JARYNA ČORNOHUZ

[miškų ir laukų dvasios]

 

Jaryna Čornohuz (g. 1995) – ukrainiečių poetė, Kyjivo universiteto filosofijos magistrė, karo medikė ir žvalgė. 2019 m., baigusi pirmosios pagalbos pagrindų kursus, tapo „Hospitaljerų“ savanorių medicinos bataliono paramedike. 2020 m. gegužę pasirašė sutartį dėl karinės tarnybos Ukrainos jūrų pėstininkų pajėgose. Kai 2022 m. vasarį Rusija įsiveržė į Donbasą, Jaryna jau buvo ten. Ji dalyvavo įnirtinguose mūšiuose prie Popasnos, Mariupolio ir Bachmuto. Turi vyresniojo jūreivio karinį laipsnį. 2022 m. gegužę buvo apdovanota medaliu „Už išgelbėtą gyvybę“.

Jarynos pirmoji poezijos knyga „Kaip riečiasi karo ratas“ (Як вигинається воєнне коло) pasirodė 2020 m. Antroji poezijos knyga „[dasein: esaties gynyba]“ ([dasein: оборона присутності]) buvo išleista 2023 m. Už šią knygą autorė šiais metais pelnė Nacionalinę Taraso Ševčenkos premiją.

[miškų ir laukų dvasios]

 

Frontas suryja mano širdį ir draugus.

Suryja visus žodžius

ir vis dairosi į likusį mano kūną.

Senuosiuose mituose pasakojama apie laikus,

              kai ateidavo milžinas,

kuriam kas mėnesį atiduodavo 10–15 geriausių

              vaikinų ir merginų,

kad šis nebadautų ir kaimas galėtų ramiai gyventi.

Pilkosios zonos žemė periodiškai pražioja nasrus,

kad mumis numalšintų karo badą.

Mes pasisiūlėme karui patys, kad jis malšintų

              badą mumis

ir paliktų mūsų šalį ramybėje.

Mes visi stovim eilėje siaurame tarpeklyje.

Nė vienas iš mūsų nežino kada – o ir nereikia

              to žinoti.

Tik mūsų priešas – joks milžinas.

Jis menkas, smulkus ir ima tik smulkmės kiekiu.

Nenuostabu, kad blogis

senuosiuose mituose buvo vaizduojamas kaip maras,

kaip visuma didžiulio kiekio smulkmės,

              kaip skėriai,

suryjantys visą derlių, kaip žiurkės, pavojingos tada,

kai jų daug, o po vieną – jos nieko vertos.

Rusija, tai ir esi tu. Didžiulis kiekis smulkmės.

O mes suaugome su savo žeme drabužių spalva,

              oda, krauju ir gyvenimo būdu. Mes kažkuo

                             panašūs į miškų ir laukų dvasias.

Jas dažnai galima pamatyti pirmąjį ir paskutinį kartą.

Kitąmet mes nematėme nieko, išskyrus Donbasą.

O kai mus keletui dienų išleisdavo už jo ribų

į kitą pasaulį – ir toliau tebematėme tik jį.

Pramonės rajonai, terikonai, karjerai, upelės,

per kurias ėjo fronto linija, nuvargę

              pafrontės žmonės,

lietaus išplautos pilkosios zonos minos, sunaikinti automobiliai,

                  šūviai-sprogimai, sprogimai-šūviai, kontaktas, sausas

              davinys ir uniforma, priešo uniforma ir sausas

              davinys – pramaišiui.

Pasaulis mirtinai įsirėmė, gindamas šią žemę.

Ir net jei kas nors po viso šito bus, net tada

mums kitko, tikriausiai,

jau niekados nebereikės.

[monologas]

norėčiau rašyti eiles

kurių kiekvienoje eilutėje būtų paslėpta mažų

mažiausiai saulė jūra ir dykuma

ir dar

aušra šerkšnotoje stepėje

kaitra prie jūros

vasaros sutemos pakrantėje

vakaras ąžuolyne

nakties skraistė stepėje

norėčiau rašyti eiles

kuriose kiekvienas žodis būtų paslaptis

ir būtų veidrodis,

kuriame kiekvienas skaitantis

matytų šimtus savo atspindžių

norėčiau rašyti taip

tarsi su manimi amžinybė rašytų

savo sudėtingus ir atpažįstamus visatos

ir žmonių fraktalus

norėčiau, kad tai ką parašiau susišauktų

su Ovidijumi ir Borgesu

norėčiau eilėse kalbėtis su Heideggeriu

ir vaikščioti peilio ašmenimis su Nietzsche

norėčiau taip…

bet aš gimiau tautoje,

kuri ginasi jau šimtus metų

nuo šešiskart gausesnio priešo

gina savo didžią šalį,

o priešas nori bet kokia kaina

mus sunaikinti ir jau surengė mums

mažiausiai trejetą genocidų (jų daugiau, po teisybei)

todėl aš savo eilėse

verkiu ant kapų

savo brolių ir seserų

verkiu rusų sunaikintų mūsų

miestų griuvėsiuose

verkiu barų,

kuriuose gėriau su savo žuvusiaisiais

tada dar gyvais

alų ir vyną

verkiu sugriautų miestų

ir okupuoto jūros kranto

verkiu eilėse tą trumpą laiko atkarpą

kol nekariauju

nesu gynyboje

verkiu net tada,

kai nebegaliu verkti

kai nuo dar vieno sumaitoto kūno

viduje nebesujuda niekas

mano tauta šimtmečiais verkia prie kapų

ir aš verkiu

ir viskas, ką dar galiu padaryti

– paimti į rankas automatą

jau seniai tai padariau

nes šiame krašte poetai pajunta karus pirmieji

ir kas kartą juos laiko pamišėliais

bet taurę visi išgeria kartu

kas tik pusę

o kas ir iki dugno

kartais man atrodo, kad išmokau

žudyti eilėraščiais

mėtyti prie dronų prikabintas granatas

bet kažin ar iš eilių kada nors pradings

rauda žuvusiems

tai ir reiškia būti poetu Ukrainoje

amžinai raudoti eilėse prie

dar visai šviežių kapų

ir dar prie tų, prie kurių šimtus metų

visai nelinksma, ar ne?

ne optimistiška, ką?

tačiau sąžininga

net kai pamirštame savo tikrąjį vardą ir kalbą,

mes niekada niekada niekada

neprarandame tikėjimo

savo grožiu, jėga ir valia

ir todėl

net likę po pelenais –

nepasiduodame

regis, tai ir yra mano tautos dovana

Vertė Marius Burokas

[apie tiesą]

 

žemė atsikrato šalčio

lėtai ir galutinai

kol tu pavasarį apaugi baltais skausmo žiedlapiais

teksto meniškumas nukenčia

dėl daugybės žodžių apie pergalę

dėl begalės raginimų gyventi toliau

gyventi laimingai, nepaisant netekčių

šioje šalyje viskas yra melas

išskyrus skausmą

šioje šalyje

lengvi nerūpestingi intelekto siužetai

neišvengiamai sumeluos

tik skausmas gali pasakyti tiesą

džiūsta ant asfalto nešališkumo ir apibendrinimo talentas

velniop visas pasaulio filosofijas

ir sapnuojasi tau naktimis

žuvusiųjų motinos

kurios neša akmenis ant kapų per krūmynus

kurios užmirš save

tačiau ne sūnus po antkapių plytomis

ir sapnuojasi tau žuvusieji

kuriuos mylėjai

o vienas prašo apkabinti atsisveikinimui

ir tu apkabini

sako bent jau kas nors

turi niekada nepaleisti

kaip tu

klausia kitas mūšio metu

ar tu dar gyva

būk paskutinė it aklai ištraukta laiminga korta su aptirpusiomis prie ugnies akimis

„jeigu kas – neverk manęs“

ir tau sapnuojasi netektis to

kas tave sunaikins greičiau nei kulka

tai paskutinis šūvis į meilę

ir tau sapnuojasi miestai okupuoti miestai

joks išlaisvinimas nenutrins jų griuvėsių

jie nebesužinos ar buvo kažkada sveiki

tiesa visad buvo tame griovime

o ramybė buvo melas

teka okupacijoje Donecas

niukteli į šoną Juodajai jūrai jūrai Azovo

skęsta tiesoj tamsūs miestai virš jų

sako

viso pasaulio vanduo – tai vanduo iš mūsų išdraskytų ertmių

ir sapnuojas dukrelė kuri amžinai laukia

tavęs iš karo

tavo pilko šešėlio iš skausmo ir pelenų

kuris apauga baltais praradimų žiedais

ir alsuoja į visus liepsna

mūsų kūnai miško ir žemės spalvos

tarsi dvasios

mūsų įniršis, mūsų pasirinkimas nesitraukt ir žudyti,

mūsų sutikimas numirt, atsigaut nuo žaizdų mūšio lauke, mūsų sutikimas, jei reiks –

palikt savo tėvus be kūno ir kapo

valstybė ir kariai kūno netenka kartu

valstybė ir kariai miršta vienu metu

valstybė ir kariuomenė geria laukimo ir ištvermės taurę kartu

[pernelyg raudona dėmė]

 

tamsa svaigina

ir kiekviena iš mūsų tamsoje eina viena pati

netgi tada jei šalia nėra vietos net kvėptelėt – vieni pečiai, vieni kūnai,

kiekviena iš mūsų tamsoje eina viena pati

kol kiekviena iš mūsų supras

kad paramos ieškoti niekada priežasties ir nebuvo –

visi pečiai per silpni

širdžiai kur plaka tavy

balsui kur kalba tavy apie meilę kokios jau esam pamiršę ieškoti

meilė kuri tapo ženklu

meilė savam ir meilė už savą

ja netiki

nors visame pasaulyje

ji panašesnė į saulę labiau nei kas kita

ir pasaulis prabyla savo žmogišku balsu

tu pernelyg raudona dėmė ant pernelyg pilkšvos drobės

ir tai ardo kompozicinę tvarką

išmirkusią nederančioje raudonoje spalvoje

kai viskas aplinkui siekia įprastos juodumos

įveikiant bjaurią moters kūno silpnybę

peržengiant per nuvirtusius medžius

suvyniojus odą kordūron keliais ritiniais

jaučiant tylios geležies rankose apsaugą

kiekviena iš mūsų jaučia du dalykus:

tamsa svaigina

kiekviena iš mūsų tamsoje eina viena pati

paramos nereikia

parama plaka viduj ir turi balsą

visi pečiai per silpni išlaikyt vieną širdį

stiprūs žodžiai visada per silpni

stiprus kūnas mirtingas

balsas negęsta jeigu moka būti

kiekvienoj motery gyvena karė

kuriai teks pereiti tamsą vienai pačiai

ir nereikia jokios pagalbos

ir visi pečiai – pertekliniai

ir visas sunkumas – tik dviem rankomis

ir visi įsimylėjimai – jau nugyventi ir palikti

ir visa vienatvė – tavo

ir visa pasaulio naktis – it viena vieno gyvenimo saulė

Vertė Jurgita Jasponytė

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.