LiteratūraPoezija

Eilės. MANTAS BALAKAUSKAS

Griežti tyla Žiema griežia mažyčiais kvartalais ir dažniausiai tai daro baltais dantimis, ritas gilyn į šešėlį nebylės vėlės, pėdsako įspaudai tvarstyje gimsta.

Eilės. JONAS VALONIS

● Įsivaizduok! Paliekanti tą vietą, kur esi. Pakylanti virš visko. Matanti jų ašaras – Jų nepasiekiamą siekį tavęs.

GINTARAS BLEIZGYS. eilėraščiai iš jonos dienoraščio

filologiją universitete baigiau maždaug prieš penkiolika metų orūs penkiolika metų su rinktiniais lietuvos poetais, buvo labai gera skaityti išeiti iš savo gyvenimo kur jis yra kuris yra mano kurišeinu kuriam gyvenime jie rašo plauko poezija kuriam mano gyvenime

Eilės. MINDAUGAS NASTARAVIČIUS

Eilės. AUGUSTINAS DAINYS

Eilės. AUDRA BARANAUSKAITĖ

Pirmasis sumautas Naktį tave sapnavau. Šiandien rytą paskambinau, Bandžiau sapną papasakoti, Bet pasakodama labai jaudinausi Ir visai susimoviau.

Eilės. RAIMONDA JURČENKIENĖ

* bėga per kiemą gaidys iš po kirvio ištrūkęs po žydinčiom vyšniom raudonas kraujas trykšta į pavasario veidą gieda vyšnia bitėm kamanėm dūzgia pilnas dangus bruzdėjimo

DŽALALIS AD DIN RUMIS

Pelė ir varlė Pelė ir varlė susitinka kas rytą prie upės kranto. Tupėdamos nuošaliam kampelyje jos kalbasi. Kai jos pasimato kas rytą, lengvai atsiveria, seka savo pasakas, sapnus ir paslaptis, nejausdamos baimės, pasitikėdamos viena kita.

Eilėraščiai iš rinkinio „Juodas kvadratas“

TADEUSZ DĄBROWSKI Šiuolaikinis eilėraštis Jis lyg šikšnosparnis gyvena rūsiuose, palėpėse, olose, dieną miega, naktį medžioja, kybo žemyn galva.

Eilės. VAIVA GRAINYTĖ

Kovo 1 Šiandien kovo 1: troškini mums pirmąjį šamą – iki tol vengdavome žuvų su ūsais, niekad tokių nepirkdavome. Kažkaip nejauku valgyti savo atspindį, – aiškindavai.