GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Eilės

 

 

kurti mintį belaikę

iš psichokosminių žodžio dalelių

tarsi saulę amžiną

žydrą ir žalią

 

 

praėjo tai kas buvo duota kaip kančia

pavirto žodžio kūno vizija skaisčia

ir tai ką tu pasaulio formoje radai

tebuvo nukryžiuoto kosmoso žiedai

 

 

maištaujantis prieš tamsų kūno maištą

įkūnijęs minties miražą skaistų

štai jogas metafizinis kartoja

žodžius tyloj iš garso sutvertojoj

 

 

šviesa kaip angelų duona mintantis

medituojantis minties miražą nušvintantį

dvasios gemalą esamybėje kintantį

mirtį tarsi gimimą sutinkantį

 

 

ir tu esi sparnuota

pragaro deivė

užpildžiusi savo ausis

chaoso muzika

 

 

mylimoji bekūnėj visatoj

ten kur nieko nėra net kančios

įsukta į svaiginantį ratą

nušviesta gintarinės delčios

 

 

būsite išspjauti drungni besieliai bekūniai

akli gaivalai maišantys keiksmą maldą

laukia rūsti valanda amžinybės viršūnėj

perkuria dangų ir žemę kosmosą valdo

 

 

Dievo ašara žemės saloj

žydragelme visatos migloj

tarp daiktų tarp žodžių numirusių

Atlantidos žemėlapis piramidėj papiruse

 

 

savižudė minia apgirtusi bedugnėn rieda

brandindama mėsingą karmos žiedą

jos pranašai griuvėsiuose choralą gieda

aplinkui skleisdami bedvasį žodžių kliedą

 

 

iš kosminių dulkių esi nulipdyta

ugninės tamsos Galatėja

pradėjusi baigusi amžiną mitą

į mano sapną atėjusi

 

 

dievažmogis tiesą skleidė

Buda išmintį jų dvasia

kūrė tyrą būtovės vaizdą

atspindį pranašų mintyse

 

 

poezija mistika tylos kaip kalbos

įžodinus dvasią už belaikės ribos

susitvėrusi dievą antgamtėje švies

tarp tamsos ir šviesos įkvėpėja būties

 

 

įrodyk kad jis yra

įrodyk kad jo nėra

klastingai šypsosi

pilko angelo chimera

 

 

dievų ieškotoja daiktuose

sielotyra būtijolė dvasia

žydragelmė esanti mintyse

substancija šviesia

 

 

myliu pasaulį tą

kurį savyje turiu

iš minties dalelių

dieną naktį kuriu

 

 

nauja kokybė mąstymo būties

ne beprotybė vargana išties

būtovė permanentinės minties

kai tu dvasia ne simbolis keities

 

 

per tikėjimą ateina patirtis

belaikė absoliuto būtis

šviesi abejonės naktis

minties daiktų atvertis

 

 

žodis klajojantis tyruos

pragaro žaizdos dvasia

dievišką mirtį patyrus

sąmonės rože šviesia

 

 

gali ugnies šviesoje

šventraštį savo rašyti

kai metafizinė saulė

antgamtėje švyti

 

 

ant kaulų ir kraujo šventykla suręsta

Dievo kaukė dangaus nekaltybėj seniai suteršta

avelių bliovimas kūnas po kryžiaus našta

Žanos ašara ant inkvizitoriaus delno karšta

 

 

spiralė minties kundalinė

žydragelmė aušra ugninė

bėgančioji banga žalia

Budos saulė širdis ovale

 

 

dievažmogis kelias į kryžkelę

taip ir sakau

rasos lyg vyno sklidiną

Budos gėlę laikau

 

 

su Dievo pagalba gyvybe užpildai mane

po kosmine saule žydra ledine

pavirstančia auštant pasaulio ašim ugnine

dangaus ir žemės susiliejimo fone

 

 

belaikis kosmosas įsikūnijęs daiktuose

Dievo širdį atspindi dvasia

substancija meilės šviesia

spinduliuoja būties erdvėse

 

 

absoliuto įrankis nuskaidrėjus dvasia

kontempliacijos judesys mintyse

amžinosios gyvybės trejybės ženklai

praregėjus mylėjus aklai

 

 

belaikis sodas kur dievai paklysta

aklųjų ir šventųjų stabmeldystė

ugnies šviesa mintis kaip gravitonas

būties traukos apaštalas Platonas

 

 

tyliai imasi mintys

transmutacija tuštuma

amžinųjų dalelių

laikinoji suma

 

 

besivartantis ant žarijų pragaro dugne

po nuodėmės saule juoda ledine

kur tavo gelmės vedė kai per pasaulį ėjai

į pažinimo medį Dievą vijai

 

 

mintis ėjusi

prieš nematomą srovę

sielos dugne

anapusinėj tikrovėj

 

 

Dievas pasakęs per Kristų

kad jis danguje yra

neįrodomas kaip chimera

vandens ir ugnies susiliejimo sfera

 

 

Dievo veidas nešantis mirtį

tam kuris jį išvydo

mintį kaip labirintą patirti

įeiti į vidų

 

 

mąstytoja gimdytoja meilužė

o sielos veidrodis bangom sudužęs

tarytum jūra kranto neįveikus

taip skleidžiasi ugninis meilės laikas

 

 

psichokosminis sąmonės mitas

Budos saulė baltoji nušvitusi

ir dievai kaip viršūnių žaidėjai

davę kūną belaikį idėjai

 

 

pasaulis iš dalelių sudarytas

dvasia ir ją užpildantys dievai

mintis prasmių esencija tarytum

per tuštumą bepradę keliavai

 

 

spirito liepsnoje susideginanti tauta

žodžių stigmomis pražydusi sielos gamta

atsiskyrėlė šio pasaulio dievų užguita

agonija meilės kraujo puta

 

 

nepribrendusi pjūčiai deja

į Dievo dulkes sėjanti žmonija

kas prasmė jeigu melas nevirsta į tiesą

į pragaro dugną šunkelius tiesiant

 

 

šventeiva degančią žvakę prarijęs

šešėlis tamsos karalijos

juodasis drugys ant lelijos

dangų ir pragarą jungiančios gijos

 

 

žinau Dieve kad be tavęs esu niekas

Himalajų šviesa naktyje žydras sniegas

vienuolių širdys ekstazėje švytinčios olos

pasaulio niekybei laiko miražui nutolus

 

 

būtybe būvį keičianti į būtį

po grožio saule tragiškai žalia

tave it paukštį nerimas pražudė

lyg pervėrė nematoma strėle

 

 

o garsas aido spindulys bekūnis

atsispindėjęs nuo būties viršūnės

mintis kaip garsas amžinas belytis

tarp žodžio ir tarp daikto dalelytės

 

 

būtijolė būtovės gėlė

žydragelmė tyli auksavarsė

kai mintis per visatą begarsė

lekia tarsi ugninė strėlė

 

 

meilės sodas žalios šakelės

labirinte sustojusios minios

Budos pėdsakas dvasioj ugninis

aštuonlinkis nirvanon kelias

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.