PublicistikaAktualijos

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ

Supuvę Vakarai ir Antikristas

Kai pradedu gilintis į familistų baimes, tarsi ir suprantu, kas juos taip gąsdina. Kažkada ir pati panašiai galvojau. Įveikti homofobiją, taip pat ir vidinę, yra ilgas kelias. Ji kyla iš begalinio nesaugumo ir iliuzijos, kad jei šeima bus griežtai reglamentuota, blogis išnyks. Neišnyks. Vengrų vedlys Orbánas, kuriuo taip žavisi Laisvos visuomenės institutas, jau virsta antruoju Putinu.

ULADZISLAU HARBACKI

Po Cvirkos Brodskio eilė?

Garsiausia vieša Brodskio ukrainofobijos apraiška yra eilėraštis „Ukrainos nepriklausomybei“ (На независимость Украины), parašytas maždaug 1992 m. [...] poeto bauginimas ir sarkazmas dėl Ukrainos nepriklausomybės ir ukrainiečių kalbos bei jo nesupratimas dėl ukrainiečių perėjimo prie gimtosios kalbos yra skandalingas faktas.

VYGANTAS VAREIKIS

Mykolas Römeris: „Atsiplėšti nuo Rusijos“

Römeriui Rusija – tai jėga, „naikinanti bet kokius Vakarų Europos kultūros, valios ir veiksmo, kultūros, leidžiančios tautoms laisvai vystytis, pradus […]. Rusija yra didžiausias tautų laisvės priešas ir jos pavojaus akivaizdoje reikia sutelkti visas pastangas išsivaduoti.“

MARIJA VERNER

Šydas, dengiantis Rusijos visuomenę

Šiandien daugelis – įvairaus plauko ekspertai, interneto entuziastai ir paskiri mėgėjai – savo galvose dėliojasi galimus Rusijos pradėto karo Ukrainoje baigties scenarijus. Įtariu, kad ne vienas jų rytais nubunda fantazuodamas, kaip kažkas iš artimiausios Putino aplinkos surezga sąmokslą ir jį nuverčia. Nors šis scenarijus nėra nerealistiškas, yra tik vienas išties tvarus karo baigties būdas: diktatorių turi nuversti jo paties žmonės,…

VYGANTAS VAREIKIS

„Pradedame rytoj. Nugalėsime. Arba žūsime. Trečio kelio neduota“: suprasti Mordorą

…A. Duginas rašė, kad būtina „rusų tautą paversti pagrindine politine ir teisine kategorija. Priklausymas rusų nacijai turi būti suvokiamas ir išgyvenamas kaip neįtikėtina būties prabanga, kaip aukščiausia antropologinė vertybė. [...]“

VYTAUTAS JURŠĖNAS

Ar visuotinis šaukimas išbaidys dramblį?

Į tarnybą būtų šaukiama iškart po mokyklos baigimo, karo prievolės atlikimo atidėjimo dėl studijų aukštojoje mokykloje pagrindas būtų panaikintas ir tarnyba, galima sakyti, taptų savotiška intensyvesne „trylikta klase“, kur užsiimama fiziniu lavinimu, civiline sauga, disciplina, ginklo valdymu, pilietiniu ugdymu.

AUDRIUS SABŪNAS

Šis tas apie istorines santykių su Kinija žemumas, vertybes ir įsisenėjusią moralinę skolą

Pravartu prisiminti, kad dar visai neseniai didžioji dalis Lietuvos ir visos Europos politikų Kiniją laikė šaunia, patikima ir perspektyvia partnere ir buvo ėmęsi politinės akrobatikos, kad pritrauktų investicijų.

VYGANTAS VAREIKIS

Sienos ir „nenaudingos burnos“

Atrodo, pagaliau Lietuva turi vienijančią nacionalinę idėją – „didžiosios gynybinės sienos“ prie Baltarusijos statybą, kuri ne žodžiais, bet darbais suvienijo lenkų ir lietuvių politikus, užmiršusius ginčus dėl pavardžių ir iškabų rašymo nelietuviškomis raidėmis.
„Siena“ šiandien tapo madingu žodžiu.
ANDRIUS MARTINKUS

Mintys apie Afganistaną

Afganistano pilietinio karo unikalumas tas, kad šiame kare patyrė nesėkmę dvi Vakarų postkrikščioniškosios civilizacijos versijos. Pirmajai atstovavo marksistinis režimas, kurį 1979–1989  m. palaikė SSRS ir jos kariuomenė. Antrajai – ką tik žlugęs režimas, kurį 2001–2021  m. palaikė Vakarų liberaliosios demokratijos su JAV priešakyje ir jų kariuomenės.

JŪRATĖ VISOCKAITĖ

Spiralinė pjaunanti viela

Iš mūsų mažulytės šalies valdžios bastionų nuosekliai ir tyliai pūsti šaltąjį vėją, kai visi užsiėmę atšilimu, virusu, šeima, sekasi gerai. Kovidas ir koncertina – Vaidas Baumila galėtų net ritmišką dainelę sukurti. Argi Cvirka ne tas pats šaltasis karas? Ak, atsigabenkime iš rubežiaus gabalą vielos, apjuoskime paminklą ir sušokime karo šokį – gal to ir užteks?