LiteratūraVertimai

KARIN BOYE

Tai žinoma, kad skauda

Tai žinoma, kad skauda pumpurams, kai sprogsta.
Antraip kodėl pavasaris dvejotų?
Kodėl mūs karštas ilgesys į stinglų
kartėlio blyškį susivyturiuotų?
Juk visą žiemą pumpuras tebuvo kiautas.
Tai kas ten nauja – plėšia ir sprogdina?
Tai žinoma, kad skauda pumpurams, kai sprogsta,
ir tam, kas auga, ir kas užveria buvimą.
ROBERT FROST

Poezijos vertimai

Tarė vėjui lietus:
„Tu – stumi, aš – kertu.“
Ir smogę taip kelis kartus,
Jie išguldė gėles ratu,
Joms nudaužę žiedus.
Ką jos jautė – aš juntu.
LIUDMILA PETRUŠEVSKAJA

Juodas paltas

Mano vardą netrukus užrašys aliejiniais dažais ant geležinės lentelės. Ir įsmeigs į mažą supiltą kalvelę. Tada aš perskaitysiu ir sužinosiu. Dėžutė dažų ir toji tuščia lentelė jau paruošta. Tačiau apie tai žinau tik aš, kiti dar nežino.

JAMES TATE

Žymiai daugiau klausimų negu atsakymų

Aš miegojau ant kušetės ir išgirdau nesmarkų beldimą į duris. Galėjo ir vėjas baladotis, bet aš nuėjau patikrinti. Atvėriau duris, o už jų stovėjo ne kas kita, o mano mama, mirusi pastaruosius aštuonerius metus. „Mama, kaip smagu tave matyti, – ištariau. – Koks netikėtumas.“

OSCAR WILDE

Eilėraščiai proza

Andreas H. Bitesnich. Paukščiai. 2013
Ir kai Jis ėjo pro vartus, tai pamatė jaunuolį, sėdintį šalikelėje ir graudžiai verkiantį.
Ir priėjo Jis prie jaunuolio, ir palietė jo garbanas, ir paklausė: „Kodėl tu verki?“
Ir atsigręžė jaunuolis, ir pažino Jį, ir atsakė: „Kadaise aš buvau miręs, o tu prikėlei mane. Ką gi man beveikti, jei ne sielvartauti ir raudoti?“
THOMAS HOOD

Atodūsių tiltas

Dar viena dingusi
Taip nelauktai,
Mirty sustingusi
Guli antai.
FERNANDO PESSOA

Poezijos vertimai

Aš nemiegu, aš guliu, atgijęs lavonas, juslus,
Tas juslumas yra bergždžias galvojimas.
Per mane plūsta ir mane dirgina viskas, kas man yra nutikę.
Viskas, dėl ko atgailauju ir kaltinu save.
Per mane plūsta ir mane dirgina viskas, kas man yra nenutikę.
MAURO COVACICH

Žmogus, kuris pučia

Buvo apsivilkęs striuke iš sintetinio pluošto, daigstyta ir be rankovių. Su ūsais, raudonais skuostais, lyg žmogaus, kamuojamo padidėjusio kraujospūdžio. Pirmus ratus po parką Žmogus, kuris pučia, vaikštinėjo su juodu šiukšlių maišu ir rinko popiergalius.

HAROLD PINTER

Kandidatas

Ką gi, procedūros eiliškumas yra toks: prieš pereidami prie kandidato kvalifikacijos aptarimo, norėtume su juo atlikti nedidelį testuką, kad nustatytume kandidato psichologinį tinkamumą. Jūs neprieštarausit?

VALERIE FRITSCH

Pirminis ir antrinis karštis

Luisa Max-Ehrlerová. Telegrama. 1894

Merginos buvo didelės moterys ir mažos šokėjos, visų dydžių ir formų, elastingos eisenos ir išgaubtų antakių, o keletas netgi surado viešnamy savo didžiąją meilę. Kai kurios ištekėjo už savo kliento žinodamos, kad didžioji meilė, ko gero, turi prasidėt nuo mažos. Rytais juodmargiai šunys žvitriai bėgiodavo po kambarius, nulaižydami besivoliojančius vibratorius.