Literatūra

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS

Nesufalsifikuotų dienoraščių fragmentai: 2008

Gegužės 1, ketvirtadienis. Aną dieną eidamas pro vieną namą mačiau daug išsiskleidusių tulpių. Jos buvo išsiskleidusios iki ribos: dar truputis, ir žiedlapiai būtų pradėję virsti aukštielninki. Juodi žiedų viduriukai atrodė kaip herbai.

JOSIF BRODSKIJ

Juodas žirgas

Lyg būtų balto žirgo negatyvas –
atbėgo iš kažkur ir – stoja kaip negyvas.
Ko jam čia reikia? Stypsos iki aušros?
Ko nė per žingsnį nesitraukia nuo liepsnos?
Ko tebeprunkščia jis juodais nasrais?
Ko tamsoje kanopom trempia pažemiais?
Ir ko juodom akiduobėm į laužo pusę žiūri?
ANDRIUS PATIOMKINAS

Eilės

tamsiam tamsiam rūsy
giliai giliai po žeme
aklinai užvertom geležinėm durim
užrakintom sunkia surūdijusia spyna
kurios vienintelis raktas pamestas
kadaise be žinios dingusio žmogaus
atsiskyrėlio iš apleisto, užžėlusio vienkiemio
nepažymėto jokiuose planuose nei žemėlapiuose
GUY DE MAUPASSANT

Baimė

Odilon Redon. Akis. 1880
Pajutau ją Afrikoje. Tačiau ji – šiaurės duktė; saulė ją išsklaido kaip rūką. Įsidėmėkite, ponai. Rytiečiams gyvenimas nėra toks svarbus; jie išsyk pasiduoda; naktys ten šviesios, be to niauraus nerimo, kuris apsėda smegenis šaltuose kraštuose. Rytuose gali apimti panika; bet baimės nepažįsti.
Na ką gi, štai kas man nutiko toje Afrikos žemėje…
KORANA SERDAREVIĆ

Prašom palaukti

Galiausiai paguldė jį ant užpakalinės sėdynės ir pagalvojo: ar kenčia, kad nebegali iškišti galvos pro langą? Sucypė automobilio padangos.

ATSARGUS KATINAS

Įstrigo

  Juodu kailiuku, baltom letenėlėm ir varlyte po kaklu kačiukas žavėjo meiliu skambiu murkimu, glaustymusi, trynimusi užrietus uodegytę, lyg savo vertės iškeltą vėliavėlę. Visų kiemo ir gatvės vaikų nuglostytas, numurktas. Vardu Mitrius, Mitriukas. Katinukas šėldavo, karstydavosi medžiuos, rūpindamasis maistu artėjančiai žiemai atnešdavo apsižioplinusį paukštelį, tempė leisgyves žiurkes, ištrūkusias paviršiun iš apsemto lizdo ryšių linijos šuliny. O sykį partempė ir mažytę,…

MARIJA JELIFIOROVA

Volandas prieš Spragtuką

  Prieš 90 metų, 1928-aisiais (pagal kitą versiją – 1929 m.), rusų rašytojas, dramaturgas, teatro režisierius ir kritikas Michailas Bulgakovas (1891–1940) pradėjo rašyti savo garsųjį romaną „Meistras ir Margarita“. Kūrinio koncepcija, teminiai branduoliai, siužetinės linijos ir pavadinimas ne kartą keitėsi, o dabartinis pavadinimas ir siužetas išsikristalizavo maždaug apie 1937 m. (Bulgakovas romano rašyti taip ir nebaigė, galutinę redakciją po autoriaus…

VIAČESLAV KUPRIJANOV

Odisėjo giesmė

Myliu tave visu kūnu, iš jūros iškopusiu,
Visomis jo upėmis, Amazonės ir Misisipės intakais,
Visomis dykumomis, jos apsimeta esančios jūros,
Girdì, kaip jų smėlis išsaususioj mano gerklėj birinėja.
ROMAS SADAUSKAS

Iš „Paskutiniųjų“

…tai bus
bene paskutiniai
(astankiniai)
suvargusios širdelės
paplazdėjimai
nukaršusio poeto
jau begarsiai
(ir beveik bekvapiai)
pabezdėjimai
RAFAŁ FAGAS

Poezijos vertimai

Išdžiūstu vienišas ant kanapinės virvės
kur pro langelį šviečia mėnuo ir bilietas kišenėje
visiškai pamirštas nežinia į kur