LiteratūraVertimai

D. H. LAWRENCE

Gyvatė

Steffen Lipski. Mano juodos akys. 2017
Ji sočiai atsigėrė
Ir pakėlė galvą, mieguistai, tarsi apgirtus,
Ir švystelėjo ore liežuviu, juodutėliu lyg šakota naktis,
Tartum aplaižydama lūpas,
Apsižvalgė ore kaip nieko nematanti deivė
Ir lėtai pasuko galvą,
Lėtai, labai lėtai, lyg trigubam sapne,
Ėmė vinguriuodama traukti savo romų ilgumą
Ir vėl šliaužti į skeldinčio mūro spragą.
JULIEN GREEN

Keleivis žemėje

Atmintyje išplaukia nemažai prisiminimų, bet turiu paskubėti. Pataręs man pasilaikyti pinigus, Polas atsistojo ir išėjo, ir tą dieną jo nebemačiau. Tada, kad prasiblaškyčiau, ir ryžausi aprašyti visa ką, kas mane buvo ištikę vaikystėje ir vėliau, iki dabar. Man iš tiesų atrodė, kad mano gyvenime esama kažko nepaprasto ir kad raštu išklojęs savo prisiminimus geriau tai suprasiu.

JAMES TATE

Vyriausybinis ežeras

Kad sesuo jau ilgai negrįžta, mokykloje pasiguodžiau keliems vaikams. „Ji niekada nebegrįš. Tai – mirties stovykla“, – paaiškino vienas jų. Parėjęs namo papasakojau tėvams, ką sakė anas berniukas. „Jis nesupranta, ką šneka“, – nukirto tėvas. Bet po kelių sesers nebuvimo savaičių aš ėmiau dvejoti. Tada, kai tėvai pradėjo kraustyti Meizės kambarį. „Ką jūs darot? – nustebau. – Taigi sakėt, kad Meizė greit grįš.“

JULIEN GREEN

Keleivis žemėje

Nepažįstamasis pasisveikino, linktelėdamas galva. Buvo aukštas, labai paprastai apsirengęs – tamsiai mėlynu kostiumu, pasiūtu pagal seną madą. Jo veidas buvo griežtas ir valingas. Atrodė vyresnis už mane, ir iš pradžių man toptelėjo mintis, kad jį pažįstu, nors negalėjau prisiminti, kur buvau sutikęs.

MARK STRAND

Poezijos vertimai

Kai einu,
aš perskiriu orą,
ir visada
oras persikelia
užpildyti tarpų,
kur buvo mano kūnas.
JOSÉ ÁNGEL VALENTE, JOSÉ CORREDOR-MATHEOS

Du ispanų poetai

Čia niekas nesiilsi.
Sekite savo keliu
link nieko
ir trinkit šį vardą
atmintyje.
JULIEN GREEN

Keleivis žemėje

Tyrimas nustatė, kad jis vadinosi Danielis O’Donovanas ir buvo jau kelias dienas praleidęs mieste, kuriame ketino eiti mokslus. Tuo pat metu kažkas aptiko velionio ranka rašytus popierius, leidžiančius manyti, kad gal paskubėta ir kad būta itin keistų aplinkybių, į kurias neatsižvelgta, nes apie jas nežinota, tačiau jos piršo išvadą, visiškai skirtingą nuo tos, kurią jie rengėsi priimti. Taigi radus tuos popierius laidotuvės buvo atidėtos kitai dienai; rankraščiai kruopščiai išnagrinėti ir išklausyti liudijimai žmonių, pažinojusių Danielį O’Donovaną.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Poezijos vertimai

mes neturim ko slėpti.
mes neturim kur skubėti.
neturim ką pasakyti.
mes turim.
DYLAN THOMAS

Vaiko Kalėdos Velse

Tais laikais tame pajūrio miestuko pakrašty, iš kurio garsų kartais prieš miegą mane pasiekia tik tolimi balsai, Kalėdos būdavo tokios panašios vienos į kitas, kad aš nebeatmenu, ar snigdavo šešias dienas ir šešias naktis, kai buvau dvylikos, ar snigdavo dvylika dienų ir dvylika naktų, kai buvau šešerių.

STEPHEN CRANE

Juodieji raiteliai ir kitos eilės

Mane gaubė tamsa.
Nesupaisiau nei savo žodžių,
Nei širdies troškimų.
Ūmai viską nutvieskė ryški šviesa…
„Paslėpkit mane vėl tamsoje!“