Paveldas

ŠARŪNAS ŠIMKEVIČIUS

Kolekcininko pasakojimai apie kunigus Konstantiną Paulavičių ir Nikodemą Švogžlį-Milžiną

  Prieš trejus metus įsigijau seną nuotrauką. Joje buvo nufotografuoti kunigai ir vyskupas. Tarp kitų – ir kunigas Konstantinas Paulavičius. Šią nuotrauką įsigijau iš alytiškio kolekcininko Ginto Kursevičiaus. Kartu dar įsigijau ir Želvos kunigų nuotraukų. Prisimenu G. Kursevičiaus pasakojimus apie kunigus, kurie iš savo parapijų buvo perkelti į Dzūkiją. Šis kolekcininkas rinko visa, kas susiję su religija: fotografijas, religinius paveikslėlius,…

REGINA MAKAUSKIENĖ

Įmonės „Stantien & Becker“ veikla Palangoje XIX a. pabaigoje

  Palanga kaip gintaro apdirbimo centras ypač išgarsėjo XIX a. antroje pusėje. Remiantis Richardo Klebso knyga „Gewinnung und Verarbeitungdes Bernsteins“ („Gintaro gavyba ir apdirbimas“), išleista 1883 m., aiškėja, kad vokiečių firma „Stantien & Becker“, tuo metu kasusi gintarą iš Kuršių marių dugno ties Juodkrante, Palangoje buvo įkūrusi gintaro apdirbimo fabriką. R. Klebsas buvo Karaliaučiaus universiteto profesorius ir šios įmonės patarėjas.…

Žemaitis iš Šauklių – etnografas iki pašaknių

Kartais sakydavo, kad nežino, iš kur buvo ištraukti tie visur paplitę „žemaitiški blynai“. Sakė, kad klausinėjo žmonių ir per ekspedicijas, ir kaimynų, ir giminaičių, ir niekas tokių nebuvo girdėjęs. Tik valgyklose sovietmečiu taip vadino. O jis ir viešai sakydavo, kad Žemaitijoje tokių blynų niekada nebuvo, kad jų pavadinimas yra sugalvotas.

VYTAUTAS TUMĖNAS

Ramybės, darnos, tėkmės būsenos siūtinėje ir veltinėje tekstilėje

  Aprangos dizainerė ir tekstilininkė Vilma Marė Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ Vilniuje šių metų birželio 12 d. atidarė savo darbų parodą-kolekciją „Sutarties menė“ iš ciklo „Saugos ženklai“ (eksponuota iki rugpjūčio 16 d.). Tai antroji šio ciklo paroda. JAV kurianti lietuvių menininkė pirmąją šio ciklo parodą rodė Niujorke, Lietuvos Respublikos konsulate. Šiose parodose kūrėja priminė ir akcentavo primirštą, archajišką,…

LIBERTAS KLIMKA

Apie nuoširdžią ir informatyvią knygą

Narbutų šeima yra pelniusi dvi nacionalines ir vieną mokslo premiją! Tokios šeimos narių siekiai, jų gyvenimiškos maksimos teikia vilčių ir šviesesnei valstybės ateičiai.

RIMANTAS ŠALNA

Pasiaukojusi romantikė grafienė Maria Walewska

Į Lenkijos istoriją M. Walewska pateko tik todėl, kad patyrė meilės romaną su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu. Jos vyras, deja, daugiau mylėjo savo titulus nei žmoną, o ji vyrą labiau gerbė, nei mylėjo.

Kaip išdrožti tikrą Rūpintojėlį?

…Rūpintojėlis yra Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, pats tobuliausias ir veidu, ir siela Žemės žmogus. O jei jis yra Dievo Sūnus, tai yra panašus ir į Tėvą. Todėl negaliu pakęsti stilizuotų ar vadinamųjų modernių Rūpintojėlių, kurie kartais vaizduojami kaip nučiuškę pašlemėkai ar prasigėrėliai. Juk nevalia iš Dievo tyčiotis…

EDITA RIMKĖ

Evangelikų kapinių ant Tauro kalno likimas

Reformacija neaplenkė ir Lietuvos – į mūsų kraštą ji atėjo XVI a. ir paliko atpažįstamus pėdsakus šalies istorijoje ir kultūroje. Pavyzdžiui, šis krikščioniškasis religinis judėjimas ne tik subrandino iškilių asmenybių – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Abraomą Kulvietį, didikus Radvilas, – bet ir davė pastebimų impulsų puoselėti lietuvybę.

ŽILVYTIS ŠAKNYS

Kaimo ir miesto Jurginės

Jurginės – viena iš svarbesnių metinių žemdirbių švenčių. Nuo seno joms yra prigiję ir įvairių kitų, antraeilių, pavadinimų, susijusių su žemės ūkiu: žemdirbių Naujieji metai, samdinių metų pabaiga, pavasario pradžia, gyvulių šventė, arkliaganių šventė ir kt. Tokius Jurginių pavadinimus pirmajame šiai šventei skirtame leidinėlyje pateikė etnologas Juozas Kudirka. Etnologė Maria Znamierowska-Prüfferowa paliudijo, kad XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje ši…

GABIJA MACKEVIČIŪTĖ

Marija Kuraitytė-Varnienė – montesorinio ugdymo pradininkė

„Vaikas yra tolygi sociali būtybė kaip ir suaugėlis. Tik juodu turi skirtingus gyvenimo tikslus: suaugėlis kuria ir tobulina išorinio gyvenimo sąlygas, o vaikas kuria ir tobulina patį žmogų.“