Literatūra

LAIMA KREIVYTĖ

Eilės

tėve mūsų neaprėpia motinų mūsų
joms tik sveika marija ir rožinis
tėvui ir sūnui visos kitos spalvos
ar vaivorykštė yra sandora
vyrų prieš vyrų meilę?
KARIN BOYE

Poezijos vertimai

Esu viena iš tų, kur šiaip ne taip
gyvena, atsimindami tiktai
slopius dūžius tamsos širdies senos,
nelaukiančios jokios naujos dienos.
Nebijančios jokios naujos dienos.
ALEKSANDR BLOK

Nepažįstamoji

Tą sielos lobį, širdį veriantį,
Slepiu aš butelio dugne.
Esi teisi, pabaisa gerianti!
Žinau: tiesa tiktai vyne.
IEVA RUDŽIANSKAITĖ

Veidrodinių atspindžių poezija

  „Įtrūkusios mėnesienos“. Jau pats pavadinimas prikausto dėmesį. Apie kokius įtrūkius ir kokiose mėnesienose bus kalbama naujausiame Kornelijaus Platelio rinkinyje? Šį klausimą savitai užduoda ir pats poetas, iš pradžių cituodamas koaną: „Jei debesis nekabo virš kalno, mėnesiena peršviečia ežero gelmes.“ Įtrūkusios mėnesienos gelmių neperšviečia. Net jei debesies nėra. Įtrūkis laužia šviesą atverdamas erdvę įvairioms regimybėms. Ar tai poezijos objektas? Turbūt.“…

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS

Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai: 2015

Gegužės 27, trečiadienis [kaime]. Vakar iš Petro R. atsiėmiau man skirtą jo darbo medalį. Atrodau kaip pakartas. Kai pakreipiu devyniasdešimties laipsnių kampu – atrodau kaip gulintis ant lentos. G. labai nepatinka. Man – patinka. Aš ten esu: susna, usnė, viksva ir t. t.

DOVILĖ BAGDONAITĖ

Eilės

iškepsiu tau bobą
su skylute per
vidurį
JURIJ ANDRUCHOVYČ

Kaip mes užmušėm Petrą

Albert Saverys. Žiema Flandrijoje. 1920

Petrą nuspręsta šarvoti aprengtą paradine uniforma, ir jaunesnysis seržantas Gubanas pats išlygino jam kelnes, kitelį ir marškinius. Tačiau praporščikas Holovatiukas šitą paradinę atėmė, mat, sakė, ji visiškai nauja ir gaila ją lyg niekur nieko atiduot į aną pasaulį. Vietoj jos davė kitą – seną ir įsmėlusią. Ir lyginti jos jau nebebuvo kada, nes reikėjo dar sukalti karstą ir įdėti jį į voką – didelį medinį dengiamosios spalvos konteinerį, ant jo mūsų kuopos raštininkas gražiomis raidėmis baltais dažais išvedžiojo Petro tėvų adresą ir net pašto indeksą.

ANTOINE COMPAGNON

Skaitymo nerimas

Nūdien labiau mėgstama pabrėžti skaitymo malonumą: tai mūsų laikmečio ir pasaulio mąstysenos požymis. Pavyzdžiui, stengdamiesi apginti knygą nuo vaizdinio apžavų ir prestižo, nuo dvasinio elektronikos monopolio, pedagogai iš kailio neriasi dėstydami apie malonumą, tarsi tai būtų skaitymo alfa ir omega.

FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

Hundertwasseris apie Hundertwasserį

Menininko darbas iš tiesų labai sudėtingas,
nes negali kilti iš jėgos, darbštumo
ar intelekto
PATRICIJA GUDEIKAITĖ

Eilės

hell rides.
mane persekioja vienas vyras.
gali būti, kad jį persekioja kitas vyras.
dar gali būti, kad tą vyrą persekioja kitas vyras.
jie visi stovi už mano durų ir bando mane nužudyti.