kalba

KONRADAS VIRGIEJUS

Kas galėtų paneigti?..

Dauguma kalbos vartotojų, suprantama, stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Štai keli to primityvėjimo pavyzdžiai…

Žemaitybių išdavikių penketukas

ANDRIUS PATIOMKINAS Žemaitis, trumpam atsidūręs kitam Lietuvos krašte, dažniausiai nė nemano laužyti liežuvio bendrine lietuvių kalba. Bet, apsistojęs tame krašte ilgesnį laiką, jis linkęs pripažinti, kad žemaičių šneką kitatarmiams išties sunku suprasti

Vardai ir žodžiai

LAIMANTAS JONUŠYS Laiko tėkmėje kintančios naujagimiams suteikiamų vardų mados – įdomus reiškinys, rimčiau pagvildenus, gal kai ką galima pasakyti ir apie visuomenės nuostatų poslinkius, nors kai kurių pasirinkimų populiarumo turbūt apskritai neįmanoma paaiškinti.

Trečia akis

PALMIRA MIKĖNAITĖ Giedra Radvilavičiūtė, siūlydama redaktorei kalbėti šiame forume, kiek sutrikdė: čia paprastai kalba rašytojai, filosofai ar psichologai, – o aš esu filosofų, bet dažniau rašytojų skaitytoja. Taigi ir kalba mano bus visų pirma skaitytojos – senoviška ir paprasta; nesu iškalbos meistrė, veikiau – literatų pameistrė.

Apie problemas, retoriką ir Queen

GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ Na taip man dar nebuvo… Kad nuoširdžiai užsinorėčiau ginti kalbininkus! Juolab nuo rašytojų. Pasitaikydavo atvirkščiai, mat mano eksšeimoje vyras buvo kalbininkas, o aš tarsi tapau rašytoja. Sako, jei žmona valgo bulvinius blynus, tai vyras ilgainiui pamėgsta miltinius.

Atskleista šilko juostos paslaptis

BIRUTĖ ŽEMAITAITYTĖ Iki šiol neišsisklaidančią polemiką yra sukėlęs lenkų kalbininko ir literatūros istoriko, Vroclavo universiteto profesoriaus Władisławo Nehringo straipsnis pavadinimu Ein altes Denkmal der litauischen Sprache („Senas lietuvių kalbos paminklas“)

Penki sakiniai apie mūsų kalbą

LTV „Klausimėlis“ ragina internete puoselėti lietuvišką raštą ir net pačių svetainių adresus kurti lietuviškomis raidėmis, pvz., www.klausimėlis.lt (su raide ė).

Penki sakiniai apie mūsų kalbą

„Gimtojoje kalboje“ (liepos nr.) paskelbtas Ritos Miliūnaitės straipsnis apie interneto žiniasklaidos kalbą. Išvada neišvengiama: žinių portalų kalba daug blogesnė negu popierinės žiniasklaidos.

Penki sakiniai apie keturis sakinius

„Alfa.lt“ tinklalapyje įdėtas tokio Audriaus Vasiliausko straipsnis „airBaltic“ operatyvumas“, štai jo pirmi sakiniai: „Mirdama Islandijos ekonomika, pageidavo pelenus išbarstyti po Europą [labai įdomi kablelio vieta]. Tiesa pelenai buvo ne ekonomikos, o ugnikalnio, bet dėl šios priežasties mums teko atkelti keletą skrydžių [po „tiesa“ nėra būtino kablelio]. Beje turbūt jau daugumas pamiršo apie tokį įvyki [tas pats po „beje“, o paskutinė…

Penki sakiniai apie mūsų kalbą

Masiškai siuntinėjamus elektroninius laiškus tapo įprasta pasirašinėti taip: „Pagarbiai, Mikė Pūkuotukas.“ Tačiau šis kablelis čia atsiradęs, ko gero, tik kopijuojant angliškus parašus. Pagal visas lietuvių kalbos skyrybos taisykles kableliui čia nėra kaip įsisprausti. Lietuvių kalbos komisijos paaiškinime teigiama taip: „Pabrėžtina, kad lietuviškame tekste po žodžių su pagarba, pagarbiai nededama jokio skyrybos ženklo. Pateisinamas čia galėtų būti tik brūkšnys, rašomas dėl…