LiteratūraVertimai

VIAČESLAV KUPRIJANOV

Odisėjo giesmė

Myliu tave visu kūnu, iš jūros iškopusiu,
Visomis jo upėmis, Amazonės ir Misisipės intakais,
Visomis dykumomis, jos apsimeta esančios jūros,
Girdì, kaip jų smėlis išsaususioj mano gerklėj birinėja.
RAFAŁ FAGAS

Poezijos vertimai

Išdžiūstu vienišas ant kanapinės virvės
kur pro langelį šviečia mėnuo ir bilietas kišenėje
visiškai pamirštas nežinia į kur
BOHDAN ZADURA

Poezijos vertimai

Užversti gėjų lesbę ir pederastą
Ne tuo galu jie viską čia mąsto
Užversti kalę ir jos seną krieną
Šioj žemėj nekalto nerasi nė vieno
LEOPOLD STAFF

Poezijos vertimai

Stačiau ant smėlio
Ir sugriuvo.
Stačiau ant uolos
Ir sugriuvo.
Dabar statyt pradėsiu
Nuo kamino dūmų.
ARTO PAASILINNA

Kad tave kur galas

Minia apvertė mano kūną. Kažkas paguldė mane ant nugaros ir prie burnos prikišo veidrodėlį. Kažkuris kitas atlaisvino kaklaraištį. Sukrėstas pasilenkiau virš savęs pažiūrėti, ar veidrodėlis apgaruos.

JAVIER MARÍAS

Daugiau jokių meilių

Andrej Kniazev. Jaunystės suoliukas. 1970

Labai tikėtina, kad vaiduokliams – jei tokių vis dar esama, – rūpi žūtbūt papriešgyniauti namuose įsikūrusiems gyviesiems: jie pasirodo tada, kai niekas to nenori, o kviečiami ir laukiami slepiasi. Visgi iš lordo Halifakso ir lordo Raimerio ketvirtajame dešimtmetyje surinktų duomenų sužinome, kad yra pasitaikę ir kitokių susitarimų.

ANDRIUS SNIADECKIS

Pamąstymai Visų šventųjų dieną

Jeigu, pvz., pas mus būtų įrengtos katakombos už Žaliojo tilto, o šitoj Vilijos pusėj įkurdintas koks kriminalinis teismas numirėliams, nurodantis, kad visų, kurie nuteisti nelaidoti, kūnus mestų į upę, o į kapines vežtų tiktai tuos, kurie tikrai naudingi ir geri buvo gyvenime. Kaipgi čia būtų? Nustatysime…

PAUL CELAN

Poezijos vertimai

Žali tarsi pelėsiai užmaršties namai.
Prie kiekvienų vėjuotų vartų melsvuoja muzikantas nukirsta galva.
Jis muša tau būgną iš samanų ir karčių gaktos plaukų;
pūliuojančiu kojos pirštu jis piešia tavo antakį smėly.
SUZANA TRATNIK

Du pasauliai

David Seymour. Vaikai mokosi piešti lentoje. Vengrija. 1948

Per žiemos atostogas mudvi su Marina buvome prievarta atskirtos viena nuo kitos. Jos tėvai, sesuo, auklėtoja ir artimiausios susirūpinusios kaimynės buvo nusprendusios dėl vieno: pamišėles reikia atskirti vieną nuo kitos. Už bausmę ją išsiuntė atostogų pas pusseserę į kaimą, o aš pati visada buvau užrakinta bute ir turėjau kuo dažniau apsimesti, kad mokausi.

GREGOR STRNIŠA

Čia buvo tigras

Galbūt nebuvo didelių pokyčių.
Tiktai kambariuos, kur buvai kadaise,
dabar nerandi ant sienos matyto paveikslo,
ten liko tiktai keturkampis atspindys šviesus.