LAJOS KASSÁK

Kada nors ateis laikas

 

Lajosas Kassákas (Lajošas Kãšakas, 1887–1967) – savamokslis vengrų avangardizmo tėvas, rašytojas, poetas, dailininkas, vertėjas, redaktorius, aukščiausio valstybinio apdovanojimo už vengrų kultūros puoselėjimą – Kossutho premijos laureatas.

Poezijoje tikslingai nesilaikė rimo, kalbos taisyklių, plėtojo savitą stilių, šitokiu būdu smarkiai atnaujindamas giliai tradicišką tuometę vengrų poeziją. Gausiam kūrybiniam palikimui būdingas empatiškas ir taikus požiūris į pasaulį, (savi)ironija, savita istorijos traktuotė.

Vertėja

 

Tą dieną

 

Didvyris atjojo ant juodo eržilo.

Reginys žiūrovams priminė Delakrua paveikslą.

Keli žmoneliai nuoširdžiai džiaugėsi švente,

lėlininkų gildija jiems dykai dalijo meduolius.

 

Didvyris – stiprus gražuolis – išdidžiai sėdėjo balne,

saulė pasislinko sudarydama jam tinkamą apšvietimą.

 

Didžiosios pergalės ir gausių užkariavimų priešaušris.

O tada nuo šventovės pusės priėjo senolė

rankose sūpuodama anūką. Jų nieks nepastebėjo.

 

Kaip ir nepastebėjo antrojo raitelio

už didvyrio nugaros.

Ten jis vis dėlto jojo plika galva ir nuogas

senas tuščiomis akimis papilkėjusiais dantim.

 

Dar akimirka, ir visi įsisuko į šokį. Bet vaikas,

į kurį niekas nekreipė dėmesio, babūnės glėby

prapliupo žliumbti visa gerkle ir bliovė tol,

kol nuo miško atplasnojo paukštis.

 

Varnas nutūpė ąžuolo viršūnėj ir išskleidęs sparnus

uždengė pasaulį.

 

1940

 

 

 

Pešto arkliai 1945-ųjų pavasarį

 

Per miesto griuvėsius keliu siekiančiu dangų

kaip senais skarmalais apkaišyti skeletai

risnoja keli akli nukaršę arkliai

o virš jų aukštybėse švyti kovo saulė.

 

Kiek audrų pakėlė kiek badų iškentė.

Jei verkti mokėtų raudotų nepaliaudami

dabar kaip ir visi savo likimą jau pamiršę

traukia palaikius vežimus kinkuodami klusniai.

 

Pasveikinu juos kaip ištikimas brolis

lyg tremtiniai jie spiečiasi prieky

ką žino apie tai kad valanda kita

ir peiliai su kirviais kapos jų virpančius kaulus.

 

1945

  

 

 

Kada nors ateis laikas

 

Kada nors ir mums ateis laikas, suims mus į delnus ir iškels iš mūsų pačių gelmių. Mūsų daug, daug kvailysčių apsakytume, ir vis tiek, kai geriau pamąstai, mumyse viskas jau pasėta. Viduje ir išorėje visa kas kalte iškalta, ir nė patys nenujausdami esam akmuo ir plienas.

Mes turim savo sunkį ir įtampos energiją. Prireikus išrandam galimybę gyventi. Pamažu pratinuos prie to, kad prašau skolon, nors mieliau skolinčiau pats.

Taip galbūt gyvenčiau pagal prigimimą, kuris dabar apsireiškia tik rašiniuose ir piešiniuose.

Platūs apsnigti laukai supa mane, mano giminiečiai vaismedžiai užmigo vėjuje.

Neturiu artimųjų ir smarkiai plinku. Epigonai rašinėja kvailystes apie mane.

Batai visai nubrizgo. Moterys niekina mane.

Virš galvos nei lyja, anei saulė šviečia.

Audros šukuoja raudančias lelijas.

Veltui draugai prašo manęs numirti, kad ir jie pagaliau gautų šansą. Mane nukaldino iš kietos medžiagos, esu tvirtas ir gailesčio nepažįstu. Išravėjau savyje revoliucijų šūkius, būdamas poetu nužudžiau savyje eilėraštį, o dabar ramia sąžine laidoju sportinius batus.

Kaip norėčiau būti geru matematiku ar geru inžinierium.

Mus nušlavė be pasigailėjimo. Tiesa ta – mes niekur nepražuvom.

Perspektyvos skrodžia stiklo sienas.

Nagi pažadinkit savyje sielos nemirtingumą ir materijos tvarumą.

 

1935

 

 

Laiškas

 

Jis atskriejo iš Buenos Airių

vieninteliu pašto ženklu aptaisytas.

Nuo mano draugo Pablo Nadžio

kadaise tokiu pat valkata buvusio koks aš dabar

šiandien – svarbus direktorius Argentinoje.

Griežtas ir stotingas vyras

žmona indėnė

dvi dukterys gražuolės

pusiau indėnės pusiau vengrės.

Gražiai piešia poeziją skaito

šoka staigiais vingriais judesiais

vairuoja kaip padūkėlės.

Aplankė mus praėjusiais metais.

Koks keistas gamtovaizdis augalai visai kitokie!

Dažytom ilgiausiom blakstienom.

Lyg skulptoriaus rankom nudailintos.

Papito vis kartojo jos Papito

gerbė tėvą meilikavo jam lyg prijaukinti grakštūs gyvūnėliai.

Papito karčiai papsėjo plieninį pypkės kotą

jo veidas tvaskėjo laime.

 

Horizontas išsiplečia priešaky

kai atplėšiu jų laišką

tamsūs gruodžio debesys išsisklaido

liūdesys kaipmat išgaruoja.

 

1964

 

 

Abipus raudų sienos

 

Pasaulis pakvaišo

verkia kad gyvena

verkia kad mirti reik.

 

Vienišasis praryja save

paklydėlį sutrypia minia.

Visiems maga

prasmukti pro adatos skylutę

bet negimėm kupranugariais

tad ir verkiam kad gyvenam

tad ir verkiam kad mirti reik.

 

Bedalių raudotojų ašaros

nuplauna miestus

išrausia kapus

sutrupina vyrų stuburus

moteris bevaisėm palieka.

 

Ašaros

ašarų blykstės

ašarų srovės

ašarų nesiliaujantis skundas

ašarų nedžiūvančios balos

ašaros

ašaros.

 

Tavo ašaros

mano ašaros

susilieja

šviesos kanalėliais.

 

1967

 

 

Nesuvokiamas vaizdas

 

Kur jau mačiau šio peizažo pliką žemę

ir aklas žvaigždes anapus debesų?

Vaizdas plazda lyg drugio sparnai ir vis tiek

viskas tvirtai stovi vietoj.

Nendrėse čigonas kiloja meškerę

vėjui apraudant savo laukinius vaikus

sidabrinė mėnulio valtis irias ir irias

į juodą ežero paviršių iškilęs skenduolis.

 

1940

 

 

Laidotuvių kalba

 

Ką bepaveiksi

atiduosiu raktą ir išklosiu viską.

Esu toks nekaltas kaip šiandien išsiritęs dar lukštuotas viščiukas.

Tačiau tokio manęs nematot net ir gražiausiom akimirkom.

Kažkur sendaikčių turguje galbūt barako šešėlyje

gal didžiojo cirko prieangy kuriame niekad nesilankiau

gal momentinės fotografijos kabinoje regėjot mane

papūsta krūtine besitaisantį išretėjusią barzdą.

 

Galvokit sau ką norit

su niekuo nesiginčysiu

kumščiu negrūmosiu.

 

Keliuosi vėlai ir dar nepradėjus darbo man nuo jo darosi bloga.

Myliu savo vaikus už tai kad jie negimė.

O su draugais kariauju.

Jie tarška be paliovos arba nebyliai spokso į pasaulį

norėdami jį pažinti bet pasukę jo linkui

grįžta verkdami mat tas kelias pritrina nuospaudų.

Jie didesni bejėgiai už mane

ir vis vien aš didžiausias bejėgis.

 

Taigi pėdinau gatve savo vienumoj

akmeninėmis kojomis ir išdžiūvusia gerkle.

Žingsniavau paskui vežimą kuriame siūravo velionis.

Man teko palydėti jį į kapą žodžiais

nes mane vadino poetu.

 

Tad ir tariau

ak šis velionis kaip bėglys iš kalėjimo siaubo romane

išleidęs ilgą atodūsį užkorė mums visą savo balastą

kruvinus prisiminimus dūstančias kalbas

nesuskaitytus palikuonis maldas ir nuodėmes.

Kažkur virš manęs skalambijo varpai.

Din don gaudė jie din don

skelbė netrukus stosiantį pavasarį

kuomet pasaulis vėlei pagimdys save.

Iškels iš tamsos išganytojus ir apsimetėlius sutenerius

kurie pasirodys nekaltomis pievų gėlelėmis.

Už visa tai ir padėkokim velioniui.

 

Vėl priėjo mano eilė ir tariau ką galvoju

tik kalbėjau ne tiek apie miruolį o gyvuosius

kurie markstėsi nukėlę kepures nosinėm kamšėsi burnas.

Jis išėjo tariau prasmuko pro rakto skylutę

tikriausias laimės kūdikis.

Nuogutėlis ir kančių nekamuojamas

anapus erdvės ribų ir laiko sūkurių.

O mes palikom čia vilkti sunkią kasdienybės naštą

ant pečių glėbiuose dantyse įsikandę.

Anoks nuopelnas pabėgti vogčiomis

o dabar palaimingai ilsėtis po žeme.

 

Laidotuvininkai giliau susigūžė

mano kalbai nieks nepaplojo.

 

1964

 

 

Vidury

 

Koks pažįstamas jausmas

vėlei sukti naują ratą

kelias kuriuo ėjau visai sudilo

juo nebevaikšto nė priešai.

Kaip sename šeimos rate

trypčioti vietoj

kol tėvas krūmotu kalnu pavirsta

motina – rasotu gervuogių krūmu

trys seserys – baltuoliais beržais.

Toks mano nuotolis nuo pasaulio

amžiams stovėti pačiam vidury

ir neturėti nieko

tik savo nuodėmes

tai aš nuskyniau tą rožės žiedlapį

tą puodynę sukūliau aš.

 

1963

 

Iš vengrų kalbos vertė Rūta Marija Viljamaa

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.