GRAŽINA CIEŠKAITĖ

Eilėraščiai

rožių ašarom verkianti
tavo šešėlis gilus
mus apsaugo tenai
kur ugnis alkana
tarp lelijų
 
spinduliuojantis kraujo dangus
tiktai saulė širdis
nekaltasis gyvybės vienuolis
 
begalybės šviesoj
skaito vėjas pasaulio
knygas
 
tyliai angelas lekia tenai
tarp rugpjūčio žvaigždynų
tarp šaltųjų žolynų
 
spinduliuojantį ašarų lietų
į žemę pabers pilnatis
o šventoji Mergele būties
 
iš daiktų sutemos išsivysto
liepsnojanti rožė
 
 
metafizinio daikto šešėlis
kaip tyla tarp žvaigždynų
migla virš rožynų
 
nesustojančio angelo sparnas
virš tavo nakties
kai sapnų šviesoje
tu skverbiesi į kosminę tamsą
 
tyliai šviečia būtis
pro sustingusius daiktus matai
virš juodų spindulių
tamsą prakerta augantis žaibas
 
tavo kūno ugninis šešėlis dvasia
iš dangaus šviesulių žaižaruoja
rasotas vainikas
 
 
tavo amžinas sapnas būtie
tai gyvųjų kalba
tai kova su tamsos begalybe
nes nežinomas kapas širdies
 
tarp juodų begalybės erdvių
plaka širdys ir neša jas vėjas
į galaktikų tamsą plėšrūnams
tai sapnas bevaizdis
 
metafizinis grožis nakties
o dienos nekaltasis stebukle
saulė dievo akis danguje
 
krenta debesys
gula į žemę ugnis
kaip vijoklinis žaibas
 
o būties migloje nekalta
tavo mūza sapnuoja kad šoka
ant jos kūno gyvatė akla
 
duok mirties nebijoti
o esantis dieve
 
 
kai iš materijos teliks
ugninis kryžius
visatos vėjas bus užvertęs
pranašų knygas
 
nematomas gyvybės judesys
jos transcendencija tenai
kur krenta sniegas
 
beribis veidrodi
verks sudaužytas
tavo gelmėje narcizas
iš marmuro ateis
visų pasaulių pamatyti galatėja
 
šviesa ieškos tamsos
ir dievas augs
per amžinus tikėjimo žodžius
 
visatos kloduose užmigs
iš savo gemalų išslydusios dievybės
 
auksinis pažinimo medis
ves nematomus vaisius
ir sužydės ugnis
ir dievas žengs per daiktus
 
jis žvelgs pro juos į žmogų
tvarinį bekūnį
o angele aklasis o taurus
 
 
kai iš materijos teliks knyga ir žodis
ugninis tavo atvaizdas dangau
bus suledėjęs mirusiųjų akyse
 
liepsnotas kraujo angelas vėlus
yra jau už materijos ribos
kur dievas būna
 
skinu rasotą pažinimo vaisių
esu viena kaip sniegas liepsnoje
ir mano kūno nebelieka
išnyko vergas
 
skaitau apie gyvenimą žodžius
nes iš materijos man liko vien knyga
ir liūdnos akys mylinčios žvaigždes
 
kiek žodžių knygose
kaip sėklas jas išbarstė
bekūnė mano nesanti būtis
 
pavasarį pasaulis imsis
ir įsikūnys mano dievo meilė
kaip transcendentinis
gyvybės ilgesys
 
 
dykumos šviesoje mylimoji
nuoga kaip erškėtis
jos seni purpuriniai drabužiai
ji šviečia tyloj
 
tu glaudi jos pavargusią galvą
užmerki žvaigždėtas akis
 
ant pasaulio daiktų
šitą naktį jau leidžiasi sniegas
 
dykumos šviesoje tolimoji
arti mylima ji viena
kaip erškėtis
žvaigždė nusileido
 
ir nežinomas dievas
nakvojo jos įsčiose auštant
ir dievybės akis
mylimosios veide pamatei
 
 
tarp nematomų tavo sparnų
tarsi rožė bekūnė širdis
spindulingi kančių gaivalai
jų ugniniai šešėliai
 
kaip iš sapno pažadina dievas
angelai nusiplauna žaizdas
mūzos ašarų versmei ištryškus
 
rojaus medžiai atspindi žvaigždes
gundo žaltį žmogus nelaimingas
amžina išminties pilnatis
ne iš meilės pažadina tavo kalba
 
duok man tavo šešėlyje šviesti
byloti ženklų vienatve o tarytum
sutvėrėjas atspindi žmoniją
 
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.