AUGUSTINAS DAINYS

Poezija

Užsimiršimas paskutinę vasaros dieną
 
Valtis plūduriuoja ežero įlankoje prie nendrių.
Paskutinė rugpjūčio diena. Valtyje sėdžiu aš.
Klykteli praskrendantis suopis ir staiga supranti,
koks trapus metas yra besiartinantis ruduo:
augalija, kandžiojama šalnų, ims keisti savo
spalvą, kol liks tik tušu ant lapkričio kartono
išpiešti medžių kamienai ir perregimos šakos,
ir imsi suprasti, kad praėjo dar vieni metai.
Ir jeigu manysime, kaip moko Rytų religijos,
kad žmogus yra vandens lašas begalinio
vandenyno akivaizdoje ir jo lemtis mirštant -
tapti vandenynu, tai, kol esame gyvi, nešame
nelygstamą savasties naštą. Ir ta našta, kartais
labai sunki, prašosi atidedama į šalį, kaip šią
akimirką, kai, irstydamasis valtimi, užmiršau
save ir tapau ežero tyla, grįždamas į pirmapradę
Visatos ištaką. Užsimiršęs susiliejimas su gamta,
mažoji mirtis, atpalaiduoja sielos mėšlungį
ir, praėjus beasmenei akimirkai, tampi truputį
kitoks, pasiryžęs toliau nešti savasties naštą.
 
 
Du eilėraščiai apie jūrą
 
 
I. Suprasti jūrą
 
Bangų išsiliejimo ant kranto ritmas ir monotonija.
Kai geriau įsiklausai, ištrina visas sunkias mintis
ir palieka tik gryną plazdantį ir gaivinantį „esu“,
ištrūkus iš miesto ir pavargus nuo jo sunkių darbų.
Suprasti jūrą yra suprasti save ir tapti išmintingesniam.
Dvasia smelktis į jūrą, visada tą pačią, bet besiskiriančią
bangų stiprumu, vėjo kryptimi ir dangaus, skęstančio
toli į vandenis, spalva, tai ramia, tai dramatiška…
Suprasti jūrą – tai suprasti bangų ritmą ir monotoniją.
Kiekvienos bangos išsiliejimas ant kranto visada
kitoks ir drauge tas pats, nepavargstantis nuo veržimosi.
 
Tokia pat yra ir meilė, reikalaujanti kasdien iš ryto
iš naujo žengti žingsnį link mylimo žmogaus ir atkurti
švelnųjį santykį. Ši pastanga kiekvieną dieną vis kita,
tačiau drauge ta pati, monotoniškai kartojama metų metus.
Meilės, kaip ir jūros, išganinga monotonija – tai pakilimas,
tai atoslūgis, kurių bėgiais kasdien juda mūsų gyvenimai.
Žiūrėk į jūrą ir išmintingesnis tapk patirdamas kasdienį
meilės stebuklą – Saulę, apie kurią sukasi gyvenimo planetos!
 
 
II. Jūra ir kūrinio užuomazga
 
Nuodingas bei varginantis vidinis monologas
ir balti, gaivinantys, vėsūs jūros bangų purslai.
Koks prieštaravimas patirti menkas vidines kovas
didingos gamtos akivaizdoje, kuri turėtų ištrinti
visas mintis ir palikti tik gryną virpantį buvimą.
O dabar patiriu dviprasmybę: sušutusi vidujybė
ir didinga išorybė. Abu pradai paneigia vienas kitą.
 
Tačiau, kol sėdžiu ant jūros kranto, juntu, kaip gydantis
didingumas smelkiasi į mano vidų, ir aš pradedu užmiršti
save su visais vidiniais monologais, mintimis, prisiminimais
ir ateities numatymais. Įsižiebė buvimo liepsna ir virpa vėjy.
Bangų ošimas skamba kaip pati gražiausia atonali muzika,
sklindanti po žydru skliautu, ir, jos klausydamasis, tampu
jūra, kuri monotoniškai ir ritmingai užlieja smėlį ir akmenis.
 
Kokia laimė kartais užmiršti save atsiduodant gamtos
didybei. Netikėtai pajunti, kaip jūros peizažo pradmuo
patenka į tavo sielą ir nukrenta į vidinių sodų žemę.
Staiga pradedi nešioti kūrinio užuomazgą. Jo dar nežinomi
kontūrai krebžda sieloje. Pajunti, kaip artėja užsisklendimo
mėnesiai, vaikštant būsimo rudens gatvėmis ir nešiojant
brangakmenį, užgimusį sieloje ant kranto prie jūros.
 
 
Vandens dvasia
 
Ežero užutėkis, kur geltonai žydi mąslios vandens

Almos Riebždaitės nuotrauka

Almos Riebždaitės nuotrauka

lelijos tarp šviesiai žalių ovalo formos lapų kilimo.
Ką tik lijo ir vanduo žalsvai drumzlinas, lyg ką tik
vaikščioti pradėjęs jaunas senelio obuolių vynas
stiklinėse statinaitėse, kurias statydavo už pečiaus.
Vandens dvasia, pakibusi virš ežero, ir į valties šoną
besiplakančių bangų muzika pagauna netikėtai mane.
Žiūrint į miglą virš ežero, matyti tai, kas nematoma.u
 
Girdėti tai, kas paprastai negirdima.
Matyti tai, kas paprastai nematoma.
Lytėti tai, kas paprastai nelytima.
Skanauti tai, kas paprastai be skonio.
Uosti tai, kas paprastai be kvapo.
Justi tai, kas paprastai nejuntama.
 
Galbūt tai ir yra mano amatas ir tarnyba, tarnaujant ne šio
pasaulio šeimininkui, todėl nesitikint užsitarnauti
šio pasaulio prielankumą: arba dirbi sielos darbus, arba
tarnauji šio pasaulio kunigaikščiui, trečiojo neduota.
Tačiau akimirkos, kai esi sugaunamas vėjo ir nendrių
šiurenimo, yra geriausia, ką esi patyręs. Tai iškelia tave
aukštai virš tų metų, kai gyvenai svaigindamasis.
O dabar svaiginiesi vandens dvasia, kuri tave apdovanoja
sielos krištolu ir šventenybės virpuliu, verčiamu eilėmis,
tikėdamasis atkurti prarastą žodžio ir daikto vienovę,
nepaprastų dalykų akimirką irdamasis ežere valtimi.
Kokia didžiulė ir neįtikėtina laimė matyti, girdėti ir jausti!
 
 
Laukų žolynų malonė
 
Iš ryto lijo, o apie vidurdienį nugiedrėjo.
Žiūriu į vėjo linguojamus žydinčius žolynus,
kai gelsvi žiedai susipina su elektriškai žydru
žiedynu. Šiom akimirkom negali atsistebėti
Didžiuoju vyksmu, iš kurio gyvybę semia
tiek laukų gėlės bei paukščiai, tiek ir žmonės.
Pučia rytų vėjas ir šlamina beržyno lapiją,
o mano mąstančiai ausiai tai nuskamba
kaip pati gražiausia muzika, plytinti virš
laukų ir skambanti tik tam, kad šlovintų
Pradžių pradžią. Mes gyvi tik užklumpančiu
Didžiuoju vyksmu, nuo kraujo kūnelių
iki debesų marmuro, skaptuojamo vėjo.
 
Nieko nenoriu, tik atsiverti pasaulio vyksmui,
pašalinus žodžių kliūtis tarp manęs ir pasaulio
ir jaučiant nenumaldomą palaimą, kai netikėtai
užmiršęs save tampi debesimis, mišku ir laukų
žolynais. Ir tavo vidujybė kaip į išorę išsinėrus
kišenė, plazdanti vėjyje, atsikratanti visų likusių
dulkių, kurios kėlė dusulį ir nuodijo tavo sielą.
 
Ir šios eilės – tik netobulas dėkingumo už buvimo
dovaną dokumentas, suprantant, kad sunkiausia
į eilėraštį įsivilioti saulės paauksuotą rožinę miglą.
 
 
Vasaros meditacija
 
Įkvepiu drėgną, sušutusį pakelės žolių kvapą,
atsiduodantį amoniaku ir valerijonų nuoviru,
ir suprantu, kad tai yra patys geriausi smilkalai,
priverčiantys suklust ir apsidairyti. Pažvelgęs
į laukus aš tampu laukais: tarp mano žvilgsnio
ir pasaulio neįsiterpia kalbos geležtė, matiniu
atspalviu nudažanti pasaulį. Ir dar: džiūstančio
šieno kvapas – tai dar kitokia gamtos parfumerija.
Įkvėpęs pasineri į pojūčius ir ištirpsti juslėse.
„Tas laukas – tai aš“, tari. Dangaus debesys,
vėjo piemens ganomos skliauto avelės, irgi
esu aš, palikęs už nugaros visą gyvenimo
svorį, atgimęs iš naujo ir atsidavęs pasaulio
vyksmui, mane sugaunančiam ir nešančiam
laukais link miško. Vasara: nusimesk
užgyventą storą „aš“ ir tapk vaiku, gerk plačią
kvapų, spalvų ir garsų paletę, mėgaukis
barokiniu gamtos gaivalingumu. Tada pajunti,
kad aš esu visos šitos pievos, miškai, ežeras,
debesys, visa praeitis ištirpsta, kad vėl atgimčiau
iš naujo, patyręs atsinaujinimą ir begalinę ramybę.
 
 
Parašytų eilių apokrifas
 
Reti lietaus lašai kaip sunkios dangaus kulkos,
krentančios žemyn. Ir aš suprantu, kad taip
veikia malonė, kuriai nesvarbu, ant ko ji krenta.
Dosnumo dovana neišsemiama. Kai esi kūrybingas,
aukštąją akimirką prilygdamas graikų pusdieviui,
visai nesvarbu, ką vėliau veiksi su savo kūriniu,
nes būsena, kai veriasi visi keliai ir krenta visos
skraistės, yra malonė, pranokstanti kavą, cigaretes
ir alkoholį. Būk kūrybingas, kaip šviečia saulė,
neklausdama, kam atiteks jos spindulių dovanos.
Kūryba – tai dieviškumo krislas tavo rankose,
kuris daro stebuklus šviną versdamas auksu.
Kai renki žodžius eilėraščiui, priartėji prie
Amžinojo Kūrimo, sukūrusio tave ir pasaulį.
 
 
Birželio laukų žolės
 
I
 
Žolių kvapas, papūtus vėjui birželio vidurdienį,
ir tas pats vėjas, šokantis vešlia alksnių lapija,
yra amžinas dvelksmas, kuriuo gyvuoja pasaulis.
Žaismės yra Dievo liudijimas, o aš, išėjęs pasivaikščioti
vieškeliu palei mišką, pajutau Visatos pradžių pradžią,
kai vėjas dvelkdamas pradėjo žaisti medžių lapija.
 
Vėjas atneša šventumą ir, glostydamas tau skruostą,
liudija, kad pasaulį valdo žaismės, jų šokis daiktų
paviršiais, jų nešama gyvybė. Laimingas tai suprantąs!
 
 
II
 
Birželio pabaigos žolės žydi blyškiom laukų spalvom.
Užuodi jų drėgną kvapą, trenkiantį valerijonų nuoviru.
Dirbau. Buvo sunki žiema ir pavasaris, bet vasarą išmetu
darbus iš galvos atsiverdamas žydintiems gaivalams.
Tegu juslės ir pojūčiai geria vasaros spalvų žaismių
tirštį, jų bangavimus, persiliejimus ir padeda man tvirtai
stovėti ant žemės po gydymosi spalvomis, kvapais ir pavidalais.
 
Pakeliu akis į viršų ir matau tamsiai mėlynus debesis,
kurie, pučiant vėjui, grėsmingai artėja ir grasina
žemę ir beginklį mane užlieti neperregima lietaus siena.
Stoviu kaip laukų žolės žiedas prieš audros grėsmingą šėlą:
gyvenu grėsmių ir mirties pašonėje atkakliai mokydamasis
kiekvieną akimirką išgyventi tarsi pirmą kartą ir, metęs
žvilgsnį, jausti akimis pasaulio nekaltybę, kuri mane
atgaivina ir suteikia išsvajotą ramybę. Džiaukis buvimu!
 
 
Prieš audrą
 
Mirgančiame ir raibuliuojančiame vandenyje,
vos paliestame švelnaus ir subtilaus vėjo teptuko,
kuriančio smulkių ir niuansuotų bangelių potėpius,
atsispindi debesų bombonešiai ir artėjanti audra.
Aš suprantu, kad griaustinis, dundantis iš debesų
ir tarsi durklas perduriantis nuščiuvusią įlankos tylą,
yra lyg žmogui, pasistačiusiam namus ir radusiam
ramybės uostą, priminimas apie mirtį ir budinimas
iš saldaus užsimiršimo ramiame gyvenimo užutėkyje.
 
Mes esame tarsi pražydusi pavasario augalija,
kuriai primenama, kad visi keliai galų gale sueina
į vienintelį kelią, dengiamą sukritusių žiedlapių kilimo,
bet kiekviena žydėjimo akimirka yra amžinybės krislas,
sakantis, kad reikia rasti jėgų žydėti artinantis audrai
ir dundant griaustiniui, žydėti taip, lyg kiekviena
akimirka būtų paskutinė ir joje sutilptų visa pilnatvė.
 
 
Bevardė tyla
 
Vandens veidrodis, bedamas lietaus adatėlių,
ir tuštuma, atsivėrusi tarp manęs valtyje ir kranto
alksnių, atveria bevardę tylą, kurią tarsi prabangią
taurę inkrustuoja krūmynų devynbalsių trelės.
Užmiršęs visas mintis, geriu iš šios taurės ramybės
gaivų vandenį, kuris leidžia atgimti nauju žmogumi
ir bent akimirką pasijusti Adomu, vaikščiojančiu
po Edeno sodo rasotas pievas, apsunkusias nekaltybe.
 
Iriuosi valtimi ir netikėtai prie nendrių juostos surandu
krago lizdą su keturiais skaisčiai baltais kiaušiniais.
Jis man pakužda, kad čia bręsta gamtos sakramentas,
gyvybės paslapties ir jaukumo šaltinis, naikinantis
nerimą ir teikiantis viltį. Ir staiga visi sielos įtrūkiai,
patepti tylos balzamo, dėkoja už buvimo dovaną.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.