LiteratūraVertimai

LANGSTON HUGHES

Gyvent saldu

Gal girdėsi, kaip šauksiu,
Kaip verksiu daug dienų,
Tik, dievaži, mieloji,
Aš mirt neketinu!
ROBERT BLY

Poezijos vertimai

Jis yra skaitęs Tolstojų, girdėjęs keletą simfonijų.
Tiek žinių apie žmogų. Abu jie prarado po sūnų.
Lokio vaikas žuvo spąstuose, žmogaus vaiką nudaigojo lokys.
Vaikinas – vienas, pusgirtis – klaidžiojo miške.
SVAVA JAKOBSDÓTTIR

Pasaka vaikams

Manuel Mendive. Stiklinė pieno. 2001

Smegenų praradimas nesukėlė jokių reikšmingų buities pokyčių. Tačiau iš pradžių užplūdo svečiai. Žmonės ateidavo pažiūrėti smegenų, o tie, kurie didžiavosi senu močiutės verpimo rateliu svetainės kampe, dabar pavydžiais žvilgsniais varstė smegenis ant lentynos. Pati ji iš pradžių nesijautė pasikeitusi. Jai toli gražu nebuvo sunkiau dirbti namų ruošos darbus ar suprasti daniškus žurnalus – daug kas atrodė net paprasčiau nei anksčiau…

OCEAN VUONG

Padėkos diena, 2006-ieji

Mama sakė, kad galiu būti
kuo panorėjęs, tačiau pasirinkau gyventi.
Ant seno rausvo smiltakmenio prieangio
blyksteli cigaretė, paskui užgęsta.

Maksimas Krongauzas: „Kalba keičiasi, ir tai požymis, kad ji gyva“

Šiandien žmonės nekontroliuoja savęs: jei praleista raidė ar nepadėtas kablelis netrukdo suvokti prasmės, tai ir gerai. Tyčinio žodžių darkymo mada jau praėjo, bet komunikacija vis tiek liko svarbiau už rašybą.

CHARLES BAUDELAIRE

Albatrosas

Poetas panašus į debesų karalių,
Kurs sklando audroje, paniekinęs šaulius,
Bet, žemėn ištremtas, jis vaikščioti negali
Ir milžino sparnais tik linksmina kvailius.
FEDERICO GARCÍA LORCA

Poezijos vertimai

Krapas, gyvatė ir nendrė.
Kvapas, pėdsakas ir prieblanda.
Oras, žemė ir vienatvė.
(Kopėčios siekia mėnulį.)
HAROLD PINTER

Rašymas teatrui

Vido Poškaus piešinys

Jei man reikėtų duoti moralinį priesaką, jis būtų toks: saugokitės rašytojo, kuris bando įpiršti jums savo rūpestį, kuris neleidžia jums net suabejoti jo vertingumu, naudingumu, altruizmu, kuris skelbiasi esąs geros širdies ir dievagojasi, kad ji matoma kaip ant delno, ta pulsuojanti masė, kurioje telpa visi jo personažai.

OCEAN VUONG

Poezijos vertimai

bet kartais
    tavo ranka
yra viskas, ką turi
    tam, kad
prisilaikytum šio
    pasaulio ir tai
SAVELIJ NIZOVSKIJ

Kaip caras mergaite patapo

Ant mergaitės Veročkos galvos pūpsojo kaspinas. Ir toks didelis ir gražus, kad mergaitė jį net po skėčiu slėpdavo, jau tokia kuklutė ji buvo. O vienas Kitos šalies caras sužinojo apie tą kaspiną ir pareiškė:
– Ir aš noriu tokio kaspino!