ReligijaLaiku ir nelaiku

Postilės Senojo Testamento temomis.

Autoriai:
Aušra Pažėraitė,
Julius Sasnauskas.

JULIUS SASNAUSKAS

Kai tampama kūnu

Kad neužsiliūliuotum, kone kasmet Kalėdų laikotarpiu atsiduri laidotuvėse. Žmonės būna prisiklausę gražių pamokslų apie Dievo mylimųjų džiaugsmą, prisilinkėję vieni kitiems laimės ir sveikatos, prisiglėbesčiavę. Dvigubas skausmas, lyg ten, aukštai, kas tyčiotųsi ar keršytų. Galima atleisti Dievui tik todėl, kad matai jo soste naujagimį, besimarkstantį nuo čaižių Betliejaus žvaigždės blyksnių. Kalėdos – pavojingas kelio ruožas, sumanius pasikliauti nežemiška pagalba. Ką gali…

Gero Mesijo gimtadienio!

Karaliui įsikūrus savo rūmuose ir VIEŠPAČIUI suteikus jam ramybę iš visų pusių nuo priešų, jis kalbėjo pranašui Natanui: „Tik tu pažiūrėk, aš gyvenu kedro namuose, bet Dievo Skrynia pasilieka palapinėje!“ Natanas karaliui tarė: „Eik ir daryk visa, kas tavo širdyje, nes VIEŠPATS yra su tavimi.“ Bet tą pačią naktį atėjo VIEŠPATIES žodis Natanui: „Eik ir sakyk mano tarnui Dovydui: „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:…

Dieviško grožio pinklėse

Dievas ir vaizduotė yra viena, – skaitau amerikiečių poeto žodžius…

Karaliaus sugrįžimas

Babilonijos ir Palestinos (bei Finikijos) religijos turėjo nemažai ką bendra: senojo pasaulio dievai nevaikščiodavo paskui savo „ganomuosius“, jų neieškodavo ir neguosdavo…

O vis dėlto, Viešpatie

Karlas Rahneris yra skirstęs tikinčiuosius į vasarinius ir žieminius. Pirmieji nuo ryto iki vakaro ne tik kalba ir galvoja apie Dievą, bet ir tiesiog mato jį kiekviename žingsnyje…

Religinė revoliucija

Karalystės sunaikintos, gyventojai išblaškyti, kiti ištremti… Tai aplinkybės, kuriomis pranašas skelbia šią ištarmę „Izraelio ganytojams“…

Šventykla, iš kurios srūva upė, ir laiko nešamos grėsmės

Paslaptingas vyras su lino virve vienoje rankoje ir nendrine matuokle kitoje vedžiojo pranašą regėjime kaip architektas, matuodamas sienas ir rodydamas visus kambarius ir prieangius, kiemus ir vartus…

Su kuo valgyta mirtis?

Turi būti šlapia, vėjuota, tamsu ir gūdu, švieseles žiebiančios rankos turi sugrubti, braižydamos degtuką po degtuko. Amžinojo gyvenimo viltis ir ryšys su anuo pasauliu juk nėra lengvas, pigus dalykas. Tavo paliktas žiburys rudens tamsybėse beveik tampa ženklu, kad mirtis nugalėta…

Tamsiausiojo slėnio spalvos

Įdienojus vis dar sušyla. Smagu. Ir šiaip nevalia pirma laiko pasiduoti. Į saulėtą kiemą mums atneša kavos. Glostinėdamas pilką švedų kariuomenės milinę, mano draugas stebisi, kad jos iki šiol nepalietė kandys…

Laiku ir ne laiku

Galybių VIEŠPATS surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su rinktiniais vynais, – pokylį su gardumynais ir grynais, geriausiais vynais. Šiame kalne jis nukels tą šydą, kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobia visas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats DIEVAS nušluostys ašaras nuo visų veidų. Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai…