LiteratūraŠiaurės katinai

Krevetės nuotykiai

Idiotizmai

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS Pavasario revoliucija: aušros šūvis ir žiemos rūmų šturmas. Be kraujo! Komunistai – įrašyti į Raudonąją knygą. Gyvena gamtos draustiniuose, taipgi rezervatuose.

Apie keletą tikrų ir pramanytų mėšlų

JONAS STAUGAITIS

Jaukūs pašnekesiai

ANDRIUS PATIOMKINAS

EVALDAS DIRGĖLA. Eilės

DONATAS NEVERAUSKAS. Eilės

Rudokas prieš M. Monroe

TOMAS ARŪNAS RUDOKAS Skiriu Marytei Monrytei Susipykau su saviške moteriške, trenkiau durimis, bet ne į veidą, ir išėjau. Aišku kur – į artimiausią barą.

Surask skirtumus

Būti ne tokiam

SAULIUS KANIŠAUSKAS Gyveno kartą žmogus, kuris troško būti ne toks. Būti kitoks nei visi žmonės. Tas noras gimė kartu su juo pačiu – jau lopšyje jis viską darė ne taip kaip kiti kūdikiai.

NEŽINOMAS AUTORIUS. Eilės

Baladė apie antikvarinę meilę