VYGANDAS RAČKAITIS

Galukelės elegijos

 

 

Laiko upėje

jau praplaukta

grėsmingos rėvos,

juodų sietuvų verpetai,

atvajuose žydėjusios

baltosios lelijos…

 

 

Daug dienų ir naktų

nugrimzdo į užmaršties

ūkanas. Daugėja

nepažinto pasaulio.

Dar vienas ruduo.

Gilėja sutemos.

 

 

Pro saulėlydžio

nurausvintą miglą

matau bekraščius tyrus,

aržių vėjų pustomą smėlį.

Tenai galukelės

veda išeinančius į nežinią.

 

 

Šiąnakt visi akivarai

pilni žvaigždėto dangaus

ir mėnesienos šukių.

Užkritusi rasa ant

vystančių raudoklių

gailia ašara pavirsta.

 

 

Drumzlinas rudens

lietus murdo jau

belapį beržyną.

Beržai svyruonėliai

perima mano liūdesį.

 

Šalta ir ištuštėjusi

blyškiai melsva padangė.

Alsuoju ledėjančiu oru.

Stingsta ištarti, niekur

nenuėję žodžiai.

 

 

Aušrotekio spinduliai

it kanklių stygos palietė

šerkšnotas medžių viršūnes.

Suskambo ryto preliudija.

Baltuoja takai ateinantiems.

 

 

Glostau pumpuruotą

obels šakelę. Pumpuruose

slypi gyvybė, žydėjimo

džiaugsmas. Pasidžiaugiau

savo buvimu, viltimi

sulaukti pavasario.

 

 

Netrūksta galukelėse

pavargusių nuo daiktų

ir nuo savęs pakeleivių.

Bijau atsigręžt ir pasižiūrėt

į iš paskos einančius.

Bijau tapti šalikelėje

kniūpsančiu akmeniu.

 

 

Jau niekas neprašo

blezdingos parnešti

gyvybės ugnies.

Virš žemės ir vandenų

pragaro ugnys skraido,

neša mirtį ir kančią.

Šventos ugnies paukštės

link žvaigždžių plasnoja.

 

 

Brėkšta diena. Iš aukštybių

ateina šviesa, kuri

niekad nesibaigia.

 

 

Šešėliuotame danguje

mirguoja žvaigždės.

Debesijos gūžtoje glūdi

Gulbės žvaigždynas.

Ar kada nors dar

skambės Orfėjo lyra?

 

 

Po raudonu vakaro

dangum nurimo vėjas,

neradęs kelio grįžt

atgal į praeitį.

 

 

Baltuoja galukelės

smėliai. Neskubu eiti.

Noriu pasigrožėti

paskutiniais astrų žiedais.

 

 

Mano sapno

juodas žirgas

į diendaržį sugrįžo.

Nuvyto balta rožė.

 

 

Praėjusi pro šalį

tolsta nesuprasta,

nepažinta Naujoji sąmonė.

Iš Rericho drobių spindi

kalnai mėlynieji, juodoje

tamsoje skendi perėja.

 

 

Ašaromis aplyta,

krauju mirkyta,

Golgotomis ženklinama

šventa Ukrainos žemė.

 

 

Žvaigždė ežere,

saulė gėlių žieduose,

tu mano širdy.

Dalinkimės buvimu

gimtoje žemėje.

 

 

Šitas rudens vakaras

be jokių nušvitimų.

Viskas laikina.

Neatimk vilties…

Viskas Dievo valioje.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.