GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Eilės

 

 

rožė krauju prakaituojanti

ten kur būta madonos

angeliškas grožis nakties

Dievo šokis vargonuos

 

 

metafizinėj formoj minties

o dvasia tu lemtingai keities

išvaduota nuo kūno jauties

amžinojoj tėkmėj dabarties

 

 

skaidri kalba nušvitusi iš dvasios gelmenų

įžodins tai vadinsi psichokosminiu menu

ir joga metafizine minties brandintoja tenai

antgamtėje kur būsi Dievui amžinai

 

 

sapno soduose tyliai švytėjai

karmos vėju man sielą žeidei

lyg prie Dievo tu kapo stovėjai

gamtoje prisikelti geidei

 

 

miega žydruose sarkofaguos

jiems po galva erškėčių vainikas

paskutiniam teismui įvykus

kai Dievas buvo juos mylintis stabas

 

 

Dievo krauju parašytas

laiškas kurį skaitai

medituoji amžiną mitą

pasaulį kaip sapną matai

 

 

Dievas užmigdantis Adomą

iš kur žmonija ir gamta

pažinimo vaisius raudonas

tarsi dieviško kraujo puta

 

 

ugnyje žodžio angelu virtus

prisikėlusi Žanos dvasia

nukryžiavo anglėjančią mirtį

ji šventoji dangaus akyse

 

 

paklydėliai tarp savo sugalvotų tiesų

beprasmiai aklieji nuo tamsos jiems šviesu

atrajojanti minia pranašų

į pinkles sielai yra panašu

 

 

ką tu veiksi dvasia amžinybėje

negalvoji o tyliai skrendi

virš bedugnės kur laukia žindyvė

Dievo sėklas išbarsčius naktis

 

 

parašinėjęs pirštu ant smėlio

testamentą paliko miražą dangiško mėlio

o dieviškas skausmas laikiną kūną sugėlęs

amžinas žodis iš kančios prisikėlęs

 

 

religijos paralelinės visatos

tarytum viena iš kitos nesimato

kai dvasia įsukta į svaiginantį ratą

turi Dievą kaip viską aprėpiantį matą

 

 

Dievą dykumoje atrasi

dievų ir deivių dugne

gemalu virtusią dvasią

trečiąja akim ugnine

 

 

iš gyvenimo sapno nubudus

tarsi angelui rojuje Budos

po baltuoju medžiu nušvitimo

medituoti belaikį likimą

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.