Literatūra

SIMONE WEIL

Simone’os Weil laiškai

Bernard Plossu. Staltiesė. 1973

Kai žinoma, kad galima žudyti nerizikuojant nei būti nubaustam, nei pasmerktam, tai ir žudoma; ar bent jau šypsenomis skatinami tie, kurie žudo. Jeigu ir pasitaiko, kad iš pradžių juntamas šioks toks pasibjaurėjimas, jis nutylimas, o netrukus ir nuslopinamas iš baimės pasirodyti nevyriškam. Įsitraukiama, pasiduodama svaiguliui, kuriam neįmanoma pasipriešinti neturint dvasinės jėgos, o ji, manau, yra išskirtinis dalykas, nes niekur jos nemačiau.

GIEDRĖ TATARŪNAITĖ

Eilės

norėčiau parašyti
kažką gražaus apie meilę
bet neišeina, galvoje
vien šikantys balandžiai
egzistencinės krizės
vyno buteliai po lova
(viskas pagal Süskindo romaną)
rugsėjis, aš nuoga, sapne
LEONS BRIEDIS

Nidos

Net fiziniu požiūriu poeto darbas reikalauja milžiniškos raumenų energijos ir prakaito. Kasdieninio, sąmoningo nuovargio. Joks stebuklas, jei poetas, kalbant sporto terminologija, „palūžta“, greitai praranda savo formą ir prieš startą sudega. Taip, taip!

IEVA RUDŽIANSKAITĖ

Gyventi nežinant

   Skaitant Antano A. Jonyno „Naujuosius sonetus“ pirmiausia dėmesį patraukia įtaigūs vaizdai, liudijantys, kad santykis su pasauliu ir netgi interpretacija užgimsta anksčiau už tam tikrų kategorijų kūrimą. Kitaip tariant, stebėjimas savaime jau yra interpretacija, nes į tą patį dalyką galima pažvelgti iš įvairių perspektyvų. Tad lyrinio subjekto santykis su pasauliu skleidžiasi ne tik gvildenant pažinimo ir egzistencines problemas, bet ir…

AUDRIUS SABŪNAS

Trumpa pažintis su gražiąja Mijako sala

…mijakų kalba yra geriausiai skaitmenizuota po okinavų kalbos, yra bent vienas mijakiškai dainuojantis populiarus dainininkas, teko girdėti apie gerai kalbą išmokusį užsienietį. Vis dėlto ir čia jai tenka kovoti su laiku, kuris visoms Riūkiū kalboms yra negailestingiausias, kai vietiniai vis dar sprendžia – išsaugoti ar pamiršti.

ALEXANDRA KREMER-KHOMASSOURIDZE

Sagaalganas, Baikalo žiema ir laimės paieškos

Pirmiausia „laimės“ ieškoti leidausi į Čiukčiją. Draugės ištarta frazė: „Atsargiai, Sašenka, Čiukčijoj visos svajonės išsipildo“ – tapo intriguojančiu kelrodžiu. Nuoširdžiai pasakysiu, jog visai nesiorientuoju vietovėse, todėl nuolat atsiduriu kažkur, kur eiti nė neketinau ir kur manęs, lyg tyčia, laukia geriausi susitikimai ir kadrai.

JUSTINAS VAITIEKŪNAS

Kas yra tapyba? (IV)

– Koks skirtumas, ar kirminams skanumo, ar ugniai… – samprotaudamas apie savo ateitį, prie ugnies šildėsi Lukas Mėletėlė.
Po daugelio metų Mėletėlė nejučiomis užsirūkė. Pakuroje jaukiai pokšėjo plastikiniai švirkštai. Buvo ramu.
J. A. BAKER

Sakalas keleivis

Francis Barlow (apie 1626–1704). Žalvarnis, du sakalai keleiviai ir mažasis apuokas su jaunikliais. Data nežinoma

Balta šviesa sklido nuo sniego ir blyškaus aukso švitesiu atsispindėjo nuo sakalo krūtinės, kurioje, tarsi giliai įgrimzdusios, tamsavo susipynusios rudos ir gelsvos kaklo plunksnos. Jo viršugalvis bolavo kaip blyškiai gelsvas pusmėnulis, inkrustuotas auksu ir dramblio kaulu. Du šimtai ančių juodomis drūžėmis ryškėjo baltame sniege, šalia jų smulkesniais taškais ir dėmėmis margavo keršuliai ir vieversiai. Sakalas pažvelgė žemyn ir pamatė juos visus, bet nepuolė. Tupėjo ant medžio greta kelio, atsukęs man nugarą, susigūžęs, panašus į griežtį ar didžiulį vario spalvos vabalą.

ARVYDAS VALIONIS

Latvių romanų serijų unikalumas

2018 m. leidykla „Dienas Grāmata“ baigė leisti 13 istorinių romanų seriją „Mes. Latvija, XX amžius“, kurią kaip patriotinį gestą visuomenės sąmonei ir atminčiai gyvinti sumanė rašytoja Gundega Repšė. Literatūros specialistų ji labiau vertinama kaip romanų serija apie Latvijos valstybės nepriklausomybės šimtmečio istoriją.

IEVA GRAŽYTĖ

Mis kanceliarija

Nusprendžiu rengti biustų konkursą.
Priimu sprendimą nukirpti pasaulį
Nuo pusiaujo į pietus
Ir pakeisti porą taisyklių.
Dalyvės atremiamos į medines kaladėles
Su atsitiktinėmis raidžių kombinacijomis.