Literatūra

Visi laiškai – žirafos

Rašytoja! Turbūt toks kreipinys be šauktuko jau atrodytų nepakankamas, tarsi Vilius Telis be arbaleto. Rašytoja! Kai pranoksi Žemaitę, ji apsivers kape ir iškiš abi kojas padais į viršų, galėsi kutenti, ką dabar ir darai.

Jautis kaltas

VYTAUTAS KINČINAITIS Matau ją, žaląją, už lango pievoje šalia kelio ramiai sau rupšnojančią žolę. Tarsi nulipusi nuo Audriaus Beinoriaus sulietuvintų „Upanišadų“ viršelio, pilna prasmių ir pieno, viena paskutinių „privačių“ Europos karvių laukia savo melžėjos.

Duetas

GILBONĖ Gyvenu su vyru. Su pirmuoju, kuris tikriausiai bus ir paskutinis, nes mūsų duetas pakankamai darnus. Beje, ir patogus. Jau vien dėl to, kad duetas. Jeigu būčiau viena, kas būtų kaltas, kad tualetas užsikimšo arba puodas prisvilo.

Neleiskite šviesai numirti

SIGITAS GEDA 2007 metai Gruodžio 26, trečiadienis

ALEKSANDRS ČAKS. Eilės

„Širdis ant trotuaro“ (1928) – pirmasis vieno žymiausių XX a. latvių poetų Aleksandro Čako (tikr. Aleksandras Čadarainis; 1901–1950) eilėraščių rinkinys. Netrukus pasirodė dar trys poezijos rinkiniai: „Aš ir šis laikas“ (1928), „Frakuotas apašas“, „Pasaulio smuklė“ (abu 1929). Visos šios keturios knygos ženklino naujo latvių poezijos etapo pradžią.

Miestas kaip sandoris

MILDA KIAUŠAITĖ Vaida Keleras. Vilniaus užkampiai: žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį. Fotoalbumas. Koncepcijos autorė ir sudarytoja Margarita Matulytė, tekstų autoriai Albinas Galinis, Vyt Bakaitis, Margarita Matulytė. K.: Kitos knygos, 2010. 112 p.

Du būdai būti amerikiečiu

ŠARŪNAS ANDRIKIS Tony Blair. A Journey: My Political Life. Hutchinson, 2010. 718 p. Jonathan Franzen. Freedom. Farrar, Straus and Giroux, 2010. 570 p.

Be literatūrinės didybės

DALIA ZABIELAITĖ Andrea Busfield. Gimę šešėliuose. Romanas. Iš anglų k. vertė Jovita Liutkutė. V.: Alma littera, 2010. 312 p. Iš viso spalvingo rytietiško pasaulio vargingas Afganistanas, regis, daugiausia traukia žurnalistų ir rašytojų dėmesį. Apie Afganistano dabartį kuriami televizijos reportažai, rašomi romanai.

Krikštas

KOTRYNA ULAN Bažnyčioje prieblanda ir daug žmonių, jie trypinėja apie altorių, prinešę purvino sniego, ir spaudžiasi kuo arčiau vienas kito. Smilkalų migla pakyla iki skliautų ir vėl nusileidžia, tiesiai man priešais nosį, viskas tampa neryšku ir taip skauda galvą. Mes su krikšto mama sėdim klauptuose, laukti dar ilgai, norinčių daug, kunigas skuba.

Apie mano mokinius

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla pasitinka savo veiklos 20-metį. Ta proga spaudai rengiamas leidinys „Atvira pažinimo erdvė“.