LiteratūraVertimai

NORMAN MACCAIG

Asyžius

Patenkintų turistų pulkas
nukudakavo paskui jį, žarstantį
Žodžio grūdą. Bet jie praėjo pro
sugriuvusią, lauke besėdinčią šventovę, jos akys
ašarojo pūliais, nugara iškilus aukščiau
už galvą, jos perkreipta burna
ištarė Grazie balsu švelniu
lyg vaiko, kuris kreipiasi į savo motiną,
ar paukščio, kai jis bylojo šventajam Pranciškui.

MATSUO BASHŌ

Apsilankymas Sarašinos kaime

Tarnas, kita vertus, užsėdo ant arklio ir iš pažiūros pavojus jam buvo visai nė motais. Jis vis užsnūsdavo knapsėdamas ir, atrodė, tuoj nuvirs stačia galva į prarają. Kaskart pamatęs jo galvą nusvyrant ne juokais išsigąsdavau.

VLADIS SPĀRE

Juodasis telefonas

– Alio, alio! Kalbėkite! – atkakliai pareikalavo jis, bet kitame gale kažkas padėjo ragelį ir pasigirdo ilgi pypsėjimai, kurių Laimuonis klausėsi, lyg stengdamasis iššifruoti Morzės abėcėlės pranešimą.

AIVARS EIPURS

Minimos

Valdis Kalnroze. Jūra. 1970

Jie tarsi išėjo pro kažkokias duris, bet pro kokias, neturėjau jokio supratimo. Tarsi kiaurai sieną perėjo. Visi su kaukėmis, tačiau vakaro prieblandoje galėjai matyti, kad jie azijiečiai. Kaip narkotikų fasavimo darbininkai po pamainos. Tačiau tai buvo Rygoje, o ne sapne ar filme. Jie tylėdami nužingsniavo tarsi į aklavietę, tačiau paskui pasuko į rytus – tenai ėjo palei bėgius, kuriuos pereiti buvo galima dar šįvakar.

WILLIAM CARLOS WILLIAMS

Jauna namų šeimininkė

Dešimtą ryto jauna namų šeimininkė
sukinėjasi apsisiautusi peniuaru už
medinių savo vyro namo sienų.
Mašinos vienumoje riedu pro šalį.

MARIJA DEJANOVIĆ

Toliaregiškųjų

Iškosėjau paukštį ir jis pragydo
Snape prasiskleidė didelis medis

Mano gimda yra virdulys su rankenėle
o kepenys auksinė žąsis

ETEL ADNAN

Arabų apokalipsė

Ilga geltonos saulės procesija nuo mečetės iki neapgyvendintos Vietos. Nebylūs taksi.
Kariuomenė civiliniais rūbais. Tylus katafalkas. Nutildyta muzika. Palestiniečiai be Palestinos

Hanfeidzi

Kartą Vei valstybėje viena sutuoktinių pora atnašaudama aukas meldė sau malonių. „Kad mūsų neužkluptų nelaimės ir gautume šimtą glėbių audinio“, – kalbėjo žmona. Vyras jos paklausė, ko ji tiek mažai prašanti. Ši atsakė: „Nes gavęs daugiau nei šitai, įsigytum sau sugulovę.“

TEOFIL ŁAPIŃSKI

Sukilėliai jūrinėje ekspedicijoje į Lietuvą

Joseph Mallord William Turner. Laivo sudužimas. 1805

Malinowskis iš baimės persižegnojo, aš mielai būčiau davęs kelis dukatus, kad tik ta baidyklė nebūtų pasirodžiusi mums kelyje, o jūreiviai piktai žvelgė į bobą ir būtų mielai ją nuskandinę. Tai buvo pirmas išlipus į krantą mūsų sutiktas asmuo.

HAYAN CHARARA

Kaimynai

Džordžas kare žudė žmones.
Kokius žmones, kokiam kare, jis nesako, o aš
neklausiu. Gėlės jo namo kieme, aguonos ar plukės,
buvo ir tebėra gražiausios visoje gatvėje.