GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Eilės

 

 

kai nušvito dvasia žodžio kūnas patapo strėle

per žvaigždėtą bedugnę judėjo šviesos spirale

 

 

girdėti vidinį pasaulį vibruojantį kaip dvasia

perkeistą meilės saulės įdievintą mintyse

 

 

Dievo meilės šviesos įkvėpta praregėjo dvasios gamta

nusileido saulė juoda tapo žodis malda

 

 

mąstau vadinasi kuriu iš žodžio šaltinio geriu

Budos šviesą turiu mantrą kaip maldą tariu

 

 

mąstau vadinasi tikiu dievą kaip žodį jaučiu

antikosmosą dvasios tveriu iš bedugnės šviečiu

 

 

žalčio balsas užvaldęs Ievą geliantis mirtinai

tiktai pragare nėra Dievo tu tai žinai

 

 

žodžio dvasią gesinote ji su širdim sujungta

gėriau juodąjį vyną gyvybė kaip kraujo puta

 

 

Nyčė gimė nes mirė Dievas užmigo teisuolio miegu

pažinimo vaisius sugundęs Ievą Adomui tapo stabu

 

 

Dievas nevaldo gamtos jeigu blogis joje gyvena

taip mirtis nuolatos randa žmonijoje peną

 

 

medituoti stigmas žvaigždes judėti bemintės ratu

pasakyki kas aš žinosiu kas tu

 

 

Budos erą pradėti dvasiagamtę nušviesti žodžiu

minties spirale judėti po nušvitimo medžiu

 

 

medituoti judėti tylos spirale

nesustoti minties vertikalės gale

 

 

Budos era prasidėjusi pieno puta

astralinis meilės švytėjimas dvasiamintė sielos gamta

 

 

pradėti visatą iš naujo po nušvitimo medžiu

pašventintu Budos kraujo kūnui tapus žodžiu

 

 

sugrįžta iš amžinybės Budos šviesa įsikūnyti ima

per šventųjų mintis ir žodžius savasties atvėrimą

 

 

absoliuti dvasia sutapo su Budos begalybe sustingo

nušvitimo šviesa pajudėjo į pradžią keliu pranašingu

 

 

ten kur išnyks tamsybė dvasios kūnas sustos

absoliuto visybėje švies antgamtė gamtos

 

 

ryjanti savo uodegą gyvatė pažinimo sode

gundanti žmogų dvasią paversti raide

 

 

poezija ne sielos žaidimas nors žaisti galima čia

dvasiakosmo gimimas kurio nelydi kančia

 

 

sukurti minties konstrukciją išsklaidyti idėjų marazmą

patirti meilę kaip šviesą dvasios kūno antiorgazmą

 

 

 

dievnamis beprotnamis viešnamis sukasi karuselė juoda

šviesos bedugnėje ieškantis ir iš kvailumo būna nauda

 

 

Prometėjo smegenys kapojami dievų kaip erelių

viršūnėje spindi žaltys Žodis pradeda kelią

 

 

išminties antikosmosas žėri Budos saule žalia

perkeičia blogį į gėrį minties spirale

 

 

tikinčiuosius sutvėrė Dievas gal jūs iš žvėries išsivystėte

nusikaltėlė Ieva gražesnė už jūsų menkystę

 

 

mintis nesugrįžta tokia jos ugninė valia

kaip tiesa jungia protą ir širdį tylos spirale

 

 

dvasia dievybės spindulys ir tu žinai kad būsi

kai skils gyvybė į dalis niekybėje nežūsi

 

 

amžinosios meilės verta dvasios stigmą parodei

iš tylos sutverta pavertusi kūną į žodį

 

 

tebūna žodis kaip kūnas dvasiaveidis būties

ten kur kančios nebūna atspindi tėkmę minties

 

 

tebūna žodis belaikis dvasiaprotis kūnas minties

tikėjimo išmintį vaiskią nušvietęs gyvybe būties

 

 

naktis kaip rožė rožė dvasiagamtė

kančia vien veidrodis kuris kreivumą kentė

 

 

dvasia absoliutė būties švytinti saulė nakties

su drugeliu ant peties klausytis jos kaip minties

 

 

abejonę įveikus ten kur tiesa nušvis

mintis dvasinis veiksmas begalybės ašis

 

 

Absoliutas Meilė Žmogus AMŽ kaip skiemuo šventasis

atsivėrė amžinasis dangus Buda perkeitė dvasią

 

 

Buda po nušvitimo medžiu užpildantis kosminę rievę

su juo ir Kristum einu į tavo ateitį Dieve

 

 

gyvenimui tarti taip poetas įkvėpęs mane

žodis kurį girdi širdies klausa ugnine

 

 

kovoti su pragaro saule juodąja skyle

medituoti pasaulį judėti šviesos spirale

 

 

atsiranda idėjos iš jų daiktai išsivysto

spiralinis kosmo judėjimas dvasiapradė minties karalystė

 

 

pakeisti pasaulį per skaistų savęs keitimą

įkūnyti žodį tylų širdies palikimą

 

 

myliu tave tylos sužadėtine svaiginanti grožio šalčiu

po astraline saule tavo amžiną sielą jaučiu

 

 

išminties antikosmosas žėri Budos nimbu žaliu

perkeitęs kančią į gėrį aštuonialinkiu keliu

 

 

kančia kaip mitologinis mėšlas religingai kvailybei bujoti

Budos gyvenimo šviesą išgyventi tiesos nebijoti

 

 

išminties minties išeitis iš kabineto juodžiausio

meilės saulės naktis dvasios kūnui skaudžiausia

 

 

tebūna mano saulė Dievo širdis amžina

nugalėjusi kančią besaulę gyvybės šviesos sklidina

 

 

tebūna mano Dievas absoliutas žodis būties

nušvitimo medžio rievę užpildęs ramybe minties

 

 

trokštu kad būtum tyliai Dievui sakau

širdis absoliutė nuo vilties atakau

 

 

meilės erą pradėti dvasiaregės širdies valia

minties šviesoje judėti tylos spirale

 

 

Kosmėja iš kosminių tolių atplaukianti kraujo puta

mano mūza amžinoji vienuolė nekalta kaip dvasia ir gamta

 

 

niekas nepasibeldė į mano vartus neįėjo į būtį

buvo pragaro vaisius kartus negalėjo nebūti

 

 

valia stiprybės branduolys ir tu žinai kuo būsi

kai skils gyvybė į dalis kartu su ja nežūsi

 

 

mintis kaip dvasinis veiksmas kuriantis kuriamas nes

permanentinis sąmonės eismas amžinoji dalelė manęs

 

 

tebūna mano maistas augmenys vaisiai pienas medus

į širdies menę įeisiu tyrą kaip dvasios vidus

 

 

tebūna žodis kaip kūnas amžinas meilės valia

ten kur niekybės nebūna judėti šviesos spirale

 

 

į širdies menę neįleisti blogio neapykantos maišaties

matyti kiekvieną žmogų amžiną brolį lemties

 

 

astralinį dvasios kūną Dievui sargui gamtos

palieku kaip karūną pašventintą kraujo putos

 

 

į nušvitimą sutelkti mintį trokštu galiu

patirti dievišką alkį gerti rasos iš gėlių

 

 

iliuzijų nuodas svaigus tarsi vynas kada

karalių nuogą aprengs gyvųjų malda

 

 

antikosmosą dvasios pradėti po nušvitimo medžiu

išminties šviesoje skambėti OM įkūnyti Vedų žodžiu

 

 

baigėsi Dievas ir menas kūnas netapo žodžiu

aklieji kvailiai gyveno niekada neregėję žvaigždžių

 

 

Mocartui žvaigždžių spinduliai tarsi stygos skambėjo

genijaus švietė širdis dievui garsui idėjai

 

 

Budos erą pradėti absoliutės dvasios valia

tarp gamtos ir antgamtės judėti minties spirale

 

 

medituoti skleistis anapus minties

Budos erą pradėti piramidėje išminties

 

 

Budos erą pradėti antiformoje žodžio minties

dvasios kūną sudėti iš dalelių belaisvės būties

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.