LiteratūraVertimai

GUILLAUME APOLLINAIRE

Poezijos vertimai

Prieš įžengiant į mano celę
Nurengt mane reikėjo nuogą
Kieno rūstus šis balsas klausia vėlei
Gijomai ir tapai tu kuo gi
JOSIF BRODSKIJ

Kalba diplomų įteikimo proga

Edgar Ende. Tamsos ir šviesos angelai. 1946

Blogis neatsparus monolitiškumui. Jis visada vaikosi didelių skaičių, granitinės tvirtybės, ideologinio grynumo, muštruotų armijų ir tikslių suvestinių. Polinkis į šiuos dalykus greičiausiai susijęs su įgimtu jo nepasitikėjimu, bet iš šito paaiškinimo, kaip sakyta, menka paguoda, kai Blogis triumfuoja.

ZBIGNIEW HERBERT

Eilėraščiai proza

Stovime prie sienos. Mūsų jaunystę nuvilko nuo mūsų, kaip marškinius nuo pasmerktojo. Laukiame. Kol riebi kulka atsisės ant sprando, praeis dešimt, dvidešimt metų. Siena aukšta ir tvirta. Už sienos yra medis ir žvaigždė. Medis žaboja sieną šaknimis. Žvaigždė graužia akmenį kaip pelė. Po šimto, dviejų šimtų metų jau bus mažytis langelis.

RYSZARD KRYNICKI

Poezijos vertimai

Katės nusisekė Viešpačiui Dievui –
vis pakartoja Wisława Szymborska.
Kartais priduria: Tik.
Kartais: Labiausiai.
GUY DE MAUPASSANT

Jis?

Neišsigandau – o ne, nė truputėlio. Mintyse šmėstelėjo labai įtikinama prielaida – vienas draugų atėjo manęs aplankyti. Durininkė, mano įspėta, pasakė, kad greitai pareisiu, ir paskolino jam savo raktą. Ir visos mano grįžimo aplinkybės akimirksniu toptelėjo į galvą: greitai kaip niekad namsargės atvertos durys ir neužrakintos mano būsto durys.

HERA LINDSAY BIRD

Poezijos vertimai

Monika
Monika
Monika
Monika
Moniką Geler iš populiaraus serialo „Draugai“
Labiausiai mėgo uberio vairuotojas
ROMAIN GARY

Audra

matisse

Tyla. Pešas tylėjo. Elen aiškiai girdėjo tankų, trūksmingą jo alsavimą. Nelabai drįso klausinėti, koks reikalas atvedė jį į salą, tarsi jausdama, kad jis nebūtų atsakęs. Aptvaras prieš verandą buvo tuščias. Pasinaudojęs tokiu ypatingu įvykiu kaip pašaliečio vizitas, Vambo metė darbą ir, matyt, slankiojo kur nors po plantaciją. Dangus tebebuvo beviltiškai giedras: nė debesėlio.

JAMES JOYCE

Poezijos vertimai

Jau slėnyje nūnai vėsu
Ir, meile, eisime tenais,
Nes skamba daug nūnai balsų,
Kur Meilė eidavo kadais.
Ar negirdi, kaip strazdas gieda,
Gieda mums giesmes?
Toks mielas ir vėsus šis slėnis,
Ten, meile, liksim mes.
SHARON OLDS

Šėtonas sako…

„Sakyk „šūdas“, sakyk „mirtis“, sakyk „pisau tėvą“,
šnabžda į ausį Šėtonas.
Užrakintos praeities sopulys spengia
vaiko dėžutėje ant jos rašomojo stalo po
šiurpia apskrita kūdros akim
su aplinkui išraižytom rožėm, kur
graudulingai žvelgė savinieka.
BEN OKRI

Aforizmai ir fragmentai

Jan Voerman. Obuoliai ant šakos. 1963

Afrika yra kraštas, knibždėte knibždantis pasakojimų ir nuotaikų. Šis pasakojimų perviršis, šita knypava – tai tam tikras chaosas. Kraštas, pertekęs pasakojimų, – tai toks kraštas, kuris nebūtinai iš jų mokosi. Aiškumo dėlei jis turėtų atsikratyti dalies savo pasakojimų. Juose bylojama tiek apie nesėkmes, tiek apie šventes. Mirštantys kraštai veisia pasakojimus kaip lavonai – kirmėles.