LiteratūraEsė

MIKALOJUS VILUTIS

Protingavimai (13)

Prerijų indėnai rojų vadino amžinos medžioklės šalim.
Jie nevadino rojaus amžinu medžioklės laimikių valgymu.
Nupaišau paveikslėlį ir sakau jam:
– Gera man buvo tave paišyti, ačiū tau. Dabar keliauk su vėju. Man tu neberūpi.
MIKALOJUS VILUTIS

Protingavimai (12)

Didelį meną darė Antikos ir Renesanso menininkai. Gėrėjosi jie žmogum – Dievo opus magnum. Dabar madinga žmogum bjaurėtis. Labai gražiai apsirengę dailininkai paišo negražius žmones: žiūrėkite, kokie jie!

SARA POISSON

Ajerai

Kas gali būti geriau už šviežią, švelnų, dykai ir dar rojaus prieangiuose randamą maistą. Kas tie rojaus prieangiai vaikui? Vanduo, skaidrus vanduo, dar sykį – pursluojantis vanduo po atviru dangumi. Vanduo, kuris kelia į viršų kūną ir sielą, jei tik žinai, kaip jam, vandeniui, padėti tai padaryti.

MIKALOJUS VILUTIS

Protingavimai (11)

Kosmonautas sakė: skraidžiau kosmose ir jokio Dievo nemačiau.

Astronautas sakė: skraidžiau kosmose ir mačiau nepaprastą grožį. Dievą mačiau.

ALIS BALBIERIUS

Iš „Hifų“

…galbūt Naktis yra vienintelė tikra mūsų tėvynė, juodas jos aksomas, kuris uždengia akis išeinant ir dengė prieš ateinant ištisą begalybę laiko, neįsivaizduojamą begalybę; kur mes galbūt buvom, galbūt nebuvom; iš tos Nakties mes atėjom, iš jos nejuodo amžino juodžio; j u o d o  kaip blogis sąvoką sukūrė tik mūsų protas, mūsų sąmonė ir vaizduotė…

MIKALOJUS VILUTIS

Protingavimai (10)

Bemiegės naktys. Tai bausmė ar dovana? Dieną manęs nėra, yra tik pasaulis, kuriame esu. Darbai ir reikalai. Naktį tyla ir tamsa. Nebūtis. Esu tik aš. Naktį ateina į galvą vaizdai ir mintys. Tik naktį mąstau ir būnu. Įdomu, ar Descartes’ą kankindavo nemiga? Įtariu, kad filosofija ir menas iš nemigos. O gal ir apskritai kūryba.

VYGANTAS VAREIKIS

Mintys apie Ameriką

„Liberalioji meritokratija“ šiandien leidžia turtingiesiems sukaupti daugiau. Kapitalo grąža – pagrindinis turtingųjų pajamų šaltinis – yra gerokai didesnė negu atlyginimų augimas, tad turtingieji tampa dar turtingesni. Formuojasi nuolatinis nelygybės ratas išsilavinimo srityje. Turtingieji, būdami geriau išsilavinę, gauna didesnes pajamas, kuria šeimas su kitais turtingaisiais…

MIKALOJUS VILUTIS

Protingavimai (9)

Proustas parašė: tėvai per daug mane mylėjo, kad saugotų nuo kančios.
Dievas mane myli.
Tėvai būna dviejų rūšių – vieni myli savo vaikus, kiti nori, kad vaikai juos mylėtų.
Tie saugo vaikus nuo kančios.
AUŠRA MARIJA SLUCKAITĖ

Šlaitas

…Taip buvo pernai ar užpernai, ar prieš penketą metų. Laikas sustojo, ir mes likom įšalę jame. Nespėję sugrįžti. Atskirti ne upės – vandenyno. Uždaryti tarp keturių sienų. Už jų nematomas priešas skina gyvybę po gyvybės. Nereikia ir masinio naikinimo ginklų. Visi – nepaskelbto karo belaisviai.

AUŠRA KUNDROTAITĖ

Asmeninės utopijos žemėlapis

Vieninteliai namai paribyje, kuriuos pažinau ir kurie niekuomet nepasirodė per daug nepatogūs, dargi atvirkščiai – kuriuos prisimenu kaip vienus jaukiausių ir džiaugsmingiausių, buvo Londono skvotai. Camden Road 8 – pirmasis, nepakartojamasis. Net žiurkės pusrūsyje, stambūs, plaukuotakojai vorai židinyje ir po pusmečio sprogęs kanalizacijos vamzdis netemdo širdžiai mielų prisiminimų.