Paveldas

POLINA BOGDAN

Tradicinių baltarusių rankšluosčių mitologiniai vaizdiniai

Tradicinėje baltarusių kultūroje rankšluosčiai (ručnikai) atlikdavo ritualinę, apotropinę, simbolinę ir estetinę funkcijas. Jie buvo ne tik naudojami kaip interjero puošybos elementai, privaloma nuotakos kraičio dalis ir tradicinės dovanos, bet…

LEON POTOCKI

Pono Kamertono atsiminimai

Aikštėje priešais vaistinę stovėjo būda, demonstravo joje liūtus, tigrus, gyvates, beždžiones ir buivolą, kurio paveikslas, pakabintas ant lauko sienos, įspėjo apie neįprastą gyvulio didumą. Vaistinėje sutikau keletą atvykėlių iš kaimo, jų pokalbio tema buvo buivolas, kurio niekas lig šiol nebuvo matęs. Kiekvieno atėjusio neklausė apie liūtą, tigrą, leopardą, tik: „Ar matei buivolą?“ – „Nemačiau.“ – „Tai eime apžiūrėti.“

NIJOLĖ LAURINKIENĖ

Saulėtekio stebėjimas per Rasas kaip senasis religinis potyris

Įsivaizdavimas, kad Saulė „šoka“, „žaidžia“, „supasi“ pavasarį ar per vasaros solsticiją, žinomas ir Šiaurės Europos tautoms, plačiam slavų arealui. Lietuvių tikėjimuose, paliudytuose ne tik praėjusiame šimtmetyje, bet ir XIX a. didžiojoje krašto dalyje, Saulės „šokis“ per Rasas taip apibūdinamas…

ONA GAIDAMAVIČIŪTĖ

Atlėkė trys raibos gegelės

Gegutė, kaip ir kranklys, sakalas, pelėda, lėlys, yra vienas pagrindinių paukščių-psichopompų. Akivaizdu, kad gegutė – likimo deivės Laimos paukštis.

TOMAS ČELKIS

Ką apie LDK pasakoja vietovardžiai

  XIX a. Vilniaus centriniame archyve dirbo latvių kilmės archyvaras Janis Spruogis. Jo paties liudijimu, apie dvidešimt metų užsirašinėjo įvairius toponimus, kuriuos aptikdavo skaitydamas XVI a. žemaičių žemės teismų knygas. Šį neįprastą jo darbą, o gal ir pomėgį vainikavo 1888 m. publikuotas „Senosios žemaičių žemės geografinis žodynas“. Jame archyvaras vietovardžius surašė alfabeto tvarka ir pateikė tikslias jų nuorodas į teismų…

Gyvenimas Paprūsėje siaučiant istorijos vėjams

Martyno Petraičio (Peteraičio; 1921–2015) dienoraščiai

Gyvenimas Paprūsėje siaučiant istorijos vėjams

Martyno Petraičio (Peteraičio; 1921–2015) dienoraščiai

EGLUTĖ TRINKAUSKAITĖ

Pirminė taika kyla iš Motinos Žemės

Dangaus moters mito ekologinės vertybės buvo nuslopintos Amerikos kolonizacijos procese. Viso pasaulio prigimtinės kultūros nukentėjo nuo kolonizacijos ir imperializmo. Ekologinis imperializmas tebegyvuoja ir mūsų laikais.

Apvažiuodavom su Norbertu Žemaitijos kalnus

Su Norberto Vėliaus broliu Aleksu Vėliumi ir jo žmona Emilija Srėbaliūte-Vėliene kalbasi Venantas Mačiekus

RIMANTAS ŠALNA

Karo romantiko žmonos

  Atrodytų, kad Napoleoną pavadinti romantiška asmenybe būtų kiek keistoka. Kita vertus, tai buvo išdidžios sielos žmogus, jo širdžiai nebuvo svetima aistringa meilė, kaip karys, korsikietis galėdavo būti beprotiškai drąsus, tačiau puikiai mokėdavo susivaldyti, jei to reikėdavo siekiant tikslų. Daugelis Napoleoną įsivaizduoja kaip asmenybę, kuriai rūpėjo tiktai nuolatiniai mūšiai ir karai. Ko gero, tai ir buvo pagrindinė jo gyvenimo misija.…