Literatūra

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Posakiai Aleksandrui Makedoniečiui priskiriamas: – Niekad nebūnam tokie vieniši kaip virtę mitais. P. S. Vienišumas prasideda tada, kai žmogus pajunta neturįs savo asmeninio gyvenimo. Įvaizdžių aukos. Žmogui patinka kaukė.

Paklydimai

HAROLDAS BAUBINAS Laiko Viešpats rankoje kalaviją, kruviną visą, aptekusį riebalais, ėriukų ir ožių krauju, avinų inkstų taukais. Iz 34, 6 Ryte pabudau nuo garsaus riksmo. „Kurva tu nachuj!“ – šaukė senelei pusgalvis dėdė. Dar tik penkta valanda ryto, o ta moteriškė sopančiomis rankomis ir nugara jam ima ir užkliūva.

JOLANTA SEREIKAITĖ. Eilės

Netikrumas Sename dvare Italai suka kiną Butaforiniuos kambariuos Butaforinės lovos ir veidrodžiai Nesisėsk ant jų – Jie trapūs kaip ir tos spintos Kuriose nerasi net apgraužto skeleto

Stiliaus pratimai

RAYMOND QUENEAU Tai tekstai, išversti iš prancūzų kalbos per pradedančiųjų vertėjų dirbtuves, 2010 m. gegužę surengtas Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos. Jas vedė Akvilė Melkūnaitė, konsultavo dr. Rita Miliūnaitė. Turėjome prabangą dvi dienas diskutuoti apie minties ir kalbos subtilybes, puikus pagrindas diskusijoms – prancūzų rašytojo Raymond’o Queneau (Reimono Kenò, 1903–1976) knyga „Stiliaus pratimai“ (Exercices de style, 1947).

Apie seksualinį ir geografinį nomadiškumą

DALIA ZABIELAITĖ Liudmila Ulickaja. Medėja ir jos vaikai. Iš rusų k. vertė Jurgis Gimberis. K.: Jotema, 2010. 256 p. „Tiesa iškraipyta, dorybės nebėr“, – taip choras iš Euripido „Medėjos“ įvertina tai, kas vyksta Korinto mieste ir karaliaus rūmuose V a. pr. Kr. Tiesa iškraipyta, tik kitaip nei tada, dorybės nebėr, tik kitaip nei tada, sako vyresniosios kartos rusų rašytoja Liudmila…

Žydų šimtmetis

YURI SLEZKINE Siekdama paspausti Britaniją ir įsigyti sąjungininką Artimuosiuose Rytuose, Sovietų Sąjunga parėmė atskiros žydų valstybės idėją, tiekė žydų kovotojams ginklus (per Čekoslovakiją) ir tuoj pat pripažino Izraelio nepriklausomybę.

Judančios šviesos

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ „Niekas tų knygų nebeperka, ir kaip jas reklamuoti?“ – skundėsi vienas leidėjas. „Daryk grafičius ant sienų“, – patariau ir, pati šios minties įkvėpta, tą patį vakarą išsipjausčiau bent kelis viršelių trafaretus. Beje, visai ne jo leistų knygų.

Visi laiškai – žirafos

AKVILĖ ŽILIONYTĖ Labas, romantike, aš ir būčiau daug romantiškesnė, jei ne paukštis kečupuotom kojom. Tie paukščiai kečupuotom kojom – keista nesąmonė, iš tiesų tie paukščiai ir aš labai skirtingi, bet kuo mažesnė buvau, tuo buvom panašesni, ir mano kojos vis nulįsdavo į kokią lėkštę, kur kečupas.

Apie kardo logiką

VALGIS (V sūra)* Vardan Alacho maloningojo, gailestingojo! 48 (44). Mes nusiuntėm Torą, kurioje vadovavimas ir šviesa; pagal ją teisia pranašai, kurie atsidavę, tuos, kurie išpažįsta judaizmą, o rabinai ir knygiai – remiantis su tuo, kas jiems patikėta saugoti iš Alacho rašto, ir jie – to išpažintojai. Nebijokite žmonių, o bijokitės Manęs!

Dainos, kurių išmokė motina

SIGITAS GEDA 2007 metai Valdoma demokratija – Putinas taip vadina dabar, t. y. jam pačiam valdant, įsigalėjusią sistemą. Kitaip tariant, patvaldystę. Andai kokioj nors Švedijoj diskutuojant apie poslinkius Rytuose švedų intelektualai mėgdavo mestelėt: – Tegul Rusijoj galų gale susiformuoja kokios nors demokratinės organizacijos…