VYGANDAS RAČKAITIS

Laiko verpetuose

 

 

Laiko verpetuose

viskas, kas žemiška,

laikina ir pažeidžiama.

 

 

Puntuko akmens

atmintyje samanoja

atslinkę ledynai.

 

 

Kryžmų vėjų

pagairėje pražilo

milžinkapis.

 

 

Ten užmirštame

pilkapyje dūlėja

akmenų vainikai.

 

 

Skraji blezdinga

jau neatneša ugnies

alko aukurui.

 

 

Giliai miega

akmenimis vainikuoti

mano proseniai – baltai.

 

 

Nebežinau,

ar dar likę manyje

jotvingių kraujo.

 

 

Drengia šaltas lietus.

Nėra kam atkelti

žalvarinių vartelių.

 

 

Dienomis ir naktimis

pakelės koplytstulpyje

budi Rūpintojėlis.

 

 

Žilvino krauju

kasmet dažo ruduo

drebulių lapelius.

 

 

Aukštuos kalneliuose

motinėlių ašarom rėdyti

sūnaitėliai guli.

 

 

Niekada neužmiršiu,

kaip pokario kaime

įaugo į mus baimė.

 

 

Kruvinai žydi pelargonijos.

Pereina per širdį

Sausio 13-oji.

 

 

Niekur neskraidyk,

žiemok, auksaake, tarp

senų mano knygų.

 

 

Tamsžalio eglyno

tylus siaudesys terpiasi

į bežodę ryto maldą.

 

 

Kupina sengirė

vakaro šešėlių.

Gilėja spengi tyla.

 

 

Šįryt klausausi,

kaip genys skanduoja

bundančio miško pulsą.

 

 

Vėjų Močia ragina

šiltus vasarius vėjus

plėšti ežerų ledą.

 

 

Padangėn pakilęs

vyturys įgarsina

saulės spindulį.

 

 

Sidabražvynių šalvių

akimis žiūri upė.

Prisiminiau Šešupę.

 

 

Šilo vasaros naktis.

Koks intymus dvilapių

blandžių kvepėjimas!

 

 

Pučia gairingi vėjai.

Ar dar lydi mane

močiutės maldos?

 

 

Pakiliai ošia pušys.

Lyg giedotų šįvakar

džiugesio psalmę.

 

 

Pabuvome vasaroje.

Tamsėja vandenys.

Vėl elegiškas ruduo.

 

 

Dar mirguoja drugelių

šokiai. Virš žydinčių jurginų.

Vėjai išsinešė jų spalvas.

 

 

Durpžemin įsigėrė

vandenžolių kvapas.

Išsivadės pelenuos.

 

 

Žvaigždžių rasa

užkrito brydes pievose.

Rūdija mano dalgis.

 

 

Prieš akis galukelė.

Nesigirdi žingsnių.

Bijau atsigręžti atgal.

 

 

Smėlis ir akmenojai.

Nuožmus tyrų vėjas

užpustys išeivių pėdas

—————————-

Einu, dar einu.

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.