LiteratūraVertimai

ROSE ZWI

Tremtis į rojų

Užaugau apsupta emigrantų, kurių dainos ir pasakojimai dvelkė namų (der heim) ilgesiu, todėl Lietuva neišvengiamai tapo ir mano „namais“. Žmonės pasakojo ne tik apie miškus ir laukus, pasivažinėjimą rogutėmis ar žemuogių rinkimą. Kai tėvai kalbėdavo apie tuos laikus, kuomet buvome ištremti (ven men hot unz arausgeshikt), drauge su jais išgyvendavau tremties dramą…

HAROLD PINTER

Modeliuotojai

Visos moterys retkarčiais pasiduoda… nežabotų geismų protrūkiui. Man bent jau taip atrodo. Tokia jau jų prigimtis. Net jeigu pats neturėjai laimės patirti tokio moters geidulingumo priepuolio. Ką?

HAROLD PINTER

Modeliuotojai

Ruth Orkin. Saldainių parduotuvės savininkų pora. 1949

Susipažinai praeitą penktadienį, viešbučio bare. Judu įsišnekėjote, pastatei jai porą gėrimų, kartu pakilote liftu į viršų. Lifte nepajėgei atitraukti nuo jos akių, išsiaiškinai, kad judu apsistoję tam pačiam aukšte, padėjai jai išlipti, padavęs ranką. Stovėjai su ja koridoriuje, įsmeigęs į ją akis. Palietei jai petį, palinkėjai saldžių sapnų, tada…

Iš „Carmina Burana“

Lyg mėnulis
Apskritulis
Laimė mainos nuolatos;
Tai pakyla,
Tai sudyla,
Bet gyvent ramiai neduos!
DONALD BARTHELME

Balionas

Prasidėjęs viename Keturioliktosios gatvės taške, kurio tikslios buvimo vietos negaliu atskleisti, balionas ištisą naktį, žmonėms miegant, plėtėsi šiaurės kryptimi, kol pasiekė Parką. Ten jį sustabdžiau; auštant šiauriausi jo pakraščiai dengė „Plaza“ viešbutį; balionas kybojo ore lengvabūdiškai ir švelniai.

MARCEL AYMÉ

Nykštukas

Boris Lipnitzki. Dovilis. 1937

Trisdešimt penktaisiais savo gyvenimo metais Barnabumo cirko nykštukas ėmė augti. Mokslininkai buvo labai nepatenkinti – juk visiems laikams buvę nustatyta, kad dvidešimt penkeri metai – tai žmogaus augimo riba. Štai kodėl jie pasistengė tą reikalą savaip užgniaužti.

ANGELAS SILEZIETIS

Iš „Cherubiniškojo piligrimo“

Kas Dievas esti? Nežinia – Jis nei šviesa,
Nei vienis ar dvasia, dievybė ar tiesa,
Nei gėris, nei valia, nei meilė, nei galybė,
Nei daiktas ar nedaiktas, protas ar esybė:
Jis tai, ko tu ar aš, kaip ir visi kiti,
Nesužinojo net rymoję nebūty.
MATTHEW DICKMAN

Šiuolaikinė amerikiečių poezija

Aš visuomet esu šioks toks karalius. Paniekintas ar žymus,

naujai karūnuotas ar ką tik nukirsdintas. Pavėsingos žolės

ir nešvarių paklodžių karalius.

KATE CHOPIN

Vienos valandos istorija

Vis dėlto savo vyrą ji mylėjo… kartais. Dažniausiai ne. Koks skirtumas! Pasitikėjimas savo jėgomis dabar buvo svarbiausias jos esaties impulsas, o meilė – neįmenama mįslė – nė iš tolo jam neprilygo!

– Laisva! Laisva kūnu ir siela! – šnabždėjo ji toliau.

MĀRCIS BOKMANIS

Kitas žmogus

Penktadienio vakaras. Sučirškia durų skambutis. Atidarau. Už durų stovi kresnas vyras. – Labas vakaras, – sakau aš. – Atvykau, – taria jis. – Užeikite! Jis įeina. Stabtelime prieangyje prie drabužių spintos. – Atleiskite, kad taip drėgna, – sakau. – Saulė tik trumpam švysteli į šį butą. Pripratau. Eikite paskui mane. Jis eina. – Ar galiu jums pasiūlyti arbatos, kavos? Pasivaišinkite…