LiteratūraSkaitykla Nr. 5

Skaitykla Nr. 5 – rubrika, skirta Lietuvos ir užsienio literatūros naujienoms, jų analizei. Čia taip pat rašoma apie literatūros tendencijas, literatūros istoriją, apie grožinę ir negrožinę kūrybą, ryškesnius autorius ir įvykius.

Rubrikos redaktorius – Marius Burokas. Nuo 2016 m. rubrikos redaktorius – Andrius Patiomkinas.

BRONIUS RADZEVIČIUS

Dinas Moriartis ir jo pasekėjai

Romanas „Kelyje“ pačia savo esme – pikta knyga, įtūžusios kartos knyga, ne veltui ji tapo jos „biblija“. Protestas, maištas, protestas. Stebiesi, kiek turėjo sieloje susitelkti tulžies, nusivylimo ir netikėjimo, kad gimtų tokie herojai, kaip Dinas.

Mahadevi Varma: hindi poezijos atstovė

Jos kūryba priskiriama chāyavād srovei – vadinamajam hindi literatūros misticizmui arba simbolizmui. Šios srovės autorių, tarp kurių dar žinomi tokie vardai kaip Džaišankaras Prasadas, Sumitranandas Pantas, Nirala… 

TIM PARKS

Kaip Italija pagerino mano anglų kalbą

Globalizacijos amžiuje jau tampa įprasta kalbėti apie prozininkus ir poetus, pakeitusius rašymo kalbą, idant išplėstų savo skaitytojų ratą arba prisitaikytų prie gyvenimo naujoje šalyje. O ką žinome apie rašytojus, kurie persikelia į kitą šalį, bet ir toliau daug metų rašo gimtąja kalba, nors ir pasitraukusia iš kasdienės vartosenos?

ANTHONY BURGESS

Sensacingai kvaila

…apie eilines recenzijas, – tas, spausdinamas sekmadieniniuose laikraščių numeriuose ar savaitraščiuose, – sunku pasakyti ką nors gera. Net ir girdamas toks recenzentas negali susilaikyti nepademonstravęs savo protingumo recenzuojamojo sąskaita: vertina teigiamai, bet iš aukšto, įtaigodamas mintį, esą recenzuojamasis laikęsis jam žinomo vykusio rašymo recepto…

SVETLANA VOLOŠINA

„Honoraras niekingas…“, arba Kiek uždirbdavo XIX a. 2-osios pusės rusų literatai

Dar mokykloje sužinome, kad XIX a. rusų rašytojų, o ypač tokių žymių kaip Levas Tolstojus, honorarai būdavo ne tokie menki kaip šiuolaikinių prozininkų (o juo labiau poetų). Tačiau ar rašytojo amatas užtikrindavo pasiturimą gyvenimą? Portalas „Gorkij“ pasidomėjo, kaip ir kiek uždirbdavo Fiodoras Dostojevskis, Aleksandras Ostrovskis, Nikolajus Nekrasovas ir kiti mažiau garsūs jų kolegos amžininkai.   Įsivaizdavimas, kad XIX a. 2-oji…

NOMEDA GAIŽIŪTĖ

Nesugaunamasis Saulius Šaltenis

Romanas itin kinematografiškas, vaizdus, ypač jo pirmoji pusė. Vaizdiniai šiurpūs: mėnesienoje į žvaigždę viena akimi žiūrinti kumelė nudirta oda, kaimo prieigose kabalduojantys pakaruokliai vogtų grūdų prikimštomis burnomis, dėl mirusio elgetos kailinių besipešantys sušalę ir išbadėję Brunono bendražygiai…

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Hipsteriai – tai kiti

„O pasirodys, kad poeziją, gražiai suėdusią visą gyvenimą, kūriau vienintelei tau, kritiškai atlaidi pokvaile doktorante, skaitysianti mane po penkiasdešimties ar, galimas daiktas, net ir šimto metų.“ Tikrai?..

Das weisse Leintuch – Antano Škėmos romanas vokiškai

Šiemet į vokiečių kalbą išverstas ir Leipcigo knygų mugėje pristatytas Antano Škėmos romanas „Balta drobulė“ Vokietijoje sulaukė didžiulio populiarumo. Siūlome kelias nedideles šios knygos recenzijas iš vokiečių spaudos.   GERHARD GNAUCK   Aš, absurdo žmogus    Turtingas lietuvių literatūros derlius Leipcigo knygų mugėje: Antano Škėmos modernioji klasika – romanas „Balta drobulė“ – pagaliau išleista vokiečių kalba.   Viskas juk prasideda gerai.…

CHIYO-NI

Haiku

išeiginė:
prostitutė nubunda viena –
nakties žvarba
MARIJA ANTANAVIČIŪTĖ

Kaip pajausti save senstant

Šiemet sukanka penkiasdešimt metų nuo legendinės poezijos antologijos „Mersio garsas“ (The Mersey Sound) išleidimo 1967 metais. Bitlų Liverpulio laikai, septintasis dešimtmetis, pokario karta pilna optimizmo ir energijos, pavargusi nuo dulkėtos poezijos tomų, nuo senų garsų…