Literatūra

SARA POISSON

Lova

Guldamasis į lovą tu sveikini gyvenimą.
Guldamasis į lovą atsisveikini su visais.
Guldamasis į lovą tu verki,
tu dejuoji ir keldamasis.
FEDERICO GARCÍA LORCA

Poezijos vertimai

Krapas, gyvatė ir nendrė.
Kvapas, pėdsakas ir prieblanda.
Oras, žemė ir vienatvė.
(Kopėčios siekia mėnulį.)
ERNESTAS NOREIKA

Tikroji stiklo žmogaus istorija

  Jis dažnai jausdavosi lyg personažas, įkalintas sukurtuose autoriaus rėmuose, užprogramuotas atlikinėti vis tą patį veiksmą. Manė, kad jo paties tobulėjimas vyksta tik dėl to, kad kažkokiu mistiniu būdu jam tarsi pavyksta prisijungti prie žmonių protų, skaitančių ir skirtingai interpretuojančių jį tose pačiose situacijoje, o jis tas interpretacijas sugeba atsiminti. Tik taip plečiasi jo patirtis – per kitų žmonių skirtingą…

ROLANDAS KAUŠAS

Viena Ivano Denisovičiaus diena pagal Harvardo universitetą:

Ankstų rytą pakirdęs Ivanas Denisovičius pasijuto esąs niekatrosios lyties čiainiku. Išsilavinę piliečiai tą subrendusią ir formą įgavusią nuojautą mokėtų grakščiai pavadinti, nes visai panašiai yra nutikę kitam herojui, tapusiam vabalu. Bet mums ir taip viskas aišku…

-vu-

Fragmentai (IV)

  Šiąnakt sapnavau tėvą. Mūsų sode vyko didelis vakarėlis. Sodas buvo persimainęs, puošnus, visur degė kabantys vakariniai žibintai, buvo susirinkę gausybė žmonių, stalai nukrauti įvairiu maistu, kavos baras, kokteilių baras, užkandžiai. Už tvoros plytėjo jūra ar įlanka – su maža prieplauka. Nuėjau jos patyrinėti – tai, kad už tvoros vanduo vietoj įprastinio javų lauko, mane labai sužavėjo. Krantas vietomis buvo…

HAROLD PINTER

Rašymas teatrui

Vido Poškaus piešinys

Jei man reikėtų duoti moralinį priesaką, jis būtų toks: saugokitės rašytojo, kuris bando įpiršti jums savo rūpestį, kuris neleidžia jums net suabejoti jo vertingumu, naudingumu, altruizmu, kuris skelbiasi esąs geros širdies ir dievagojasi, kad ji matoma kaip ant delno, ta pulsuojanti masė, kurioje telpa visi jo personažai.

NERINGA MIKALAUSKIENĖ

Senos naujos vaikiškos istorijos

Prisipažinsiu: savo santykį su plonute, vos per valandą perskaityta šveicarų rašytojo Peterio Bichselio (g. 1935) knygele „Vaikiškos istorijos“  bandžiau apibrėžti keletą mėnesių. Nes vieną kartą perskaityti ir susižavėti dar nereiškia prisijaukinti. Kad rastum, ką pasakyti, reikia išmokti „sapnuoti naująja kalba“…

JUSTINAS DIŽAVIČIUS

Psichologiniai užrašai. Vincas Mykolaitis-Putinas

…pateiksiu savotišką šio lietuvių literatūros klasiko psichologinį eskizą. Pateiksiu remdamasis viešai prieinamu Myers ir Briggs asmenybės testo (MBTI) teoriniu modeliu, įkvėptu dar Carlo Gustavo Jungo idėjų.

NOJUS SAULYTIS

Eilės

karo neturėtų būti
pinigų galėtų būti
tu guli vonioj ir aš myžu ant tavęs
nes pati prašei
lyg taip ir turėtų būti
OCEAN VUONG

Poezijos vertimai

bet kartais
    tavo ranka
yra viskas, ką turi
    tam, kad
prisilaikytum šio
    pasaulio ir tai