VYGANDAS RAČKAITIS

Vilko ašara

 

Gilėja sietuvos

drumstose laiko

upėse. Aržūs vėjai

gairina priešžiemio

ežerų veidą. Ruduo.

 

 

Ten glūdumoj girios

juodai sublizga

prisirpusi vilkauogė –

pašauto vilko aky

stingstanti ašara.

 

 

Kas aš esu

Dievo akyse:

vėjo blaškoma

žemės dulkė

ar dar augantis

savo tikėjime

raupsuotasis?

 

 

Dygsta akmenys

kapinių kalnelyje.

Nubėgusių barelių

pusėje švinta

kelrodė žvaigždė.

 

 

Jau nežydrėja

mano akiračiai.

Tuščias puslapis

Įžadų knygoje.

Kokia iškalbinga

kirtimų tyla!

 

 

Ko tyli, bičiuli,

atėjęs iš TENAI  

į mano sapną?

Vėl dingai pradingai

net „sudie“ nepasakęs.

 

 

Dyla mėnulis

debesio properšoj.

Juodose erčiose

snaudžia šešėliai.

Mano sapne gailiai

žydi edelveisai ten,

nepasiektoj viršukalnėj.

 

Urtės Bimbaitės piešinys

Urtės Bimbaitės piešinys

 

 

Žudyti, griauti,

grobti ir lobti…             

Nerimsta achabai,

pasodinti į Dovydo

karaliaus sostą.

 

Viešpatie,

padaryk stebuklą,

raketas ir virusus,

visą ginkluotę

paversk žuvimi

ir duona.

 

 

Rūgštūs lietūs

merkia paliktus

lizdus. Ar pažino

prašalaitės gegutės

pamestinukus vaikus?

 

 

Plyni laukai,

kur būta kaimo.

Sulaukėjusios

mirtos, užžėlę

keliai ir takeliai.

Čia vaikšto vėjai.

Dagiai gaudžia

plynuma – – –

 

 

Vis žemėja

saulės pakopos.

Džiaugiuosi kiekvienu

saulėtekiu, dar ir man

dovanota diena.

 

 

Jau baigia

gaisruoti klevai.

Nuauksintais miškais

žingsniuoja ruduo.

Stabtelėkim ties vakaro

varpų skambėjimu.

 

 

Mano lange

žagrenio lapų

žaižaros. Nežinau,

ar dar galėsiu

išlikt savyje.

 

 

Kažkas paliko man

savo vardą.

Paliksiu ir ašai.

Kaip amforą prie

Begalybės slenksčio.

 

 

Naktis. Noksta žvaigždės

virš Gulbiniškių, virš Latavos.

Gal dar stoviniuoja

mano tėvo vėlė

prie Amžinybės vartų.

 

 

Vis dar mokausi

klausytis ne tik ausimis.

Galgi tasai aisus

devynragio balsas

pažadins vasaros aidą.

 

 

Niekur nepabėgsiu

nuo savo šešėlio,

nepasislėpsiu

nuo lapakričio.

Jau nedaug beliko

mano lapelių…

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.