LiteratūraVertimai

LAURENT GAUDÉ

Vergų pirklio kraujas

José Ortíz Echagüe. Pamaldžiosios iš Kandelarijaus. Salamanka

Lyg koks prakeiksmas ant durų buvo prikaltas pirštas, juodas pirštas, vis dar kraujuojantis. Kaip tai galėjo būti įmanoma? Stovėjome apstulbę. Nors vienas kitam netarėme nė žodžio, uždavinėjome sau tuos pačius klausimus. Kodėl jis nusipjovė pirštą? Ar buvo ginkluotas? Kur rado vinį? Ko siekia? Ilgokai stengėmės įminti šią mįslę…

VLADZ HARBACKI

Tėčiai

Milanai, nesijaudink, aš tavęs niekada nepaliksiu – niekada! – sako pleputė. – Visada būsim kartu. Na, tegul tu ir turi du tėčius – tuo geriau! Aš nė vieno neturiu, tik mamą.

VLADZ HARBACKI

Apie gudų kalbos feminizaciją

…apie moteris laikraštyje greičiausiai bus parašyta загадчык (vedėjas), намеснік (pavaduotojas), міністар (ministras), канцлер (kancleris), o ne загадчыца (vedėja), намесніца (pavaduotoja), міністарка (ministrė), канцлерка (kanclerė), bet drąsiai feminizuotos „paprastesnės“ profesijos: выхавацелька (auklėtoja), настаўніца (mokytoja) ir, žinoma, прыбіральшчыца (valytoja). 

ALEKSEJ CVETKOV

Pasiklydusi Europa

…būta laikų, kai toji Europos dalis – Rytų ar Vidurio, – iš kurios pusės žvelgsi, – mūsų vidinėje geografijoje užėmė kur kas daugiau vietos nei dabar. Ji atstojo jei ir ne langą į pilnasvorę Europą, tai bent jau orlaidę ir daug kam buvo tapusi savaimine vertybe…

Per širdį…

Prieš artilerijos apšaudymą būtinai kyla vėjas.
Tarsi burės plazda ir išsipučia vėliavos
ant pastatų ir blokpostų,
kad nepamirštume, už kokias spalvas sudėsime galvas.
Štai tu stovi. Štai sprogimas prie pat tavęs –
ir Dievas tarsi ištrynė tau atmintį,
ir jau kalasi pelynai degėsiuose ir dykvietėse.
ROSE ZWI

Tremtis į rojų

Užaugau apsupta emigrantų, kurių dainos ir pasakojimai dvelkė namų (der heim) ilgesiu, todėl Lietuva neišvengiamai tapo ir mano „namais“. Žmonės pasakojo ne tik apie miškus ir laukus, pasivažinėjimą rogutėmis ar žemuogių rinkimą. Kai tėvai kalbėdavo apie tuos laikus, kuomet buvome ištremti (ven men hot unz arausgeshikt), drauge su jais išgyvendavau tremties dramą…

HAROLD PINTER

Modeliuotojai

Visos moterys retkarčiais pasiduoda… nežabotų geismų protrūkiui. Man bent jau taip atrodo. Tokia jau jų prigimtis. Net jeigu pats neturėjai laimės patirti tokio moters geidulingumo priepuolio. Ką?

HAROLD PINTER

Modeliuotojai

Ruth Orkin. Saldainių parduotuvės savininkų pora. 1949

Susipažinai praeitą penktadienį, viešbučio bare. Judu įsišnekėjote, pastatei jai porą gėrimų, kartu pakilote liftu į viršų. Lifte nepajėgei atitraukti nuo jos akių, išsiaiškinai, kad judu apsistoję tam pačiam aukšte, padėjai jai išlipti, padavęs ranką. Stovėjai su ja koridoriuje, įsmeigęs į ją akis. Palietei jai petį, palinkėjai saldžių sapnų, tada…

Iš „Carmina Burana“

Lyg mėnulis
Apskritulis
Laimė mainos nuolatos;
Tai pakyla,
Tai sudyla,
Bet gyvent ramiai neduos!
DONALD BARTHELME

Balionas

Prasidėjęs viename Keturioliktosios gatvės taške, kurio tikslios buvimo vietos negaliu atskleisti, balionas ištisą naktį, žmonėms miegant, plėtėsi šiaurės kryptimi, kol pasiekė Parką. Ten jį sustabdžiau; auštant šiauriausi jo pakraščiai dengė „Plaza“ viešbutį; balionas kybojo ore lengvabūdiškai ir švelniai.