Mums rašo

ALEKSANDRAS SAKAS

[Iš laiško]

Šių metų [„Poezijos pavasario“] almanacho sudarytojas Kornelijus Platelis savo kvietime teikti eilėraščius rašė: „[...] almanachui norėtųsi kokios nors pridėtinės vertės. Manau, tokią vertę galėtų suteikti kiek įmanoma platesnė panorama to, ką dabar rašome [...].“

TAUTVYDAS KONTRIMAVIČIUS

Vasara ant paradinių laiptų

Tas nežinomas miestelis su neogotikine bažnyčia, kurioje 1939-ųjų vasarą Pirmąją Komuniją priėmė, kaip ši nuotrauka liudija, bene 141 vaikas (koks svarbus Lietuvai skaičius!), žinoma, yra Anykščiai. Ant paradinių bažnyčios laiptų, balti lyg po atnaujinto Krikšto sakramento, jie pasitiko savo Vasarą.

SKAITYTOJAS VAIKŠČIOTOJAS

Viešas laiškas Palangos Birutės parko direktoriui Valdui Pakusui ir Tomui Daukšai

Mano nuomone, nedovanotinas ir Palangos Birutės parke vykstantis senų medžių pjovimas. 2016 metų vasario pabaigoje teko lankytis Palangos Birutės parke ir matyti, mano supratimu, be pakankamos priežasties išpjautas pušis.

TADAS JANUŠAUSKAS

Dar kartą apie politinį korektiškumą

Dar kartą: jokio „politkorektiškumo“ nėra. Tai tėra politinių-ideologinių įsitikinimų padiktuotas kalbėjimas ir veikimas, kuris yra per daug kompleksiškas ir argumentuotas, kad būtų suredukuotas į vieną paniekinantį epitetą – „politkorektiškumą“. Nepulkite į spąstus.

LAIMANTAS JONUŠYS

Apie „neegzistuojantį“ politinį korektiškumą

…seniesiems kairiesiems rūpėjo tam tikrus socialinius idealus perkelti į politinę plotmę; naujieji kairieji daugiausia yra akademinio pasaulio žmonės, todėl jie labai akcentuoja teoriją, o socialinius idealus perkelia į kalbos plotmę, paskelbę, kad ankstesnė kalba buvo hegemoninis galios diskursas…

VYGANTAS VAREIKIS

Kelios pastabos apie antisemitizmą

Okupacinė vokiečių politika žydų atžvilgiu buvo pirminė Holokausto Lietuvoje priežastis, okupacinės valdžios skatinama antisemitinė retorika padėjo jiems įgyvendinti genocidinius planus ir patraukti dalį lietuvių į savo pusę.

MARIJA ANTANAVIČIŪTĖ

Politinio tamsumo piktžolės

Liberalfobija? Tai galėtų būti naujas terminas apibūdinti žmonėms, išpučiantiems liberalizmo ar neoliberalizmo grėsmes bei kiekvieną politinę ir ekonominę problemą kabinantiems neoliberalizmui. Skaitytojai neturėtų pasiduoti tokiems istoriškai netiksliems ir intelektualiai netvirtiems argumentams.

VALDAS ŽILVITIS

Kitas krantas

  Lyg žemė ta pati, bet greitai įsitikinau – ji kita, kieta, uolėta, raižyta plačiomis įlankomis, užutėkiais. Stūkso nuskalauti, nugludinti krantai, stambiausi akmenynai. Bangos su akmenimis žaidžia neatsižaidžia, slysdamos ošia, šniokštuoja, neįveikusios stačių akmenynų, amžių paslaptis murmėdamos atsitraukia. Mažiau žolės, žalumos. Ir kadugiai kitokie, medeliai aštresni, dygūs, nuo atkaklių vėjų susigūžę. Dešimtmečius mąstyta, svajota: kaip ten, kas ten, kodėl mes…

-kd-

Mums rašo

Neseniai naujienų portale „15min.lt“ publikuotas Vaido Jauniškio tekstas „Aš emigruoju“ paskatino susimąstyti apie autoriaus apibūdintą vidinės emigracijos būseną. Emigracija – reiškinys, kai kolektyvinės problemos sprendžiamos individualiai, kai „aš“ išvažiuoju. Galbūt ne vienas, o su šeima, tačiau tai vis tiek lieka individualiomis pastangomis tvarkantis su visuomenėje plačiai paplitusiomis bendro pobūdžio problemomis. Matyt, kad po LTSR griūties prasidėjęs „tu pats – savo…

AISTĖ DEIMANTAITĖ

Kelios pastabos netesėto pažado ir autoriteto mirties tema

Agnė Alijauskaitė savo tekste „Neištesėtas etinis pažadas kaip autoriteto mirtis“ („Š. A.“, II.10) paliečia itin opią temą – autoriteto žūtį moderniame (taip pat ir postmoderniame) pasaulyje ir teigia, kad šiose epochose autoriteto nuosmukis susijęs su tuo, kad pats autoritetas save desakralizavo per pažado netesėjimą ir savo deklaruojamų moralinių nuostatų nesilaikymą. Iš pirmo žvilgsnio įžvalga atrodo teisinga ir mes, skaitytojai, pritariamai…