Paveldas

Animistiniai kultai

ZURAB CERETELI,  TAMILA CAGAREIŠVILI Animistinės kilmės kultai ir su jais susiję tikėjimai buvo svarbūs kartvelų genčių, nuo neatmenamų laikų gyvenusių Gruzijos teritorijoje, mąstysenoje. Istorinė ir etnografinė literatūra patvirtina, kad egzistavo išplėtotas pagarbos medžiams kultas. Medžiams buvo priskiriamos įvairios galios: magija, gebėjimas gydyti, apsauga nuo vadinamosios negeros akies, gyvenimo ir vaisingumo funkcija ir kt.

Vinco Žilėno 1957 metų ekspedicijos dienoraštis

Parengė ONA MAŽEIKIENĖ Pabaiga. Pradžia Nr. 17 Liepos 1 d. Šiandien buvome Laurinaičių kaime, kuriame prieš 100 m. tebuvę dvi sodybos ir jos turėjusios maždaug po 150 ha. Tų abiejų ūkių savininkai buvę įtarti dalyvavę 1831 m. sukilime, vienas jų buvęs ištremtas, jo žemė konfiskuota.

Vinco Žilėno 1957 metų ekspedicijos dienoraštis

Parengė ONA MAŽEIKIENĖ 1957 m. ekspedicija 1957 m. ekspedicija buvo pradėta birželio 25 d. Kelionė buvo baisi. Ištisą kelią lijo, lijo. Taip lyg iš kibiro. Visi šlapi, perlyti sustojome mokykloje. Sustojome Kaltinėnų mokykloje. Sustojome 7 asmenys. Birželio 26 d. apžiūrėjome miestelį, labai nuskurdusį, aplūžusį, turintį ,,Pienocentro“ statytą pieninę ir lentpjūvę, nekalbant apie 7-metę mokyklą.

Vinco Žilėno muziejus

ONA MAŽEIKIENĖ Vincas Žilėnas (1907.XII.31–1982.X.24) – vienas žymiausių Lietuvos muziejininkų, ilgametis Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus direktorius (1947–1973), žurnalistas. Apie jo nuveiktus darbus ne kartą esu rašiusi spaudoje. 2007 m. nemažą straipsnį „Vinco Žilėno devizas – dirbti Lietuvos kultūrai“ įteikiau Lietuvos nacionaliniam muziejui, kur V. Žilėno 100-ojo gimtadienio proga žadėta išleisti knygą (ją iš „amžinojo pažaduko“ Antano Staponkaus, pralaikiusio 7…

Kuo virsta Sereikos laukas?

JUOZAS ŠORYS Medgraužiai! Liemenės su pjūklais ir sunkiasvorė mašinerija įsiveržė į Sereikiškių parką. Šnioja, kas priedvario projektuotojų brėžiniuose primakliavota – liepų alėją, sveikutėlius esą ne vietoje ar per tankiai augančius medžius. O juk baltiškoji doros savimonė net norint nusilaužti šakelę, juolab būtinu reikalu nusikirsti medį reikalavo šių mums pagal pasaulėjautą brolių atsiprašyti.

Gedanonys – geri žmonys

RITA BALSEVIČIŪTĖ Senasis Gedanonių kaimas… Beveik jau išnykęs pūpso jis aukščiausioje Dzūkų aukštumos vietoje (257,4 m), Mergiškių kraštovaizdžio draustinio šiaurės vakarų dalyje. Istorijos šaltiniuose Gedanonys pirmą kartą paminėti 1944 m. Kaimas su koplyčia ir kapais tuomet priklausė Kauno dekanato Užuguosčio Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčiai.

Pranciškutė iš Pilypų

JUOZAS ŠORYS Vasario 12 d. prof. habil. dr. Pranei Dundulienei (1910–1991) būtų sukakę 100 metų. Žymiai etnologei, lietuvių (valstiečių ir dvaro) ūkinės žemdirbiškosios ir dvasinės kultūros, kalendorinių švenčių, papročių, tikėjimų, ornamentinės ir ženklinės simbolikos, mitikos tyrinėtojai, kelioms mokintinių kartoms nusipelniusiai pedagogei skirtas pagerbtuvių vakaras buvo surengtas vasario 11 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Juostos iš Marcinkonių apylinkės

ETNOGRAFĖ Juostų audimas šioje apylinkėje yra plačiai žinomas. Seni žmonės pasakoja, kad šiais laikais mažiau yra audžiama juostų negu seniau. Įvairiaspalvių ir įvairiaraščių juostų surasti šiandien galima daugiausia pas senas moteris, kurios audė būdamos jaunos. Šių dienų mergaitės mažiau užsiima juostų audimu.

Kai kurie pavasario papročiai Vilniaus krašte

PRANĖ STUKĖNAITĖ-DECINIENĖ Kas gi nelaukia pavasario! Miesto gyventojai laukia pavasario, kad sušiltų saulės spinduliais, pasidžiaugtų atgimstančios gamtos grožiu ir p. Sodietis dažniausiai laukia ankstyvo pavasario, kadangi paprastai pavasarį pristinga galvijams pašaro.

Čyru vyru, pakelsiu šimtą vyrų

Apie ledą lietuvių tradicijoje VIDA ŠATKAUSKIENĖ Įstabus žiemos ir šalčio kūrinys – ledas. Nors esame gana toli nuo ašigalių, nors Lietuvoje negirdėta tokių mitų, kokius turi šiaurės tautos – apie šerkšno milžinų tėvynę ar apie pasaulio atsiradimą, kai iš tirpstančio ledo atsiradusi pirmykštė karvė Audhumbla išlaižė vyrišką priešistorinių laikų būtybę Buri, nežinota, rodos, ir pasakų apie sniego karalienės ledo rūmus,…