Religija

Paskutinė vakarienė

PETER ROLLINS Vakaras. Kartu su kitais mokiniais Velykoms esate susirinkę mažame kambarėlyje. Tu visą laiką stebi Jėzų, tyliai sėdintį šešėliuose ir besiklausantį neskubraus šnekėjimo, stebintį sėdinčius aplinkui ir kartkartėmis papasakojantį apie Dievo karalystę. Prislinkus nakčiai, į kambarį patiekiama maisto – duonos ir vyno.

Džihadas: iš meilės Dangui ar duonai ir datulėms?

SAUDADA MUCHAMEDAS (XXXXVII sūra)* 1 (1). Tiems, kurie netikėjo ir išsisukinėjo iš Alacho kelio, Jis stumtelės į klystkelius jų veiklą. 2 (2). O tiems, kurie įtikėjo ir darė gerus darbus, ir įtikėjo tuo, kas buvo atsiųsta Muchamedui, – o tai – tiesa iš jų Viešpaties, – jis sušvelnins kvailus poelgius ir sutvarkys jų padėtį.

Nekaltas

PETER ROLLINS Pasaulyje, kuriame sekimas Kristumi paskelbtas ardomąja neteisėta veikla, buvai apkaltintas, kad esi tikintis, sulaikytas ir atvesdintas į teismą. Kurį laiką buvai slapta stebimas, tad prokuratūra surinko pakankamai tavo kaltės įrodymų.

Aš niekuo netikiu

ROBERT ANTON WILSON Kaip tik taip pareiškė Johnas Gribbinas, žurnalo „New Scientist“ fizikos skilties redaktorius, BBC televizijos debatuose su Malcolmu Muggeridge’u, bet dauguma žiūrovų jo žodžius sutiko skeptiškai.