Šiaurės kampas

Skiltį „Šiaurės kampas“ kadaise sugalvojo šatėnų mylėtojas ir populiarintojas Marius Plečkaitis. Anot jo, tai turįs būti jaukus laikraščio kampelis, kviečiantis jaunus autorius diskutuoti ir nesislėpti „už kampo“. Nors labiausiai ši skiltis skirta knygų recenzijoms bei literatūros percepcijai, kai kurie sunkiai reglamentuojami pradedantieji mėgsta kalbėti ir plačiau – ją papildys kultūros bei popkultūros kritikos komentarai.

Rubrikos redaktorė – Giedrė Kazlauskaitė.

EGLĖ MARIJA FRANK

Įskilęs kavinukas

  Viena mano giminaitė su savo motina, visų familiariai vadinama baba, atvažiavusios prie jūros, pirmiausia eidavo į centrinį gastronomą ir stovėdavo milžiniškas eiles prie šviežios mėsos ir žuvies, nes viską gamindavo pačios, būdamos išskirtinai jautrios valdiškų valgyklų maistui ir tiesiog įsitikinusios, kad tik naminiu maistu reikia maitinti dėdę, mano pusbrolius ir maitintis pačioms. Tada nepiktai šaipydavomės – taip, kaip giminės…

TEKLĖ KAVTARADZE

Dar kas nors, dar bet kas

Neveikia radijas, karšta, net ir stovint pavėsyje. Jis tuoj ateis, nors dar nesimato. Ji stebi duris – prasivers ar ne. Rankos virpa, krūtinės plotas vatinis, kvėpavimas sunkus.

Gali būti širdies smūgis, insultas, dar kas nors, dar bet kas.

ELENA RECKEWITZ

Malda

  Išėjau pakvėpuoti knygos į balkoną. Pirmą kartą didelė vyšnia dūzgė nuo kamanių. Maži, apvalūs, stori jų kūneliai nevikriai sukiojosi aplink saulėlydyje gelstančius žiedus. Tik truputį paskaitysiu, truputį pakvėpuosiu… Akys šokčioja per eilutes, šokčioja nieko nepagaudamos. Nesibaigiantis vieno puslapio skaitymas. Pro šalį burzgia mėlynas traktoriukas. Kaimyno, kuris seniau juo suardavo mažus moterėlių daržus, jau nebėra. Dabar jo sūnus ant tos…

DOVILĖ RAUSTYTĖ

Match

  Parudavusiu nuo sukamo tabako smiliumi Emilija paspaudė mygtuką „Siųsti“. Jautėsi ištroškusi lyg po ilgos bėgimo distancijos. Jau antra savaitė ji nenueidavo daugiau kaip dviejų šimtų žingsnių per dieną – keletą kartų iki tualeto ir atgal. Dėl to jautėsi lyg įkalinta prirūkytame maiše, savo pačios kūne. Sukdama jau septintą suktinę iš vyšniomis kvepiančio tabako, ji išgirdo praskrendantį lėktuvą. Oi, kaip…

AUSTĖ GIEDRA

Basquiat pilkose gatvėse

Jeanas-Michelis Basquiat – dailininkas, skatinantis ne žiūrėti, o matyti. Ne matyti išblukusį pasaulį, bet vaizduotėje formuoti naujas spalvas.

AUSTĖ GIEDRA

Belaukiant Becketto

  Samueliui Beckettui priklauso citata „kiekvienas žodis yra nebūtina dėmė tylai“. Kalbama, kad Oksfordo žodyną padėjo sudaryti amerikiečių karininkas kalinys, kuris pakeistu adresu siuntė kiekvieno žodžio etimologijas žodyno sudarytojui. Istorija nuosekli, stebinanti ir kupina sutapimų, kaip ir pats Oksfordo žodynas arba pati kalba. Miltonas ir Joyce’as mėgo kurti žodžius, Šekspyras sugalvojo daug naujų, anglų kalboje anksčiau nevartotų žodžių. Ne vienam…

LAIMA JUNDULAITĖ

Dievoieška šiuolaikinėje literatūroje

„Ar tiki Dievą?“ – paklausti nūdienos žmogaus būtų laikoma net kiek nepadoru. Kas verčia žmones apeiti šį klausimą kasdienybės ritme ir kodėl jis neišnyksta, kodėl daugelis tvirtai netartų „ne“?

TITAS LAUCIUS

Miela dažine ciberžole,

  aš tikrai nesitikiu, kad atrašysi. Šitą iškart galim apsibrėžti. Prieš trejus metus įvedžiau tavo pavadinimą į „Google“ – 10 300 000 paieškos rezultatų. Dešimt milijonų trys šimtai tūkstančių! Žinai, kiek rezultatų surenka „Backstreet Boys“? Šešis. Šešis milijonus. Grupė, kuri gyvuoja dvidešimt penkerius metus! Kurią sudaro gyvi žmonės! Vienas lyg ir miręs jau, bet vis tiek – jie turėjo dainų!…

TOMAS PETRULIS

Atsitiktinumas

Taigi, Sakykim Vaidybos Studentės pamestos piniginės atradėjas buvo Morališkai Abejotinas Tipas, neturintis nei moralinių instinktų, nei empatijos, tik begalinį smalsumą patikrinti piniginės turinį ir piktdžiugą dėl Sakykim Vaidybos Studentės žioplumo.

RENATA KIRŠYTĖ

Rašymo baimė: pokalbis su Jorge Luisu Borgesu

Borgesas sako, kad „rašymas pirmiausia nėra rimtas užsiėmimas. Pats rašymas turi teikti tokį pat malonumą, kokį teikia nuotaikingas žaidimas.“ O kai Borgesas pabrėžia, kad „tobulo kūrinio dar niekas nėra parašęs; mes naudojame labai netobulą įrankį rašymui – kalbą…“