LiteratūraVertimai

ULDIS BĒRZIŅŠ

Sapnas audykloje. Idilė*

  Buvau užmigęs, broliai, čia pat prie audimo staklių, – pašoku: kaukši muštuvai mėnesienos šviesoj! Maros dukros vėlei bildina staklėmis – vargas man su jumis, įkyriosios laumės, tulžy mirkot apmatus ir traukiat į vylių, negi Tėvas bus liepęs vėl išbandyti mane? Ką audžiat, nuogalės, atpakaliop subėkit, kiaunės jūs, į įdubą kiaurą, lemties audėjos, atpakaliop vovere įšokit! Kalbėjo putlioji: tu, pusiaumoksli…

Rožės Latvijos 100-mečiui

Čia mėlyna jūružė,
Giria žalia šlamės;
Čia sodas – o prie stalo
Būrys žmonių susės.
Ir niekas nesibars čia,
Nebus niūrių, liūdnų.
Pas mus be galo gera –
Net saulė suks pas mus!
IVAN TURGENEV

Poezijos vertimai

Liūdnom akim ruduo užbūrė.
Per ūką girion vis brendu,
Tyloj palaimą surandu –
Balta padange vėl skrendu
Viršum juodų pušų viršūnių.
JOSIF BRODSKIJ

Juodas žirgas

Lyg būtų balto žirgo negatyvas –
atbėgo iš kažkur ir – stoja kaip negyvas.
Ko jam čia reikia? Stypsos iki aušros?
Ko nė per žingsnį nesitraukia nuo liepsnos?
Ko tebeprunkščia jis juodais nasrais?
Ko tamsoje kanopom trempia pažemiais?
Ir ko juodom akiduobėm į laužo pusę žiūri?
GUY DE MAUPASSANT

Baimė

Odilon Redon. Akis. 1880
Pajutau ją Afrikoje. Tačiau ji – šiaurės duktė; saulė ją išsklaido kaip rūką. Įsidėmėkite, ponai. Rytiečiams gyvenimas nėra toks svarbus; jie išsyk pasiduoda; naktys ten šviesios, be to niauraus nerimo, kuris apsėda smegenis šaltuose kraštuose. Rytuose gali apimti panika; bet baimės nepažįsti.
Na ką gi, štai kas man nutiko toje Afrikos žemėje…
KORANA SERDAREVIĆ

Prašom palaukti

Galiausiai paguldė jį ant užpakalinės sėdynės ir pagalvojo: ar kenčia, kad nebegali iškišti galvos pro langą? Sucypė automobilio padangos.

VIAČESLAV KUPRIJANOV

Odisėjo giesmė

Myliu tave visu kūnu, iš jūros iškopusiu,
Visomis jo upėmis, Amazonės ir Misisipės intakais,
Visomis dykumomis, jos apsimeta esančios jūros,
Girdì, kaip jų smėlis išsaususioj mano gerklėj birinėja.
RAFAŁ FAGAS

Poezijos vertimai

Išdžiūstu vienišas ant kanapinės virvės
kur pro langelį šviečia mėnuo ir bilietas kišenėje
visiškai pamirštas nežinia į kur
BOHDAN ZADURA

Poezijos vertimai

Užversti gėjų lesbę ir pederastą
Ne tuo galu jie viską čia mąsto
Užversti kalę ir jos seną krieną
Šioj žemėj nekalto nerasi nė vieno
LEOPOLD STAFF

Poezijos vertimai

Stačiau ant smėlio
Ir sugriuvo.
Stačiau ant uolos
Ir sugriuvo.
Dabar statyt pradėsiu
Nuo kamino dūmų.