LiteratūraVertimai

ARNON GRUNBERG

Ne

Jessie Boswell. Trys langai. 1924

Pernai pavasarį skaitydamas paskaitą apie [Holokaustą išgyvenusios olandų žydės žurnalistės ir rašytojos] Margos Minco kūrybą ir karą, [...] pasakiau, kad minėjimas turėtų pranokti ritualą, kad tokios iškilmės turėtų pasižymėti troškimu pažinti ir kad dėl to įsigalėjusios klišės kenkia prasmingiems prisiminimo ritualams. Suvokiau ir tai, kad viena klišė, esą dabar jau žinome istoriją apie karą ir žydus, skamba vis garsiau; tai puikybės pilna nuostata, jog mūsų pažinimas tobulas, tad galime atsiriboti nuo gana nesenos praeities.

KORNEL FILIPOWICZ

Griuvėsiai ir gražūs prisiminimai

Viena iš tokių vietų, sugriautų antskrydžių ir kartkartėmis dar apmėtomų bombomis, – tarsi netyčia, – buvo didelė prekinių traukinių stotis prie Berlyno. Kasdien penktą ryto kalinių kolona išeidavo iš lagerio ir tuščiomis gatvėmis žygiuodavo didelės, aukštos griuvėsių krūvos kryptimi. Nuvarydavo mus į tą keistą, nieko šiame pasaulyje neprimenantį peizažą.

ZUZANNA GINCZANKA

Apie kentaurus

Negimiau
iš dulkės,
nevirsiu
dulke.
Nenužengiau
iš dangaus
ir padangėn negrįšiu.
Pati esu dangus
kaip stiklo skliautas.
ILJA ILF

Iš užrašų knygučių

Pati giliausia bedugnė – finansinė. Į ją galima kristi visą gyvenimą.

Nežinojo, kas atvyks, tai pakabino per visus penketą metų susikaupusius agitacinius lozungus.

Kalnus pastatė turistams pritraukti.

SŁAWOMIR MROŻEK

Gyvenimas ir mintys

Henry Albert Payne. Dienos pabaiga. 1938
Klaidžiodamas po apleisto teatro griuvėsius aptikau patalpą, kuri, matyt, kadaise buvo aktorių grimo kambarys. Sutrūkęs veidrodis ir senas perukas kampe, staliukas su trim kojom. Kas nutiko ketvirtai? Šito jau niekad nesužinosime. Staliuko stalčiuje radau tuščią dėžutę ir sąsiuvinį, kurio viršelyje neįgudusia ranka, bet stengiantis kaligrafiškai išrašyta: „Kabareto artistės Amor Fatti gyvenimas ir mintys“.
Atsiverčiau sąsiuvinį. Cituoju ištraukas, o visą kada nors sutvarkysiu, kai gausiu UNESCO stipendiją ir galėsiu atsidėti kultūrai taip pat visas.
LISEL MUELLER

Gyva išvien

Tai ne fantazija, tai mūsų gyvenimas.
Mes tie veikėjai,
kurie užkariavo mėnulį,
kurie nevalioja sustabdyti savo kompiuterių.
Mes tie dievai, kurie per septynias dienas
gali sunaikinti pasaulį.
DANIIL CHARMS

Pirmapradė nuodėmė, arba Gėrio ir blogio pažinimas

ADOMAS (ranka rodydamas į medį). Štai gėrio ir blogio pažinimo medis. Kitų medžių vaisius mes valgysim, o nuo šito medžio vaisių mes nevalgysim. Tu, Ieva, lukterk, aš eisiu parinkti aviečių(Išeina)

LEONID ANDREJEV

Angelėlis

Lev Lagorio. Ledo gabenimas. 1849

Eglė akino jį savo grožiu ir rėksmingu, įžūliu nesuskaičiuojamų žvakių spindesiu, bet ji buvo jam svetima, priešiška, kaip ir aplink ją susispietę švarutėliai, gražūs vaikai, ir jam knietėjo tą eglę taip pastumti, kad ši užgriūtų ant tų šviesių galvelių. Rodėsi, jog kažkieno geležinės rankos sugniaužė jo širdį ir spaudžia iš jos paskutinį kraujo lašą. Nulindęs už fortepijono, Saška atsisėdo tenai kampe, nesąmoningai lamdė kišenėje paskutinius papirosus ir galvojo, kad turi tėvą, motiną, savo namus, bet, pasirodo, viso šito lyg ir neturi, ir nėra jam kur eiti.

LEW WELCH

Kaulo gausmas

Išlįsk į planetą,
nusibrėžk šimto pėdų apskritimą.
Tame apskritime yra 300 dalykų,
kurių nieks nesupranta, o gal nė nėra pastebėję.
Kiek rasi tu?
JURIJ BUIDA

Melsvos lūpos

Paraskeva Clark. Lapkričio rožės. 1953

Persikėlėlių folkloro žinovai, susižavėję istorijomis apie didžiulius požeminius tunelius, vedančius net ligi pat Berlyno, tvirtino, kad kapuose ir šeimų laidojimo rūsiuose, kur mūsų ūkvedys laikė kreidą, kibirus ir šluotas, vokiečiai prieš iškeldinimą paslėpė neįsivaizduojamus lobius – brangų Meiseno porcelianą, auksines grandinėles ir monetas, burtų knygas ir požemio planus. Žmonės, kurie nuo vaikystės naudojosi unitazais, tiesiog negalėjo būti neturtingi. Kapstydamiesi darže, atsikėlėliai retkarčiais aptikdavo dešimtį lėkščių ar tuziną šakučių, paslėptų vokiečių prieš iškeldinimą; kai buldozeriais ėmėsi lyginti pievą netoli senosios kirchės, smygsančios centrinėje aikštėje, paviršiun pažiro aliumininės ir varinės monetos: kadaise čia stovėjo bankas, jį subombardavo atskridę nuo Bornholmo anglai…