LiteratūraSkaitykla Nr. 5

Skaitykla Nr. 5 – rubrika, skirta Lietuvos ir užsienio literatūros naujienoms, jų analizei. Čia taip pat rašoma apie literatūros tendencijas, literatūros istoriją, apie grožinę ir negrožinę kūrybą, ryškesnius autorius ir įvykius.

Rubrikos redaktorius – Marius Burokas. Nuo 2016 m. rubrikos redaktorius – Andrius Patiomkinas.

OLIVER BAER

Kaip suvaldyti tą marmalą

Išradėjai ir tobulintojai deda didžiules pastangas, kad palengvintų mūsų kasdienybę, vidutinis vartotojas tampa vis tingesnis, nes kam mokytis apdoroti, jei gali pasinaudoti pagalba, taigi jis vis prasčiau orientuojasi, kas tinka tam tikroje situacijoje.

GEORGE ORWELL

Wellsas, Hitleris ir Pasaulinė valstybė

Kokia nauda iš sakymo, kad mums reikia federalinės pasaulinės oro erdvės kontrolės? Esminis klausimas, kaip mes šito pasieksime. Kokia nauda iš aiškinimo, kad Pasaulinė valstybė pageidautina? Svarbu tai, kad nė vienai iš penkių didžiųjų karinių galybių net nekiltų mintis paklusti tokiam dalykui.

BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI

Sacrum, profanum ir paribio žmogus

Oszajcos poezijoje žmogus negyvena Dievo šešėlyje – priešingai: visa, kas kyla iš Dievo, leidžia žmogui būti šviesos sraute ir šitaip apšviestas šis tampa pagrindiniu poeto susidomėjimo objektu.

Jon Fosse: „Rodos, nesu padaręs nieko maištingesnio, kaip tapdamas kataliku“

2015 m. pasirodė knyga „Tikėjimo paslaptis“, kurioje su bene garsiausiu šiuolaikiniu norvegų rašytoju Jonu Fosse (g. 1959) kalbasi jo tėvynainis teologas, rašytojas ir žurnalistas Eskilis Skjeldalis.

GUNTIS BERELIS

Esu rašytojas, o ne skaitytojas

Ar vadinamojo eilinio skaitytojo santykiai su tekstais formuojasi kitaip nei rašytojų, o jeigu taip, kokie yra arba galėtų būti skirtumai? Ar rašančiam žmogui būtina skaityti kitų tekstus? Ką rašytojui suteikia skaitymas? Ar jis ką nors praranda neskaitydamas?

AUDRIUS MUSTEIKIS

Vasaros gatvėje su Ona Miciūte

Vietoj topografinio žemėlapio – knyga, Onos Miciūtės autobiografinė apysaka „Pirmoji šakelė“. Žalias viršelis, kuriame rašytojos portretas, sovietmečio grafiko Eduardo Jurėno darbas.

ANTTI NYLÉN

Įžūlios eilutės apie rašymą

Nesunku pastebėti, kad vertimas primena meilę. Akivaizdu, kad tekstai verčiami ne vien tam, kad skaitytojai suprastų jiems nežinoma kalba parašytus tekstus. Jie verčiami iš kūrybinio džiaugsmo, iš savitos meilės. O kas gi meilę prilygintų laisvei? Juk meilė yra ne kas kita, kaip savęs atsižadėjimas, savo valios numarinimas.

IVARS ŠTEINBERGS

Kaip skaityti poeziją. Hormoninės perspektyvos

Tolesnėse pastraipose – šeši manyje besireiškiantys hormoniniai poezijos skaitytojų tipai. Šis sąrašas sumanytas kaip pradžia atsakymo į klausimą apie nerimastingąjį poezijos esmės tapsmą. Šis sąrašas nėra baigtinis.

AUDRIUS MUSTEIKIS

Birutė Pūkelevičiūtė: ugnies ir vėjo raštai

Gal legenda, gal ne. Pasakojama, kad B. Pūkelevičiūtė iš Amerikos atsivežė kadaise, paliekant gimtąjį miestą, pasiimtą namų raktą. Svetur jis buvo brangių praeities erdvių priminimas. Ir po pusės amžiaus raktas vėl atrakino savo duris.

MARGARET ATWOOD

Buvo kitąsyk

Tą „graži“, manau, galim išbraukti, ne? Moterys šiais laikais ir taip įsigąsdinusios visokiausių išvaizdos standartų, ką jau šnekėt apie reklamų pupytes. Negalėtumėt padaryti jos, hm, labiau vidutinės?