GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Eilės

 

o siela absoliute švytinti pro tylą

kaip stigma atsivėrusi poeto mintyse

tave belaikę amžiną nebylią

atspindi kurianti daiktuos dvasia

 

bedugnė ir begalybė

kaip gražiai jos sutampa

kai belaikė mintis

psichokosminė tampa

 

psichokosminė joga tylos ir minties

Budos veidas ore iš baltosios nakties

apsireiškęs kaip lotosas ar lelija

aštuntoji diena išminties kelyje

 

ačiū Tau Dieve kad sutvėrei

man dangų kuriame gyvenu

kai prieš juodąją srovę mirties

savo dvasioj einu

 

o būtis tiktai sąmonės rožė

tarsi jūra juoda ir žalia

atspindėjusi nykstantį grožį

metafizinio sapno gale

 

asanoj dieviškoj kūno pozoj

pražydus kartu su gamta

skaityti sielos knygą

alsuoti kaip visata

 

mirties kultūros centre kryžius krauju rasotas

nykstanti siela kūnui vergaujanti protas

it begalybės gale atsivėrus bedugnė

kur akli pranašai kursto juodąją ugnį

 

pažinimo vaisius

ir filosofinis pažinimo akmuo

metafizinė joga minties

šventasis Himalajų skiemuo

 

pažindamas pasaulį jį pakeisi

mylėdamas sulauksi gintarinių vaisių

sode kur bręsta bičių nuodas

stichijų žaismui budos atsiduoda

 

įsiklausau į pasaulį

begalybės griuvėsiuos budžiu

tarp kosminių saulių

kūnui virstant žodžiu

 

liepsnojantis Buda

begalybės tuneliu juda

į pražydusį rojų

gedulo angelui grojant

 

su tavim mylima

daiktus perkeičiantis laikas

rožynų bedieviškas tvaikas

amžinoji minties tuštuma

 

žalia mėnesiena tavo guolį užlies

žiūrėsi į ją iš sielos vidinės pilies

maldausi dievų praregėjimo ir pilnaties

negrįžtantis paukštis juodame labirinte būties

 

garsai metafiziką tylią

tveria tarytum dvasia

perkeičia būtį nebylią

sąmonės rože šviesia

 

violetinė tavo gelmė o naktie juodasparne

galvojimas tavyje tai lėkimas

juodu labirintu atsitrenkus į pragaro sieną

išgalandusi erdvę žydra mėnesiena

 

yra žmonija panirusi

į niekingą saviapgaulę

užteršta vidinė pilis medituojanti

juodąją pasąmonės saulę

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.