MIKALOJUS VILUTIS

Užmirštas rašinėlis

Penkerius metus rašiau rašinėlius apie gyvenimą. Sunku buvo. Mintys į galvą pačios ateidavo. Sunkiausia buvo jas į žodžius sudėti. Penkerius metus dėliojau. Pavargau. Nusibodo. Galvojau: pabaigsiu rašyti, laimingas būsiu. Pabaigiau. Dabar guliu lovoj ir žiūriu į lubas tuščiomis akimis.

 

-

Rašinėlius nunešiau į leidyklą „Tyto alba“. Vienas liko. Užmiršau nunešti. Apie laimę.

 

-

„Kiekvienas turi teisę būti laimingas“, – tarė Dalai Lama XIV.

Taip. Tik ar kiekvienas gali šia teise pasinaudoti? Ar galėjo jaunasis Verteris būti laimingas, jeigu jo nemylėjo Lota. Aš būnu laimingas tik tada, kai prisigeriu degtinės arba elgiuosi kaip paskutinis kvailys. O Jurka Kvakas, kurį Žvėryne visi gerbė todėl, kad jo bijojo, sakė: ,,Negaliu būti laimingas, kol kam nors snukio nepridaužau.“ Aš turiu teisę prisigerti degtinės ir elgtis kaip paskutinis kvailys. Jurka Kvakas turi teisę daužyti snukius. Mes turim teisę būti laimingi.

 

-

„Ko ieškai tu čionai?“– sušuko jam Zaratustra nustebęs.

„Ko aš čia ieškau? – perklausė tasai iš karto. – Gi to paties, kaip ir tamstelė, ramybės tu drumstėjau! Aš laimės žemėj ieškau.“

 

-

Kilnus žmogus siekia gėrio jam duotame gyvenime. Yra du gėriai. Gėris man ir gėris kitam. Skirtingi gėriai. Labai dažnai gėris man reiškia blogį kitam.

Petras kilnus. Jis siekia gėrio. Todėl, kad jam bloga. Jis neturi dešros. O Povilui gera, nes jis turi dešrą. Petras atima dešrą iš Povilo ir Petrui pasidaro gera, o Povilui pasidaro bloga. Petras neteisus. Negalima siekti gėrio atimant gėrį iš kito. Tikslas nepateisina priemonių. (Aš, žinoma, nemanau, kad tikrasis gėris, kurio verta siekti gyvenime, yra dešra. Dešra – tik gėrio alegorija.)

Petrui pasidaro gera todėl, kad jis pasielgė blogai. Blogis tampa gėrio priežastimi. Blogo gėrio, kuris yra tik man.

Dievas sukūrė beždžionę, o beždžionė nutarė tapti žmogumi. Ji nusišėrė ir žmogumi tapo. Jai pasidarė bloga. Šalta. Tada beždžionė pradėjo galvoti ir sugalvojo drabužius. Nusišėrusios beždžionės apsirengė ir joms pasidarė šilta. Gera. Vėl blogis sukūrė gėrį. Protą sukūrė ir drabužius ir ne tik man, bet ir kitam. Tai tikrasis gėris. Ir man, ir kitam. Tokio turi siekti žmogus. Abiem atvejais gėrio priežastis yra blogis. Ar blogis yra blogis, jeigu jis yra gėrio priežastis?

 

-

Petras, Povilas ir Jolanta – trys žmonės, esantys šalia. Jų laimė viena. Kaip jiems laimę pasidalinti, kad visiems užtektų, kad visi būtų laimingi.

Galimi variantai, kuriuos pateikia gyvenimas:

Nr. 1. Petras ir Povilas, ir Jolanta yra laimingi.

Nr. 2. Povilas ir Jolanta yra laimingi, o Petras yra nelaimingas.

Nr. 3. Petras yra laimingas, Povilas ir Jolanta yra nelaimingi.

Nr. 4. Petras ir Povilas, ir Jolanta yra nelaimingi.

Petras yra Jolantos vyras, bet Jolanta jo nemyli ir jai šalia jo bloga. Jolanta myli Povilą, o Povilas myli Jolantą. Jiems gera, kai jie kartu, ir bloga, kai jie ne kartu.

Variantas Nr. 2. Jeigu Jolanta ir Povilas bus kartu, jie bus laimingi. Petras bus nelaimingas.

Variantas Nr. 3. Jeigu Jolanta ir Povilas nebus kartu, jie bus nelaimingi. Petras bus laimingas.

Varianto Nr. 3 variantai:

a) Petras nejaučia, kad jo žmona Jolanta yra nelaiminga, arba jam tas pats. Tuomet variantas Nr. 3 ir lieka variantu Nr. 3.

b) Petras jaučia, kad jo žmona Jolanta yra nelaiminga, todėl ir jis pats nelaimingas. Tuomet visi trys nelaimingi ir variantas Nr. 3 tampa pačiu blogiausiu variantu Nr. 4.

Idealiausias variantas Nr. 1 įmanomas tik tada, kai Povilas ir Jolanta yra laimingi todėl, kad jie kartu, bet Petras to nežino. Šalia laimingos žmonos ir Petras laimingas. Visi laimingi.

Dievas negali drausti Jolantai ir Povilui mylėti vienam kito, nes meilė ne žmogaus valioje. Jeigu Dievas smerktų Jolantą ir Povilą ir draustų jiems būti kartu, jis draustų meilę ir laimę.

Tai reikštų, kad jis būtų prieš variantą Nr. 1 ir rekomenduotų variantą Nr. 4.

Blogis nėra blogis, jeigu jis nieko blogo nedaro. Mano galva, Dievas, drausdamas žmonėms svetimoteriauti, turėjo galvoje ne patį faktą, bet blogį, kurio priežastimi svetimoteriavimas gali būti.

Juk nedraudžia Dievas ugnies todėl, kad ji gali sukelti gaisrą.

Tartiufas teisus.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.