NIDA TIMINSKAITĖ

Eilės

Dievo gyvulys bliaunantis lietuje

paika avis rupšnojanti žolę olimpo papėdėje
liūdnas šiandien tavo dangus, o dieve, liūdnas
liūdna tavo avis bliaunanti merkiama lietaus
tik vienas piemuo težino kaip užganėdinti dievo gyvulį
ragina švilpimu ir lazda savo aviganius -
tris eikliakojus šunis – kaipmat apska-
lijančius dievo gyvulį lyjant
kurs bijo pakelti akis į rūškaną dangų
nes kreipti akių dangun šiandien visai nereikia -
dievas užmerkė savąsias akis
bet dievo gyvulys šiandien nebus aukojamas
nuo avies laša vanduo – ne kraujas
nes lyja
ak, kaip lyja!
kodėl lyja?
ar tai auka?
 
dievas nuleido permirkusias vilnas kalno papėdėn
vildamasis, kad vėjas ir saulė jas išdžiovins
bet saulė nusprendė, kad nėr jai čia kas veikti -
todėl liūdna šlapia avis skendinti debesy
ramiai ėda sau žolę bliaudama lietuje
ir tai – visai ne protestas, tik ženklas
kad šiandien lietaus merkiamas dievo gyvulys
bus taikingas, ramus ir sočiai priėdęs

 

Elegiškai

vynuogienojų paslaptingi raizginiai
istoriniuose skersvėjuose nukryžiuoti
manipuliacijų beribėj sekoje
sugrįžtantys keistais ženklais ir amuletais
pakitusiais neatpažįstamai senais foliantais
todėl negalime vadinti jų savais
arba priskirti kuriai nors
pažįstamų dalykų rūšiai
todėl visų manipuliacijų begalybėj -
dangaus, vandens ir žemės -
esu tik nukryžiuotas vynmedis
itališku būdu
ir apkerėtas saulės lapkričio,
kurią kiekvienas šiaurės barbaras
mielai išsigabentų į namus -
esu tik – nukryžiuotas vynmedis
liepsnojantis rudens spalvom
iš tų, kur liečia arfos dangiškos stygas
šiurenant nendrėms vėjy
neatpažįstamai pakitusių kalbų žodžius
esu tik – nukryžiuotas vynmedis
kalnų papėdėj grojantis
šiek tiek primirštą dieviškąją muziką
seniai apkurtusiam nuo ditirambų
dionisui

2012 m. lapkritis, Italija

 

 

Krintant šviesai pro vitražinius langus
rojaus paukštis aplankė mane
vitražų spalva rojaus paukščio sparnų
sapnai – spalvoti nebylūs rojaus paukščiai
truputį padėvėtom plunksnom
padėvėtais jausmais ir emocijom
padėvėtų jausmų maskaradas
mažutė iliuzija sklendžiant
košmaru, sudėvėtu iki skutų
nupirktų seno žydo skudurininko
(sako, paskui iš jų daro popierių)
rašo knygas, ilgas pasakas ir maldas
skaito vaikams prieš miegą
padėvėti veidai, nirvana, meilė
padėvėti profiliai, ekstazė, mirtis
nudrengta ligi paskutinio siūlelio…
mūza – geidžiamiausias rojaus paukšti -
atskrisk dar…
neišmatuojama tiktai gėla -
visi dangūs ir pragarai jau išmatuoti.

 

 

tegul užsninga ir užpusto šitą šalį
su jos visais stebuklais ir aukom
ir pasakom visom -
neatsisveikinu,
tik nematau prasmės
daugiau čia būti…

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.