Skelbimai

Paskubėk „Šiaurės Atėnus“ užsisakyti kitiems metams!

 

2020-ieji – „Šiaurės Atėnų“ metai!*

Meno kritikų pareiškimas

…šiuo metu kritiko darbas yra ženkliai nuvertinamas. Daugelį metų už kritinius, analitinius tekstus iš valstybės finansuojamų leidinių gaunantys vos 20–30 eurų kritikai yra priversti ieškotis kitų pragyvenimo šaltinių ir savo profesiją paversti hobiu. Situacija nesikeičia nei didėjant minimaliam darbo užmokesčiui, nei kylant pragyvenimo lygiui.

Šis žmogus skyrė du procentus, ir jo gyvenimas pasikeitė negrįžtamai… Sužinok, kaip!

2 %
2 proc.
2 procentai
Du procentai – tai ne vien skaičius!

Šis žmogus skyrė du procentus, ir jo gyvenimas pasikeitė negrįžtamai… Sužinok, kaip!

2 %
2 proc.
2 procentai
Du procentai – tai ne vien skaičius!

Prenumeruoti niekada nevėlu! (Bet geriau jau dabar…)

Mūsų leidinį galima užsipre­nu­me­ruoti Lie­tu­vos paš­tuose arba internetu www.prenumeruok.lt. Prenumerata priimama iki kiekvieno mėnesio 20 d.

2019-ieji: laikas skaityti ir metas prenumeruoti

  Š I A U R Ė S
        T
        Ė
p r e u m e r u o k !
        A
        I

Dėmesio!!! „Šiaurės Atėnų“ redakcija turi naujus namus ir naują adresą!

„Šiaurės Atėnų“ redakcija persikėlė į Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius (II aukštas).

Prašome visą korespondenciją siųsti šiuo, naujuoju, adresu!

SOS!!! „Šiaurės Atėnai“ skubiai ieško namų

„Šiaurės Atėnų“ katinai vejami iš dabartinių patalpų, todėl skubiai ieško, kur prisiglausti už nedidelę nuomą…

Visiškai gyva vertėja IRENA ALEKSAITĖ

Mirtis man tinka

Daugiau nei trisdešimt metų mes, dvi Irenos Aleksaitės, teatrologė ir vertėja, buvome painiojamos, susikryžiuodavo mūsų honorarai, dalykiniai skambučiai ir kiti reikalai. [...]
Labai gaila, kad teatrologės Irenos nebėra tarp mūsų. Prieš kelias dienas gatvėje susitikau kolegę vertėją, toji ir sako: „Oi, atsiprašau, aš labai atsiprašau, tik nesupyk… Bet per radiją girdėjau, kad tu mirei.“

Kaip naudingai išleisti pinigus, kurių neturi?

Mįslės įminimas čia…