LiteratūraVertimai

Keturios apie muziką

Muzikinis kūrinys, atliktas roboto, niekuomet negalės prilygti kūriniui, kurį sugroja žmogus. Labai dažnai mechanizmai nukentėdavo nuo trumpųjų jungimų, įvykstančių jų „smegeninėse“, – tai buvo trūkumas, kurio pašalinti „bioinžinieriams“ iki šiol niekaip nepavyko. Taigi, daugybę kartų klausytojai susidurdavo su tokia apgavyste.

INDRA BRŪVERE

Poezijos vertimai

Šis milžiniškas kūdikis smarkiai nupenėtas, apvalveidis,
Primitęs mūsiškių baimių ir nesibaigiančių košmarų.
Jo veidelyje pykčio nematyti, tik pašaipėlė tvieskia.
Jis – feniksas, pakilęs iš informacijos trūnėsių vėputinio.

Alberts Sarkanis: „Trečioji gyvoji baltų kalba – lingvopolitinė manipuliacija“

Valstybinės kalbos įstatymo 3 straipsnis apibrėžia latgalių rašomosios kalbos statusą ir vietą: latgalių rašomoji kalba ginama, saugoma, plėtojama kultūros ir švietimo, o ne valstybės teisinėje ir administracinėje srityse.

TATIANA FAIA, MARIUS BUROKAS

Lisabona ir Vilnius: poetinis dialogas

pažinojau šio miesto darbadienius –
gyvenau ne per toliausiai skerdyklos
tepalo dėmės sruvo upe šalimais
kraujo ir dvėsenos tvaikas pavėjui
MIGUEL DE UNAMUNO

O pasakojimas tęsiasi

Remedios Varo. Gyvenimo atnaujinimas. 1963

„Gerai, tai apie ką man dabar rašyti tą pasakojimą, kurio mane prašo? Kaip parašyti pasakojimą tokiam kaip aš, kuris pagal profesiją nėra pasakojimų rašytojas?! Juk būna romanistų, kurie parašo po vieną, du, tris ar daugiau romanų per metus, būna ir tokių, kurie parašo romaną tik atėjus įkvėpimui. O aš net ne pasakojimų rašytojas!“

PABLO NERUDA

Poezijos vertimai

Daiktiškoji poezija išnyksta
ar mano gyvenimas sutelkt jos negali?
Vakar – žvelgdamas į paskutines sutemas –
buvau samanų juoduliu tarpu griuvėsių.
JULIO CORTÁZAR

Poezijos vertimai

Ilgiuosi Pietų Kryžiaus,
kai troškulys priverčia kilstelt galvą,
kad gerčiau tavo juodo vidunakčio vyną,
išsiilgau gatvių pakampių su mieguistomis krautuvėmis,
kur oro odoje virpa matės kvapas.
STANISŁAW LEM

Daktaro Kliperdijaus klinika

David C. Halliday. Kaštonai. 2000

Dėl visko kaltas buvo dantistas, uždėjęs man metalines karūnėles. Kioskininkė, kuriai nusišypsojau, palaikė mane robotu, kuo įsitikinau tik nusileidęs į metro ir atsivertęs laikraštį. Jis vadinosi „Nežmogiškasis kurjeris“. Man jis nepatinka, ir ne dėl antielektroninių pažiūrų, o todėl, kad pernelyg stengiasi įtikti skaitytojų skoniui. Visą pirmą puslapį užėmė sentimentali istorija apie kibernetinę mašiną pamilusį matematiką.

ADRIENNE RICH

Vizija

Štai čia. Rašau šią beveik nesąmonę
prasta, išklerusia mašinėle, kuri praleidžia raides,
o popierius smunka.
Bet net ir taip žodžiai save kuria.
Kol rašau tau, čia tik techniniai niekai.
Yra didesnių sunkumų.
ANDREW MARVELL

Droviai mylimajai

Lig Tvano likus dešimt metų dar,
Tave mylėčiau taip kaip ir dabar,
O tavo ne užtruktų tiek išties,
Kad žydai atsiverst visi suspės.
Ir mano augalinė meilė plėstųs čia
Plačiau negu imperijų valdžia.