultūros sprogimo praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje.

RASA NAVICKAITĖ

Marija Gimbutienė pabėgėlių stovykloje

  Dviaukštės lovos, jose – miegmaišiai. Kur ne kur kabo keli rūbai, prie lovų pastatyti batai, du tušti puodukai. Keturios lovos sustatytos viena šalia kitos kambaryje, kuris atrodo kaip mokyklos klasė, greičiausiai – lietuvių kalbos kabinetas. Ant nusilaupiusių sienų sukabinti maironiai, valančiai ir žemaitės susirūpinę žiūri į svetimšalių laikiną gyvenamąją vietą. Šia nuotrauka pailiustruota nesena Seimo kontrolieriaus ataskaita dėl Lietuvoje…

MILDA JANEIKAITĖ

Nevakarietiškų akių žvilgsnis ir hidžabas

Nors islamas hidžabą vertina kaip moterų įgalinimo, kuklumo ir išsivadavimo ženklą, vakarietiškos šalys jį laiko moterų priespaudos požymiu. Vakaruose paplitusi nuostata, kad musulmonės yra pavergtos, o hidžabas suvokiamas kaip priespaudos ir atsilikimo simbolis

SAULIUS PAKĖNAS

Ekononarcisizmas: infliuotas, romantizuotas ir išnaudojamas ekonomisto vardas Lietuvos viešojoje erdvėje (2)

Šiuolaikinis mokslas yra baisiai specializuotas ir seniai nutolęs nuo buitinių tiesų ar sveiko proto. Dėl to viešojoje erdvėje už savo srities ribų neturime jokių kriterijų, kaip atskirti, kiek ir ko vertas kuris nors ekspertas.

ANDRIUS MARTINKUS

Mintys apie Afganistaną

Afganistano pilietinio karo unikalumas tas, kad šiame kare patyrė nesėkmę dvi Vakarų postkrikščioniškosios civilizacijos versijos. Pirmajai atstovavo marksistinis režimas, kurį 1979–1989  m. palaikė SSRS ir jos kariuomenė. Antrajai – ką tik žlugęs režimas, kurį 2001–2021  m. palaikė Vakarų liberaliosios demokratijos su JAV priešakyje ir jų kariuomenės.

JŪRATĖ VISOCKAITĖ

Spiralinė pjaunanti viela

Iš mūsų mažulytės šalies valdžios bastionų nuosekliai ir tyliai pūsti šaltąjį vėją, kai visi užsiėmę atšilimu, virusu, šeima, sekasi gerai. Kovidas ir koncertina – Vaidas Baumila galėtų net ritmišką dainelę sukurti. Argi Cvirka ne tas pats šaltasis karas? Ak, atsigabenkime iš rubežiaus gabalą vielos, apjuoskime paminklą ir sušokime karo šokį – gal to ir užteks?

SAULIUS PAKĖNAS

Ekononarcisizmas: infliuotas, romantizuotas ir išnaudojamas ekonomisto vardas Lietuvos viešojoje erdvėje

Su kiekvienu dešimtmečiu darantis vis sunkiau meluoti dėl mokesčių lengvatų turtingiesiems naudos, gal verta išbandyti kitas idėjas?