Mums rašo

Konradas Virgiejus

Kas galėtų paneigti?..

Arūnas Valinskas savo laidoje klausia: „Kuris ežeras Lietuvoje neegzistuoja?“ TV laidos svečias sako: „Ar egzistuoja Dievas?“ Šeimos daktaras (LRT) sako: „Egzistuoja tokie manekenių pusryčiai.“ Anglas tokiuose sakiniuose sunkiai apsieina be veiksmažodžio exist. Lietuviui iki šiol paprastai užtekdavo žodžio yra. Gamtininkas sako: „Yra keturiasdešimt skirtingų tarakonų rūšių.“ Savivaldybės darbuotojas: „Projektas vykdomas keturiolikoje skirtingų miestų.“ Sporto komentatorius: „Dalyvavo trijose skirtingose rungtyse.“ Anglas…

ROMUALDAS DULSKIS

Dievo kvailiai ir žmogaus sudievinimas

Matyt, kaltas šiandienio gyvenimo tempas, kad kartais imamasi rašyti knygų recenzijas, tinkamai neįsigilinus į analizuojamus tekstus. Taip atsitiko su Gintaro Sungailos parašyta šiais metais pasirodžiusios mano knygos „Ekumeninė krikščionybė. Dieviškasis žmogaus pašaukimas Rytų krikščionybėje“ apžvalga „Stačiatikybės terminija lietuvių kalboje“ („Šiaurės Atėnai“, 2016-07-08). G. Sungaila taip paviršutiniškai peržvelgė knygos įvadą, kad tvirtina, esą „knygos pradžioje kaip įvadas įdėta popiežiaus Jono Pauliaus…

MONIKA SMILGYTĖ

Apie įvaizdžius ir atspindžius

Kažkaip sentimentalu. Turbūt dėl to, kad už lango lyja, bet juk visiems taip. Vos tik subjursta oras, visi puola apsimetinėti esantys įkvėpti rudeninės melancholijos, kupini susimąstymo svaigsta nuo savo sielos gilumo. Kurgi ne. O kas belieka, jei ne pilti į save arbatą puodelis po puodelio, televizija seniai nebeteikia vilties, nebent jums arčiau širdies dvi jos siūlomos alternatyvos: naikinimas arba idiotiškumas.…

Mums rašo

Skaitinėdama publicistiką interneto portaluose aptikau straipsnį apie šiųmetinę Vilniaus knygų mugę. Jis mane nustebino – tai buvo panašu į šmeižtą.

HELMUTAS ŠABASEVIČIUS

Dėl „Nežinomos balerinos autobiografijos“

Su įdomumu perskaičiau rugsėjo 5 d. „Šiaurės Atėnuose“ paskelbtą „Nežinomos balerinos autobiografiją“, parengtą teatro istoriko Donaldo Strikulio. Prieš keletą mėnesių teko su juo kalbėtis apie šį vertingą archyvinį dokumentą – kaip jis rašo, „novelę apie gyvenimą“, tik tada neužteko laiko labiau įsigilinti į joje pateikiamus faktus. Publikacija paskatino dar sykį perkratyti per du dešimtmečius sukauptas žinias apie Lietuvos baletą, atidžiau…

Kuo Gražulis skiriasi nuo žvirblio

Mums rašo ROLANDAS KAUŠAS Neužtenka pasakyt, kad taip yra, ir nutaisius atitinkamą veido išraišką skėstelt rankom. Lieka neaišku – tai yra gerai ar blogai, teisinga ar neteisinga. Ir dėl to viskas komplikuojas ir kelia daug nepatogumo aplinkiniams. Nes reikia surast moralę visur, net ir tokioj vietoj kaip sėdynė.

Dėl Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo: atsakas visiems pasipiktinusiems

Mums rašo RŪTA ONA SRUOGINIS …iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai likus 14-ai dienų, istoriniai Seimo rūmai pasipuošė 34-iomis ES valstybių narių, šalių kandidačių ir ES vėliavomis. [...]

Dar kelios pastabos apie evoliuciją ir metafizinį diktatą

Mums rašo Antrą kartą įsiterpdamas į polemiką su ponu Andriumi Martinkumi (toliau – p. A. M) savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“ teturiu vienintelį tikslą – suprasti priežastis, kodėl dabartinė demokratinė Lietuvos santvarka p. A. M. taip netinka.

Mums rašo

Labas, Emili Milkevičiau, noriu pasidalinti mintimis, kurios kilo perskaičius Jūsų straipsnį „Labas, Lukauskaite. „Literatūros ir meno“ ir „Šiaurės Atėnų“ sausio–kovo poezijos publikacijų apžvalga“ („Š. A.“, III.22).

Dar kelios pastabos apie Revoliuciją ir metafizinį provincialumą

ANDRIUS MARTINKUS Nedažnai spausdinto žodžio padangėje užsidega naujas šviesulys, kurio pavadinime esama asmens vardo (pavardės) su graikišku priešdėliu „anti“.