LiteratūraŠiaurės katinai

DŽIUGAS JUODKAZIS. Eilės

Prabudusi Sena našlė tyliai sėdi ant lovos. Per ilgas gyvenimas.

Posmai

MARCELIS KAZLAUSKAS

Idiotizmai

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS

Balvonas

ANDRIUS PATIOMKINAS Ar žinojote, kad veidrodžiuose gyvena balvonas? Neturiu supratimo, kada jis ten apsigyveno, bet užtat gerai atsimenu, kada aš tai sužinojau. O sužinojau tada, kai vienas žmogus manęs paklausė: „Ar esi matęs balvoną?“ – „Ne“, – sakau.

Idiotizmai

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS

Krevetės nuotykiai

VAREVA IŠ ANYCOUNTRY

Krevetės nuotykiai

VAREVA IŠ ANYCOUNTRY

Krevetės nuotykiai

Idiotizmai

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS Pavasario revoliucija: aušros šūvis ir žiemos rūmų šturmas. Be kraujo! Komunistai – įrašyti į Raudonąją knygą. Gyvena gamtos draustiniuose, taipgi rezervatuose.

Apie keletą tikrų ir pramanytų mėšlų

JONAS STAUGAITIS