Religija

Raudonos karvės

Šiaurės Jeruzalė Štai VIEŠPATIES duoti įstatai apeigoms. Paliepk izraelitams atvesti žalą telyčią, sveiką ir be trūkumų, dar nebuvusią po jungu. Perduosite ją kunigui Eleazarui. Ji bus išvesta už stovyklos ir jo akivaizdoje papjauta.

Paršat Emor

Šiaurės Jeruzalė Sinagogose šią savaitę bus skaitomas skyrius (paršat) Emor, kuris apima Kunigų knygos 23–24 skyrius: Tarp izraelitų buvo vyras, kurio motina – izraelitė, o tėvas – egiptietis. Kartą stovykloje kilo muštynės tarp izraelitės sūnaus ir vieno izraelito.

Septyni milijardai

ANDRIUS MARTINKUS Pasauliui dar niekada taip labai nereikėjo Dievo meilės kaip šiandien. Motina Teresė Kiekviena epocha bet kurios tautos, civilizacijos arba net visos žmonijos gyvenime yra savaip unikali.

Atsiųsta paminėti

Antrasis atėjimas  

DAINIUS SOBECKIS Galbūt yra girdėtas toks terminas – paruzija? Jo sampratą galime skirstyti į dvi dalis – tai antrasis, arba pakartotinis, Kristaus atėjimas ir mirusiųjų prisikėlimas.

Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija

VACLOVAS BAGDONAVIČIUS Vydūno filosofiją iš esmės galima apibūdinti kaip religijos filosofiją. Visų joje keliamų klausimų išeities pozicija – žmogaus ir Dievo santykis. Tas santykis paaiškinamas gana paprastai: žmogus yra dvasinė esybė.

Dar kartą apie Jobo dramą

NOĖ Analizuojant Jobo problemą, žmogaus egzistencija paprastai tapatinama su individualiu buvimu. Pats žmogus mąsto savo buvimo pagrindą, prasmę ir esmę. Tai jis daro paprastai tik tada, kai yra išmetamas į nuošalę, kai jo santykis su būtimi radikaliai išryškinamas ir apnuoginamas.

To be(at) or not to be(at)

MOTERYS (IV sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 38 (34). Vyrai yra aukščiau žmonų dėl to, kad Alachas suteikė vieniems pranašumą prieš kitus, ir dėl to, kad jie leidžia savo turtą. Ir padorios moterys – pilnos pagarbos išsaugo tą paslaptį, kurią sergi Alachas.

Ramadano elgeta

KARVĖ (II sūra)?* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 179 (183). O tie, kurie įtikėjo! Nurodytas jums pasninkas, kaip nurodytas tiems, kur buvo iki jūsų, – galbūt būsite dievobaimingi! 180 (184). Per suskaitytas dienas; o kas iš jūsų serga arba kelyje, tai – kitų dienų skaičius.

Iš „Užrašų knygutės“

JIDDU KRISHNAMURTI Pasaulinėje dvasinių mokymų tradicijoje ryškų pėdsaką palikęs indas Jiddu Krishnamurti nuo 1961 m. birželio 18 d. iki 1962 m. kovo 19 d. pats nežinodamas kodėl rašė dienoraštį. 1976 m. beveik neredaguotas jis buvo išleistas atskira knyga. Aprašant aplinką ir dvasinę būseną jame ne kartą minimas ir kūną kamuojantis didžiulis skausmas.