Mums rašo

SKAITYTOJAS VAIKŠČIOTOJAS

Viešas laiškas Palangos Birutės parko direktoriui Valdui Pakusui ir Tomui Daukšai

Mano nuomone, nedovanotinas ir Palangos Birutės parke vykstantis senų medžių pjovimas. 2016 metų vasario pabaigoje teko lankytis Palangos Birutės parke ir matyti, mano supratimu, be pakankamos priežasties išpjautas pušis.

TADAS JANUŠAUSKAS

Dar kartą apie politinį korektiškumą

Dar kartą: jokio „politkorektiškumo“ nėra. Tai tėra politinių-ideologinių įsitikinimų padiktuotas kalbėjimas ir veikimas, kuris yra per daug kompleksiškas ir argumentuotas, kad būtų suredukuotas į vieną paniekinantį epitetą – „politkorektiškumą“. Nepulkite į spąstus.

LAIMANTAS JONUŠYS

Apie „neegzistuojantį“ politinį korektiškumą

…seniesiems kairiesiems rūpėjo tam tikrus socialinius idealus perkelti į politinę plotmę; naujieji kairieji daugiausia yra akademinio pasaulio žmonės, todėl jie labai akcentuoja teoriją, o socialinius idealus perkelia į kalbos plotmę, paskelbę, kad ankstesnė kalba buvo hegemoninis galios diskursas…

VYGANTAS VAREIKIS

Kelios pastabos apie antisemitizmą

Okupacinė vokiečių politika žydų atžvilgiu buvo pirminė Holokausto Lietuvoje priežastis, okupacinės valdžios skatinama antisemitinė retorika padėjo jiems įgyvendinti genocidinius planus ir patraukti dalį lietuvių į savo pusę.

MARIJA ANTANAVIČIŪTĖ

Politinio tamsumo piktžolės

Liberalfobija? Tai galėtų būti naujas terminas apibūdinti žmonėms, išpučiantiems liberalizmo ar neoliberalizmo grėsmes bei kiekvieną politinę ir ekonominę problemą kabinantiems neoliberalizmui. Skaitytojai neturėtų pasiduoti tokiems istoriškai netiksliems ir intelektualiai netvirtiems argumentams.

VALDAS ŽILVITIS

Kitas krantas

  Lyg žemė ta pati, bet greitai įsitikinau – ji kita, kieta, uolėta, raižyta plačiomis įlankomis, užutėkiais. Stūkso nuskalauti, nugludinti krantai, stambiausi akmenynai. Bangos su akmenimis žaidžia neatsižaidžia, slysdamos ošia, šniokštuoja, neįveikusios stačių akmenynų, amžių paslaptis murmėdamos atsitraukia. Mažiau žolės, žalumos. Ir kadugiai kitokie, medeliai aštresni, dygūs, nuo atkaklių vėjų susigūžę. Dešimtmečius mąstyta, svajota: kaip ten, kas ten, kodėl mes…

-kd-

Mums rašo

Neseniai naujienų portale „15min.lt“ publikuotas Vaido Jauniškio tekstas „Aš emigruoju“ paskatino susimąstyti apie autoriaus apibūdintą vidinės emigracijos būseną. Emigracija – reiškinys, kai kolektyvinės problemos sprendžiamos individualiai, kai „aš“ išvažiuoju. Galbūt ne vienas, o su šeima, tačiau tai vis tiek lieka individualiomis pastangomis tvarkantis su visuomenėje plačiai paplitusiomis bendro pobūdžio problemomis. Matyt, kad po LTSR griūties prasidėjęs „tu pats – savo…

AISTĖ DEIMANTAITĖ

Kelios pastabos netesėto pažado ir autoriteto mirties tema

Agnė Alijauskaitė savo tekste „Neištesėtas etinis pažadas kaip autoriteto mirtis“ („Š. A.“, II.10) paliečia itin opią temą – autoriteto žūtį moderniame (taip pat ir postmoderniame) pasaulyje ir teigia, kad šiose epochose autoriteto nuosmukis susijęs su tuo, kad pats autoritetas save desakralizavo per pažado netesėjimą ir savo deklaruojamų moralinių nuostatų nesilaikymą. Iš pirmo žvilgsnio įžvalga atrodo teisinga ir mes, skaitytojai, pritariamai…

Konradas Virgiejus

Kas galėtų paneigti?..

Arūnas Valinskas savo laidoje klausia: „Kuris ežeras Lietuvoje neegzistuoja?“ TV laidos svečias sako: „Ar egzistuoja Dievas?“ Šeimos daktaras (LRT) sako: „Egzistuoja tokie manekenių pusryčiai.“ Anglas tokiuose sakiniuose sunkiai apsieina be veiksmažodžio exist. Lietuviui iki šiol paprastai užtekdavo žodžio yra. Gamtininkas sako: „Yra keturiasdešimt skirtingų tarakonų rūšių.“ Savivaldybės darbuotojas: „Projektas vykdomas keturiolikoje skirtingų miestų.“ Sporto komentatorius: „Dalyvavo trijose skirtingose rungtyse.“ Anglas…

ROMUALDAS DULSKIS

Dievo kvailiai ir žmogaus sudievinimas

Matyt, kaltas šiandienio gyvenimo tempas, kad kartais imamasi rašyti knygų recenzijas, tinkamai neįsigilinus į analizuojamus tekstus. Taip atsitiko su Gintaro Sungailos parašyta šiais metais pasirodžiusios mano knygos „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“ apžvalga „Stačiatikybės terminija lietuvių kalboje“ („Šiaurės Atėnai“, 2016-07-08). G. Sungaila taip paviršutiniškai peržvelgė knygos įvadą, kad tvirtina, esą „knygos pradžioje kaip įvadas įdėta popiežiaus Jono Pauliaus…