LiteratūraVertimai

Krikštynos

GINT ARAS Važiuoju pasiimti savo šešiolikos mėnesių dukters iš alkoholiko namų. Tai mano tėvas, bebaigiantis penktą alkoholizmo dešimtį. Žinoma, ne jis prižiūri vaiką – turbūt jau kokie dvidešimt metų praėjo nuo to karto, kai kas nors paliko jį vieną su vaiku. Į sesers dvynių krikštynas mūsų tėvų namuose viename Čikagos priemiesčių susirinko apie šešiasdešimt žmonių.

Iš rinkinio „Pelenų skaitymas“

JERZY FICOWSKI Jerzy Ficowskis (1924–2006) gimė Varšuvoje. Kovojo Varšuvos sukilime, kalėjo garsiajame Paviako kalėjime ir karo belaisvių stovyklose Vokietijoje. Po karo studijavo sociologiją ir filosofiją Varšuvos universitete, klajojo su čigonų taboru, tyrinėjo čigonų kultūrą ir tautosaką.

Prarastoji krūtis

NAKAJO FUMIKO Avangardinių tankų autorės Nakajo Fumiko (1922–1954) gyvenimas pradžioje klostėsi puikiai: pasiturintys tėvai įstengė leisti ją studijuoti Tokijuje, ji ištekėjo už jauno gabaus inžinieriaus, susilaukė trejeto vaikų…

ABDULAH SIDRAN. Eilės

Abdulah Sidranas – 1944 m. Sarajeve gimęs bosnių poetas, dramaturgas ir scenarijų autorius. Baigęs Sarajevo universiteto Filosofijos fakultetą, iki prasidedant karui, dirbo televizijoje.

ALEKSANDRS ČAKS. Eilės

CZESŁAW MIŁOSZ. Eilės

Užsienio literatūros vertimų metai

DALIA ZABIELAITĖ Lietuvoje jau antrą kartą rengiami Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos inicijuoti Metų verstinės knygos rinkimai. Projektas dar palyginti naujas, pradėtas rengti vėliau nei Lietuvoje jau išpopuliarėję lietuviškos Metų knygos rinkimai.

Krabo ūkas

Romano ištraukos ÉRIC CHEVILLARD Kritikų palankiai vertinamas, tačiau sunkiai į kokius nors rėmus įspraudžiamas prancūzų autorius Éricas Chevillard’as (g. 1964) sakosi savo knygas vadinąs romanais tik tam, kad užsimaskavęs patektų į „senų gerų romanistų“ gretas ir galėtų šį žanrą griauti iš vidaus.

ALLEN GINSBERG

ALLEN GINSBERG. Eilės

Allenas Ginsbergas (1926–1997) – pasaulyje puikiai pažįstamas amerikiečių poetas, bytnikų kartos ruporas ir XX a. 7–8 deš. Amerikos jaunimo kontrkultūrinių judėjimų guru. Nenuilstamo keliautojo, poezijos festivalių dalyvio ir kairiųjų pažiūrų politinio aktyvisto eilėraščiams būdingas sąmoningas intelektualizmo ir literatūriškumo siaurąja prasme atsisakymas.

Vertimai iš persų kalbos

HAFIZ Hafizas (apie 1320–apie 1390) – persų lyrikas, kurio poezijos galima rasti daugelio iraniečių namuose. Jo eilėraščiai mokami atmintinai, rengiami Hafizo skaitymai jo gimtajame Širaze.